Vässa chefskapet med rätt sorts stöd

Ställer du höga krav på dig själv som chef? Gör allt för att vässa dina ledaregenskaper i det nya normala efter pandemin? Kom ihåg att ensam inte är stark. Du, och alla andra chefer, behöver stöd för att kunna prestera på topp. Här får du veta vilket stöd det handlar om.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Simployer

Fredrik Christiansson, Simployer.

Under pandemin testade sig många chefer fram för att hitta det bästa sättet att leda på distans. Gamla regler gällde inte längre. Och nu, i den nya verkligheten med hybrida arbetsmiljöer, krävs det att du plockar fram ytterligare förmågor för att entusiasmera både de av medarbetarna som kommer in till kontoret och de som jobbar hemifrån. Samtidigt.

Trots det menar Fredrik Christiansson, Sverigechef på Simployer, som med sina lösningar förenklar arbetsvardagen för över 1,2 miljoner ledare, HR och medarbetare i Sverige och Norge, att grunden för ett gott ledarskap ligger fast.

”Oavsett vilken typ av organisation du leder, finns ett antal grundläggande egenskaper som kännetecknar goda ledare. De är empatiska, de har en förmåga att samla människor, de är lyhörda och har en god plikt- och ansvarskänsla. Den här ödmjuka, tydliga ledaren är och kommer fortsatt att vara uppskattad”, säger han.

Men, som du säkert redan upptäckt, räcker inte detta. Även ledare med goda grundegenskaper behöver få hjälp och stöd att hantera de frågor som de nya organisationsformerna innebär. Av den anledningen har Simployer tagit fram rapporten ”Det nya arbetslivet”.

”I rapporten gör vi djupdykningar inom de områden som är viktiga för ledningsgrupper, ledare och HR. Vi vill hjälpa till att navigera i nuläget och belysa framtidens behov av ett nytt ledarskap. Vi sätter fokus på arbetsplatsen och arbetsplatsens utformning, engagemang som nyckel till framgång, de ökade behovet av fokus på hälsa och välmående och inte minst vägledning i hur chefer och ledare ska jobba med omställningen. Målet är att skapa fungerande arbetsplatser och förutsättningar för människor att trivas med sin arbetsvardag, trots att inget längre är som förr,” berättar Fredrik Christiansson.

Få koll på den nya jobbverkligheten

Här kan du ladda ner rapporten ”Det nya arbetslivet” som tar ett helhetsgrepp på den nya jobbverklighet vi befinner oss i och hur du hanterar den på bästa sätt. I rapporten finns även aktuella siffror baserade på Simployers stora YouGov-undersökning i ämnen som rör just det nya arbetslivet.

”Det har blivit tydligt under pandemin att människor upplever att deras vardag blir enklare på en hybrid-arbetsplats, och då får vi helt enkelt se till att den typen av organisation fungerar.”

Men, poängterar han, detta är inte den enskilda chefens ansvar utan måste vara något som sker på högsta ledningsnivå.

”En chef är en bra kulturbärare, men för att vara det måste det finnas ett ramverk att luta sig mot. Även om världen är osäker och föränderlig hindrar det inte att organisationen från att vara tydlig med vad man vill åstadkomma och hur man ska ta sig dit. Om chefer ska kunna vara bra ledare måste de ha bra backning och ett grundfundament av kultur och värderingar att stå på.”

Det är alltså organisationen som sitter på definitionsmakten och som måste våga äga ramarna för sin egen framtid och därför skapa tydlighet och trygghet för cheferna.

”Då ger man förutsättningar för gott ledarskap, men om man bara väntar och ser hamnar man på efterkälken.”

Du som enskild chef, som oavsett vilka ramar du får ändå måste hantera en viss osäkerhet, har enligt Fredrik Christiansson två vägar att välja mellan.

”Antingen skapar du en tydlig process för att även på distans kunna kontrollera och följa upp medarbetarnas arbete. Eller så får du jobba med tillit, ha ett obrutet förtroende för att dina medarbetare är vuxna människor. För vissa personer och vissa arbetsplatser passar det ena sättet bättre än det andra, men som ledare måste du fundera över och bestämma dig för vilken väg som är rätt för dig.”

Fredrik Christiansson: fyra sorters stöd du som chef behöver från din arbetsgivare

1 Tydligt ramverk. Som chef måste du ha ett fundament att stå på och utgå från. Det är inte du som ska sätta reglerna för vad som gäller på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar.

2 Uppbackning. Du måste kunna känna tillit i att den högsta ledningen backar upp dina beslut, även när det blir fel.

3 Stark organisationskultur. Att ha en välrenommerad kultur och ett gott arbetsgivarvarumärke gör det lättare för dig att entusiasmera medarbetarna och att locka nya talanger.

4 Sunda värderingar. Trovärdigheten för dig som chef ökar om företaget har bra värderingar. Uppförsbacken för att vinna medarbetarnas förtroende jämnas ut när ni tillsammans jobbar för en god sak.