Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Se hit, chefen! Missa inte att söka hälsobidrag hos oss

Många chefer känner inte till ett viktigt bidrag för att förebygga ohälsa hos medarbetare. ”Rätt hjälp kan göra skillnad”, säger Rebecca Kolga på Försäkringskassan och uppmanar chefer att söka stödet på upp till 200 000 kronor per år.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Försäkringskassan

Rebecca Kolga på Försäkringskassan tipsar chefer att söka hälsobidrag.
”Responsen från arbetsgivare som använt stödet har varit mycket positiv”, säger Rebecca Kolga på Försäkringskassan.

Chefer som agerar snabbt och har hälsofokus kan minska risken för ohälsa eller långvarig sjukskrivning.

”Som chef kan du både jobba förebyggande med sjukfrånvaro och hjälpa medarbetare att återgå till arbete efter sjukskrivning. Tidiga insatser, samtal med medarbetare och att erbjuda hjälp gör stor skillnad”, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (APRS) på Försäkringskassan.

Som chef kan det ibland vara svårt att veta hur man kan underlätta för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet vid sjukskrivning. Det kan vara knepigt särskilt i små och medelstora verksamheter utan tillgång till HR avdelning och upphandlad företagshälsovård.
Många arbetsgivare missar dessutom möjligheten till viktigt och professionellt stöd när de ska förebygga ohälsa – och chefer känner sig otillräckliga i onödan.

”Osäkerheten bland chefer om vad de ska göra och hur det görs på bäst sätt kan vara stor. Om man saknar kunskap eller känner sig osäker så är det bra att anlita expertstöd, exempelvis från företagshälsovård.”

Försäkringskassans bidrag APRS ger chefer en möjlighet att få hjälp med förebyggande insatser, åtgärder och planering för återgång i arbete.
”Responsen från arbetsgivare som använt stödet har varit mycket positiv”, berättar Rebecca Kolga.

SÅ FUNGERAR ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

 • APRS är ett bidrag som arbetsgivare kan få för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbete.
 • Bidraget kan användas för att anlita en extern anordnare av arbetsplatsinriktat stöd, exempelvis från företagshälsovården. Anordnaren ska vara godkänd av Försäkringskassan.
 • Arbetsgivare kan få upp till 200 000 kronor i bidrag per år fördelat på 10 000 kronor per anställd. Bidraget täcker hälften av arbetsgivarens kostnader.
 • Det är enkelt att ansöka digitalt på forsakringskassan.se/rehabiliteringsstod.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag där arbetsgivare kan få upp till 200 000 kronor per år för att anlita en extern anordnare av arbetsplatsinriktat stöd, exempelvis från företagshälsovården.
Försäkringskassan vill med stödet uppmuntra fler arbetsgivare att satsa på tidiga insatser vid tecken på ohälsa.

”APRS är underutnyttjat. Vi tror att det finns fler arbetsgivare som kan ha nytta av bidraget. Vi vill uppmuntra fler chefer att satsa på tidiga insatser eftersom vi ser att det lönar sig för såväl medarbetarna som organisationen”, säger Rebecca Kolga.

Sjukfrånvaro kostar inte bara pengar, det leder också till merjobb för chefer. Produktionsbortfall och att rekrytera eller lära upp ersättare, är några tunga konsekvenser av sjukfrånvaro.
”Rätt hjälp kan göra stor skillnad och arbetsgivare med välfungerande rutiner och ett aktivt arbete med tidiga insatser får ofta stora positiva effekter”, avslutar Rebecca Kolga.

STORA VINSTER MED FÖREBYGGANDE INSATSER

 • Minskad risk för sjukfrånvaro. 
  Arbetsgivare lägger årligen 35 miljarder kronor på att betala sjuklön. Genom att tidigt fånga upp medarbetare som mår dåligt minskas risken för upprepad korttidsfrånvaro eller lång sjukfrånvaro.
 • Rätt hjälp vid rätt tid. 
  Experter från exempelvis företagshälsovården kan hjälpa chefer med rätt insatser som förhindrar att medarbetaren blir sjukskriven.
 • Stärkt varumärke. 
  Chefer som visar att de satsar på sina anställdas hälsa kan stärka företagets varumärke.