Stärk teamkänslan – och tappa pandemikilon

Nå målet att må bättre – tillsammans med dina kollegor.
WW ViktVäktarnas koncept Wellness at Work hjälper chefer och arbetsgivare att komma åt två stora problem: minskad lagkänsla och ökande ohälsa på jobbet. 

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: WW ViktVäktarna

Annelie Czerapowicz är Wellness-coach på WW ViktVäktarna och hjälper med deras koncept Wellness at Work medarbetare på företag att må bättre och stärka lagkänslan. Foto: Anna Rehnberg
Annelie Czerapowicz är Wellness-coach på WW ViktVäktarna och hjälper med deras koncept Wellness at Work medarbetare på företag att må bättre och stärka lagkänslan. Foto: Anna Rehnberg

På många arbetsplatser har pandemin gjort att kollegor inte setts på långt mer än ett år. Slutpratat vid kaffemaskinen och över lunchlådorna.

Känslan av tillhörighet och att jobba mot ett gemensamt mål har för många blivit mer abstrakt. Informella band på arbetsplatser börjar lösas upp. Risken finns att teamkänsla och engagemang dalar och på sikt drar ner produktiviteten.

Gemensamma projekt, tvärs över avdelningsgränser, kan vända en negativ trend och stärka sammanhållningen.

Annelie Czerapowicz, coach på ViktVäktarna. Foto: Anna Rehnberg
Annelie Czerapowicz, coach på ViktVäktarna. Foto: Anna Rehnberg

Lyft lagkänslan och hälsan

WW ViktVäktarna ser med sin satsning Wellness at Work en möjlighet att stärka teamkänslan och samtidigt ta itu med en annan fråga som har blivit brännande aktuell under pandemin– medarbetares hälsa och välmående.

I Wellness at Work får medarbetare under 12 eller 16 veckor tillsammans gå igenom ett program för att nå sina hälsomål och hitta en vikt att trivas med.
”Vi ser hur de här grupperna kommer ihop sig. Man delar med sig av erfarenheter och idéer. Olika delar av företaget möts. Alla är lika i det här”, säger Annelie Czerapowicz, Wellness-coach på WW ViktVäktarna som leder Wellness at Work-kurser på arbetsplatser.

Hon ser hur vissa personer har använt tiden med hemarbete till att sätta nya sunda kost- och träningsvanor, men att andra har blivit mer stillasittande och märkt hur pandemikilon smugit sig på.
”Många har suttit hemma och jobbat under pandemin, nära kylskåp och skafferi. Då är det lätt att stoppa mindre nyttiga saker i munnen.”

Hitta ny gnista

Att hitta in i nya goda vanor är enklare – och roligare – i grupp.

”Jag ser en annan gnista när man stöttar varandra och delar idéer. Det som ger allra bäst effekt är när gruppmedlemmar tipsar och ger råd till varandra”, säger Annelie Czerapowicz.

”Hos oss jämför man sig inte med någon annan och vi nämner aldrig någons vikt högt. Men vi firar framgångar gemensamt, när någon nått mål. Vi peppar varandra och gruppen kan sätta gemensamma viktmål. Då vill man vara med och bidra”, förklarar hon.

Alla medlemmar har också tillgång till WW ViktVäktarna-appen med forum för både stöd och uppmuntran från alla andra medlemmar. Där finns dessutom över 4000 recept.

Fyra hörnstenar

Nu öppnas möjligheten att återigen träffas fysiskt i Wellness at Work-grupper, men alternativet med digitala träffar finns också kvar.
”Då har vi en Facebookgrupp som komplement där gruppen delar idéer, recept och lägger ut foton. Medlemmarna har också personlig kontakt med mig via Messenger där de skickar in sin vikt en gång i veckan och får personlig respons.”

Varje vecka hålls en workshop med olika teman inom ViktVäktarnas fyra hörnstenar: mat, motion, mindset och sömn.

Oavsett hur man träffas så är en viktig uppgift för en Wellness-coach att göra gruppen trygg, så att förutsättningarna för förändring blir så bra som möjligt.
”Vi fungerar så olika. Att få prata, bolla och dela med sig ger väldigt mycket. Vi pratar inte om vad som var svårt i veckan utan vad som gick bra: vad lyckades du göra?”

Chefens roll

Annelie Czerapowicz berättar att chefer ibland är med som deltagare i grupperna. Det kan fungera utmärkt, om chefen tar det på allvar, är engagerad och förstår sin roll som förebild, menar hon. Men om chefen uteblir från träffar kan det minska engagemanget hos andra medarbetare.

Motivation och engagemang är nycklar för att lyckas. Då kan fördelningen av kostnaden för programmet också spela in. På en del företag får anställda ta av friskvårdsbidraget för programmet. Hos andra betalar företaget hälften. Exempel finns på företag som betalar hela kostnaden – men bara om medarbetare deltar i ett visst antal träffar. Motkrav motiverar.
”När företaget betalar allt och inte ställer krav tillbaka så är det lättare att inte komma och att inte ta ansvar.”

Vad är det då som avgör vilka som kommer att lyckas med att nå sina hälsomål?
”De grupper som lyckas bäst är de som har trevligt när de träffas. Ser man på individer så säger de som gått i mål och blivit Guldmedlem väldigt ofta att det har handlat om planering och att använda appen och fylla i den. Jag tror också att det är viktigt att tillåta sig att äta det du tycker om. Du kan ju äta allt, men inte jämt och inte heller i de mängderna du kanske är van vid.”

Text: Malin Kaldo

Wellness at Work – så här fungerar det

  • En coach kommer till er arbetsplats och inspirerar era medarbetare varje vecka under hela kursen.
  • Alla deltagare börjar med en Wellness Check-in där man vägs diskret (med digital coachning väger man sig på egen hand i förväg), och får coachning kring sina individuella mål varje vecka.
  • Efter Wellness Check-in är det dags för Workshop som är ett inspirerande möte med olika teman varje vecka. Under coachens ledning inspireras man av gruppen och får tips, idéer och motivation av varandra. Workshopen hålls på arbetsplatsen (när omständigheterna tillåter) eller virtuellt under arbetstid eller i anslutning till arbetsdagen.
  • Medarbetarna får tillgång till appen där de kan registrera sina hälsosamma val gällande mat och motion och följa sina framsteg. Dessutom över 4000 goda recept via app och hemsida.