Vinn fördelar – tjuvstarta in i gigekonomin

Tillfälliga jobb är en trend som stannar. Och ställer nya krav på företag och chefer.
ÅF har tjuvstartat in i den nya gigekonomin. Hr-chef Emma Claesson tipsar om vad som väntar.

Annonssamarbete
Linkedin

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Hur rekryterar och lockar man talang i en gigekonomi? Inte på samma vis som många är vana vid. ÅF har redan tagit klivet in i världen där partnerskap och tillfälliga anställningar är normen. Här är deras erfarenheter.

Arbetsmarknaden förändras och går allt mer från fasta anställningar mot tillfälliga jobb. I en färsk rapport från McKinsey Global Institute är i dag 20-30 procent av arbetskraften i USA och EU tillfälligt anställda, frilansare och konsulter. I Sverige är den siffran 28 procent. Vi har tagit ett rejält första kliv in i gigekonomin, och fler väntar. I USA beräknas 40 procent av arbetskraften vara av den tillfälliga sorten år 2020.

Många branscher behöver göra en stor omställning. Andra är redan där.
”Det här är inte ett nytt fenomen för oss som jobbar med många konsulter i en snabbrörlig bransch. Vi är mer vana vid det här än våra kunder. Men vi ser en tydlig tendens att vi går mot ännu mer av en gig economy”, säger Emma Claesson, hr-chef på ingenjörs- och konsultföretaget ÅF.

Här har man verkat i en gigekonomi sedan många år. Tillfälliga uppdrag och en nätverksaffär är sedan länge inarbetad vardag.
Utöver de ca 9 000 anställda som jobbar hos ÅF runt om i världen så finns ca 25 000 partners knuta till ÅFs nätverk, varav knappt 2 000 partners just nu är aktiva i uppdrag.
Här finns allt från studenter till seniora ingenjörer som vill fortsätta jobba efter pensioneringen.

Emma Claesson är hr-chef på ÅF, där man redan tagit klivet in i gigekonomin.

Emma Claesson beskriver hur skillnaden mellan fasta anställningar och andra former av partnerskap börjar luckras upp.
”Vår affär består av kompetens, det är det vi lever av. Formen för samarbete är inte längre lika viktig och ingen värderingsfråga för oss. Fler som tidigare skulle ha valt fast anställning blir i dag partners. Samtidigt blir också våra fasta anställningar mer flexibla, med arbetstider och olika förmåner.”
Jakten på ny kompetens pågår ständigt. Emma Claesson märker hur konkurrensen har skruvats upp bara under de två år hon har varit på ÅF.
”Våra offensiva tillväxtplaner är ibland en utmaning för rekryteringsorganisationen. Särskilt när det kommer till specialistkompetenser inom vissa områden.”

Tillväxttakten krävde förra året nyrekrytering av 1 500 personer. ÅFs kompetensförsörjning kräver ett effektivt maskineri och rekryteringsorganisationen växer ständigt. Rekryteringsmuskler krävs och gör skillnad i en gigekonomi. Nu är man hos ÅF omkring 25 personer som jobbar dedikerat med rekrytering. Ett arbete där chefernas engagemang är avgörande.
”Nyckeln till framgång är att göra cheferna superinvolverade. För att rekryteringar ska bli riktigt bra måste vi ligga väldigt nära våra chefer i kompetensförsörjningsarbetet. Tillsammans med dem och utifrån affärsplanen ser vi vilka tillväxtområden som finns och planerar hur vi rekryterar utifrån det”, säger Emma Claesson.

Om ÅF

Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.
Bolaget har i dag 9 000 anställda och 16 000 konsulter, på över 100 kontor i mer än 30 länder världen över.
Ångpanneföreningen grundades 1895, ombildades till aktiebolag 1981, introducerades på Stockholmsbörsen 1986 och bytte 2008 namn till ÅF.

Tips från de 9 000 medarbetarna är ovärderliga i den ständigt pågående talangjakten. Heta tips tas vidare av rekryteringsorganisationen, inte sällan via LinkedIn.
”Det finns ingen annan spelare på marknaden som just nu kan erbjuda det Linkedin gör.”
ÅFs rekryterare jobbar fokuserat med att bygga pipelines med intressanta kandidater och håller dem varma.
”Det här är något vi jobbat med strategiskt sedan något år tillbaka. Vi har också initierat ett dedikerat searchteam som jobbar mycket med Linkedin och delar sina erfarenheter.”

Det medarbetare och partners själva skriver om sina jobb på karriärnätverket har också visat sig vara guld värt i talangkampen.
”Att synas som företag på Linkedin, med alla våra medarbetares ansikten utåt, ger en väldig spridningseffekt. Får vi medarbetare aktiva i att beskriva vad de gör så är det mycket kraftfullt. Det ger en magneteffekt på Linkedin.”
Det här har man på ÅF lärt sig att värdera och vårda.
”Word of mouth är mycket viktigt. Sverige är en ganska liten arbetsmarknad och konkurrensen om talangen är stenhård. Vi lägger också ännu mer fokus på att behålla och utveckla medarbetare än tidigare.”

Rekryteringsfärdigheterna vässas ständigt. Utvecklings- och förbättringsgrupper sätts ihop kring olika frågor för att förbättra rutiner och kommunikation.
”Det kan vara hur vi tar emot spontanansökningar smart, hur vi närmar oss målgrupper, hur vi nyttjar Linkedin bäst. Att ta en paus och få lyfta blicken, trendspana… Det är verkligen viktigt och vi tvingar in tid för det. Rekryteringsbehov är ofta akut här och nu, men det mer långsiktiga behövs också. Det ger dessutom motivation för de som jobbar med rekrytering här.”

Att leda, kommunicera och sätta en företagskultur hela vägen ut i ett nätverk av partners ställer höga krav på både chefer och organisation.
”Med en fast anställning hamnar du i en kultur och samhörighet med kollegor och chef. Du får en starkare bindning och koppling och blir tydligare en del i ett företag. Det kan vara viktigt när man slussas in i ett företag och en insikt och kompetens i sig”, konstaterar Emma Claesson.
Att uppnå samma sak i en nätverksorganisation med främst partners kan vara knepigt och kräver nya strategier. ÅF kopplar ihop alla sina 25 000 partners på en digital plattform.
”Där kan chefer enkelt kommunicera och hanterar cv:n och kompetenser via en kompetensdatabas på ett professionellt sätt. Vi har en tätare koppling nu än tidigare med våra partners. Regelbundna nyhetsbrev, nätverksträffar och en inarbetad struktur hjälper alla att känna sig som en del av ÅF.”

Sneglar man mot USA, som ligger steget före Sverige in i gigekonomin, så blir skillnaden mellan konsulter och fast anställda allt mindre framöver.

”Graden av involvering kommer vara under förändring. Hur stor del av det interna ÅF-livet man tar man del av som partner, hur integrerad är man? Det har vi haft flera workshops kring. Många amerikanska bolag har kommit längre än oss. Enda skillnaden mellan fast anställda och partners kan till slut vara själva anställningsavtalet.”

Checklista för rekrytering i gigekonomin

✔ Employer branding blir allt viktigare för att kunna knyta till sig åtråvärd talang och kunskap. Ett företags värderingar och kultur kan locka mer än generösa bonusprogram.
✔ Skaffa rekryteringsmuskler. En vässad och väl integrerad rekryteringsorganisation är livsviktig i en gigekonomi.
✔ Rekrytera snabbt och långsamt. De snabba förändringarna kräver ständig beredskap för akuta rekryteringsbehov. Samtidigt är en långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi och förmågan att kunna ”se runt hörnet” nödvändig.
✔ Ny talangvaluta. Intressanta och utvecklande uppdrag trumfar allt oftare en fet lönespec. Ett projekt man brinner för kan rankas högre än ett stadigt 9-5-jobb. Fasta anställningar kan rent av behöva en makeover för att fortsätta vara attraktiva för spjutspetstalang.
✔ Alla är företaget. Ledning, chefer, fast anställda, konsulter och frilansare pusslar gemensamt samman bilden utåt av företaget, på plattformar som LinkedIn och Facebook. Gemensamma värderingar, spännande projekt och en utvecklande arbetsplats ger magneteffekt på nya talanger.

Text: Malin Kaldo