”Sverige behöver ledare som kan AI – och det är bråttom”

Den snabba AI-utvecklingen påverkar företag inom alla branscher. Ändå är kunskapsnivån låg hos många företagsledare och styrelser i Sverige. I höst lanseras därför ett nationellt program i ämnet, AI for Executives.
”Att vänta och hoppas på det bästa fungerar inte som strategi”, säger Ian Richardson, studierektor för uppdragsutbildningen, Stockholms universitet.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Stockholms universitet

Nu startar det nya programmet AI for Executives, ett samarbete mellan AI Sweden och Göteborgs, Uppsala och Stockholms universitet. Foto: Karina Ljungdahl.

De senaste åren har AI, artificiell intelligens, diskuterats flitigt i både näringslivet och resten av samhället. Den snabba utvecklingen öppnar för spännande möjligheter på en lång rad områden, samtidigt som den nya tekniken medför utmaningar, frågor och strategiska beslut – som kan vara svåra, närmast omöjliga, att fatta om man inte först sätter sig in i vad AI egentligen är och hur det fungerar.

I Sverige, liksom i många andra länder, är kunskapsnivån hos chefer och styrelser påfallande låg, enligt Ian Richardson, en av initiativtagarna till det nya programmet AI for Executives som genomförs för första gången i september 2023.

”När det gäller förståelsen och engagemanget i AI och andra nya tekniker står Sverige inför en stor utmaning. Historiskt sett har Sverige legat på en tätplats internationellt när det gäller innovationsförmåga, men avståndet minskar snabbt och riskerar att underminera vår konkurrenskraft och organisatoriska produktivitet de närmaste åren. Det går inte att överskatta den strategiska betydelsen av AI”, säger Ian Richardson, studierektor för uppdragsutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Ian Richardson, Stockholms universitet.
Foto: Karina Ljungdahl

”Om man inte förstår vad den här tekniken kan åstadkomma kommer man inte att prioritera AI-införande, vilket i sin tur betyder att svenska företag riskerar att hamna på efterkälken. Vi får inte låta våra organisationer försvagas och komma efter i utvecklingen på det sättet. Vi behöver ledare som förstår sig på AI, och det är bråttom.”

Att delegera AI-strategin till IT-avdelningen är heller inget alternativ, enligt Ian Richardson:

”Om du delegerar de strategiska IT-frågorna gör du inte ditt jobb. Det räcker inte att vara välvilligt inställd till AI utan att sätta sig in i det. Som ledare i dag måste du själv förstå hur det fungerar och på vilka sätt tekniken kommer att påverka er affärsverksamhet.”

Det nya programmet AI for Executives är ett samarbete mellan Sveriges tre främsta leverantörer av ledarskapsutbildning på universitetsnivå – Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet – och AI Sweden, det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens. Det är ett samarbete som är unikt i sitt slag och reflekterar behovet av att ta tag i AI-utmaningen på nationell nivå.

Martin Svensson, AI Sweden.
Foto: Karina Ljungdahl

”Det här unika samarbetet reflekterar hur strategiskt viktigt det är att få ledare på högsta nivå att engagera sig i diskussionen kring hur AI-införandet ska gå till inom deras organisationer. Det här är något som behöver hända och det behöver hända nu”, säger Martin Svensson, co-director på AI Sweden.

Programmet kommer att starta med en första omgång i Stockholm i september 2023, sedan i Göteborg i januari 2024 och i Uppsala i april 2024, och består av sex dagars intensivutbildning som sker under loppet av flera månader. Och ambitionsnivån hos arrangörerna är hög.

”Det här är inget program för folk som bara vill ha en certifiering. Vårt mål är att ledarna som deltar ska komma tillbaka till sina organisationer och driva förändringsarbetet och teknikomställningen där. Det handlar om att förstå att AI är kritiskt för affärsverksamheten och veta hur man ska hantera det framåt”, säger Martin Svensson.

Under kursens gång kommer deltagarna att få lära sig var deras egen organisation befinner sig i transformationsprocessen. De kommer att lära sig att identifiera sina möjligheter att växa och utvecklas, och även att se till organisationen som helhet ur ett delvis nytt perspektiv som inte bara rör de traditionella så kallade IT-frågorna.

Håkan Ericson, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Foto: Karina Ljungdahl.

”Allt handlar inte om tekniken”, säger Håkan Ericson, vd för GU Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. ”Man måste ta hänsyn till hur organisationen är uppbyggd, hur styrelsen ser ut och vilken kultur som råder i ens bransch, organisation eller bolag. Innan man vet det är det mycket svårt att bedriva något meningsfullt förändringsarbete. Vi vill visa vägen till det engagemang som krävs.”

Expertföreläsare med respekterade bakgrunder inom industri, akademi och politik kommer att ge en utförlig översikt över viktiga strategiska beslut vid införande och hantering av AI-projekt i olika typer av organisationer och bolag. Den sista dagen ägnas åt en introduktion av AI Swedens nätverk och ekosystem, som deltagarna kommer att ha ovärderlig nytta av de närmaste åren.

”Det här är mer än en kurs. Det handlar om att leda organisationer i riktning mot strategiskt AI-införande och en viktig del i det är att erbjuda kunskapsbaserade resurser och expertråd. AI for Executives kommer att engagera deltagarna fullt ut och tillgången till AI Swedens omfattande ekosystem kommer att ge stöd för alla deras ansträngningar”, säger Håkan Ericson.

Ulrika Ljungman, Uppsala universitet.
Foto: Karina Ljungdahl

Ulrika Ljungman är avdelningschef för uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet.

”Kombinationen av föreläsningar och tillämpade kunskaper, och möjligheten för deltagarna att ta del av AI Swedens omfattande nätverk av områdesexperter och engagerade organisationer, gör det här programmet nödvändigt för ledare inom både offentlig och privat sektor”, säger hon. ”Potentialen för organisationer inom den offentliga sektorn är enorm. För dem som lyckas göra strategiska investeringar och sätta sig in i AI-teknikens potential kan hanteringen av samhällsservice förändras i grunden, särskilt i vissa branscher.”

Men är det möjligt för chefer inom offentlig eller privat verksamhet att plötsligt förstå teknik? 
”Vi försöker inte förvandla generalister till programmerare, men vi kommer att hjälpa dem engagera sig i AI på en nivå som gör att de kan driva på AI-utvecklingen i sina organisationer framöver. Budskapet är tydligt: AI är en strategisk fråga”, säger Ulrika Ljungman.

AI for Executives riktar sig inte främst till ingenjörer eller tekniker utan till chefer, ledare och styrelsemedlemmar som vill utveckla sina kunskaper om AI och maskininlärning ur ett strategiskt perspektiv, för att få de insikter och det engagemang som krävs för att driva denna utveckling i den egna organisationen.

Låter det jobbigt?
Det är det också. Men dessutom är det spännande, utmanande och starten på en utvecklingsresa som du kan vara med och påverka i varje led.

Alla chefer och ledare är förstås inte intresserade av ny teknik. Men det är en inställning som inte längre är hållbar, enligt Ian Richardson. När det gäller den gamla skolans VD:ar och organisationsledare, generalisterna som ofta har jobbat länge i sin roll och tror sig ”veta hur man gör” (det vill säga som man brukar), är han stenhård i sin analys:

”Om du inte förstår dig på ny teknik, sätt i gång och lär dig. Om du inte förstår vad som är så revolutionerande med AI, ta reda på det. Annars är det hög risk att du snart inte längre fungerar som chef. Det är dags att agera nu och det här programmet är utformat för att hjälpa dig göra just det!”

Vad kommer programmet att ge dig?

  • En tillämpad inlärningsupplevelse som levereras av områdesexperter inom AI och som förklarar AI på ett begripligt sätt och ger en översikt över dess möjligheter och begränsningar.
  • Förmågan att förstå grunderna i AI/maskininlärning och kunna kommunicera med viktiga aktörer/kollegor.
  • Förståelse för hur AI används globalt, med många konkreta exempel på tillämpningar, ställt mot en bakgrund med geopolitiska och etiska överväganden.
  • Förståelse för beredskapen och potentialen för AI i din organisation – och medvetenhet om vilka kompetensluckor som finns och vilka utmaningar som införandet medför.
  • Fortlöpande återkoppling på AI-relaterade förändringsplaner och tillgång till ett partnernätverk med likasinnade ledare.
  • En introduktion till AI Swedens tjänster och utökade ekosystem – en potentiellt ovärderlig resurs när du vill utveckla strategier inom detta område.
  • Ett intyg om avslutad utbildning från partneruniversitet i samarbete med AI Sweden.

    Här kan du läsa mer och anmäla dig till programmet AI for Executives.