Två dagar om ledarskap

Chefs scen 2018 i Almedalen ligger vid Björkanderska magasinet på Korsgatan 24. Här kommer intressanta samtal om ledarskap pågå under måndag 2 juli och onsdag 4 juli. Chef samarbetar med aktörer som har kunskap och intresse att belysa och driva frågor som ligger i linje med Chefs vision om det goda ledarskapet.

Vårt program i Almedalen 2018

Måndag 2 juli

Kl. 14–14.45 Vad har framtidens toppchefer gemensamt?
Möt några av dem och få svaret på tidningen Chefs scen i Almedalen. Chefs redaktion har under våren utsett 12 unga framtida ledare som vi kommer att få se och höra mer av framöver. De är under 35 år och har alla utmärkt sig affärs- eller idémässigt och visat prov på ledartalang. Chef
Läs mer >>

Kl. 15–15.45 Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?
Medarbetare som lever ohälsosamt jobbar 12-16 timmar mindre i veckan. Riskgruppen kostar i snitt en extra månadslön per år, vilket gör frågan till en rejäl chefsutmaning. Verktyg finns för att hålla koll på medarbetarnas hälsa, men var går gränsen? Kan man ställa frågor om rökning, sömn och motion? Chef i samarbete med Euro Accident
Läs mer >>

Kl. 16–16.45 Hej då chefen – framtiden behöver inte dig
Hyperförändringen ändrar förutsättningarna – och våra roller i organisationen. Nya förmågor krävs runt ledningsbordet när fokus flyttas från kontroll till snabbhet. Vilka blir de nya rollerna i framtidens organisationsmodell? Vilka chefsnivåer kommer ens att finnas kvar? Chef i samarbete med Level21
Läs mer >>

Onsdag 4 juli

Kl. 10–10.30 Årets Chef om framgångsrikt ledarskap
Styrkefokusmetoden är ett nytt sätt att se på ledarskap. I tider av hårdnande global konkurrens och digitaliseringsstress behövs ett ledarskap som tar hänsyn till det nya arbetslivet och fokuserar på medarbetarnas potential. Hör Elisabeth Wennström, Årets Chef 2018 berätta om sin metod för att nå goda resultat och lyfta människor. Chef
Läs mer >>

Kl. 11.15-12.00 Resursinnovation – nästa steg för det svenska startup-undret
Alla blir vinnare när vi lär oss få människor i arbete snabbare – både individer, företag och statskassan. Men hur skapar vi en startupkultur för människor, i utbildningsväsendet, hos myndigheter, organisationer och företag? Chef i samarbete med Samhall
Läs mer >>

Kl. 13–13.45 Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid?
Ska vi agera nu? Eller nu? Eller inte alls utan hålla fokus på långsiktiga mål? Mängden realtidsdata och ny teknik med AI och robotisering ger oändliga möjligheter för den nyfikne men blir också en stressfaktor utan tydligt ledarskap. Hur kan chefer bli snabbfotade utan att springa ifrån sig själva? Chef i samarbete med Meritmind
Läs mer >>

Kl. 14.15–15.00 Framtidens talanger – hur mycket utanför boxen är alldeles lagom?
Företag som lyfter fram det unika hos sina medarbetare blir mer innovativa. Men för att få det bästa ur varje person måste organisationen anpassa sig efter individen, inte tvärtom. Är vi redo i Landet Lagom att hantera de nya supertalangerna? Handen på hjärtat: vem vågar anställa Lisbeth Salander? Chef i samarbete med Företagsuniversitetet
Läs mer >>

Chef i Almedalen

Välkommen till vår ledarskaps-scen måndag och onsdag. Ingen föranmälan behövs!

Vägbeskrivning i Google maps