Smarta chefer outsourcar – så växer du tryggt i otrygga tider

Vi lever i otrygga tider, det är ingen hemlighet. Att som chef hitta tid och motivation för att få företaget att växa just nu kan kännas svårt. Men det finns trygga sätt att växa i uppförsbacke – och en stor del handlar om att våga outsourca.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: BQ Redovisning

Luis Botero, BQ Redovisning.
”Chefer som arbetar i en tillväxtfas, fusionerar företag och vill lägga fokus på sin kärnverksamhet gör rätt i att anlita en extern ekonomiavdelning.", säger Luis Botero, BQ Redovisning. Foto: Rosie Alm.

När lågkonjunktur hotar och omvärlden känns otrygg är det lätt att som chef dra i bromsen. Men det finns enkla och praktiska sätt att både få en bättre överblick över ekonomin och lättare kunna analysera hur företaget mår. ”En extern ekonomiavdelning är experter inom sitt område. Du spar pengar och behöver ingen egen ekonomichef eller redovisningsansvarig”, säger Luis Botero, partner på BQ Redovisning. Genom att låta en extern ekonomiavdelning ta hand om bokföring och redovisning frigör du dessutom tid som du kan ägna åt att fokusera på tillväxt och din kärnverksamhet som chef.

Att som chef få fokusera på tillväxt
Årsredovisning, löneadministration, bokslut – det finns mycket som du och din ekonomichef behöver hålla koll på. Företagets ekonomi behöver ständigt hanteras och stödjas. Att outsourca din ekonomiavdelning innebär att du flyttar hela eller delar av din interna ekonomihantering till en extern part, som är experter på just detta.

”Chefer som arbetar i en tillväxtfas, fusionerar företag och vill lägga fokus på sin kärnverksamhet gör rätt i att anlita en extern ekonomiavdelning. Även chefer som vill spara pengar eller som bara vill ha en enklare hantering av företagets ekonomisystem bör outsourca”, menar Luis Botero.

Förutom att det är kostnadseffektivt så slipper du som chef ansvara för personalfrågor kopplade till lön- och frånvaro anställda, löpande bokföring, årsredovisning och hålla koll på att alla rapporter lämnas in i tid. Det i sin tur gör att du har större möjlighet att lägga fokus på dina huvuduppgifter. ”Din ekonomipartner har inte bara stenkoll på företagets ekonomi, utan även på lagar och regler och är löpande uppdaterade på vad som gäller för företaget. De är proaktiva och har specialkompetens inom sina olika områden. Det är något man förmodligen inte får från en anställd. Det är därför väldigt tryggt att outsourca”.

Gasa i uppförsbacke
Att växa och skapa en stark affärsplan kräver mer än bara erfarenhet och ledarskap, något du som chef är medveten om. Din externa ekonomiavdelning hjälper dig att sätta upp affärssystem som enkelt ger dig alla siffror och rapporter du behöver för att analysera marknadsplaner och hantera tillväxt. Det ger dig korrekt data och fakta och sparar värdefull tid du istället kan lägga på att utveckla bolaget. Så att du vågar gasa i uppförsbacke.

”Många företagare tycker att bokföring är ett nödvändigt ont. Genom en extern part slipper du det samtidigt som det är en enorm trygghet. Det ger dig ett skyddsnät genom att experter säkerställer att allt görs rätt och i tid”, avslutar Luis Botero.

Experten tipsar: Så effektiviserar du företagets redovisning

1. Byt till ett molnbaserat bokföringssystem om du inte redan gjort det. Att digitalisera alla bokföringsprocesser är ett måste idag, det spar både tid och pengar.

2. Lägg rätt arbetsuppgifter på rätt personer i organisationen. Många företag dubbelarbetar genom att använda ett företagskort och samla in personalens kvitton. Det betyder att ekonomiavdelningen måste stansa in underlaget efteråt när det egentligen ska ske automatiskt om den anställde använder en kvittohanteringsapp.

3. Satsa på ett rapporteringssystem kopplat till ditt bokföringsprogram där du enkelt kan se hur bolaget mår. Då kan du få fram dagsfärska siffror när du behöver det, och följa utvecklingen för att kunna växa effektivt.

4. Outsourca vid behov. Ta hjälp av en extern ekonomiavdelning som har stenkoll på just din företagsekonomi, lönehantering, redovisning och bokföring. Då kan du som chef ägna dig åt din kärnverksamhet.

Läs mer om BQ Redovisning här.