Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Så skapar du Sveriges bästa arbetsplats – och ökar lönsamheten

Bättre business, bättre anseende, lägre personalkostnader och nöjdare kunder. Kan du ta ditt företag dit? Svaret är ja, och i bästa fall så behöver det inte ta längre tid än ett år, säger Per Ageman, konsult på Great Place To Work.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Great Place To Work

Många företagsledare söker svar på samma fråga: Hur kan jag skapa en riktigt bra arbetsplats? Anledningarna till denna universella fråga är många. Men nästan alla ledare som Great Place To Work kommer i kontakt med har en sak gemensamt: De vill skapa en hälsosam arbetsplats för sina medarbetare så att de tillsammans kan nå både affärsmål och organisationens högre syfte.

I över 30 år har Great Place To Work arbetat med att mäta och analysera organisationers nuläge vad gäller ledarskap och medarbetarengagemang, och ge ledare och medarbetare riktning i arbetet mot att bli en ännu bättre arbetsplats.

“Har ditt företag höga resultat medför det också mycket annat, inte minst en ökad lönsamhet. Dessutom är det enklare att bedriva ett fruktsamt arbete när medarbetarna är nöjda och vet vad som förväntas av dem”, säger Per Ageman som är konsultchef på Great Place To Work.

Vilka områden ska företag satsa på för att bli en bra arbetsplats?
Genom åren har över 100 miljoner anställda i 150 länder svarat på samma frågor kring sin arbetsplats. Frågorna bygger på trettio års forskning om vad som skiljer riktigt bra arbetsplatser från resten.

”Det finns fem områden som du behöver fokusera på: Tillit, rättvisa, respekt, stolthet och gemenskap. Viktigast av dessa fem är tillit. Medarbetarna måste känna förtroende för ledarskapet, men också känna att ledarna litar på dem.”

Tillit som går åt båda håll är alltså avgörande för att skapa Sveriges bästa arbetsplats.

”Tillit är det som bygger engagemang. Engagemang är det viktigaste i alla delar av en organisation: från de som arbetar med kundtjänst till de som ska utveckla produkter och tjänster. Vi vet att engagemang har en direkt koppling till lönsamhet och vinstmarginaler och därför måste alla ledare prioritera att bygga tillit inom sin organisation”, säger Per Ageman.

Sugen på att lära dig mer om hur du skapar Sveriges bästa arbetsplats?

Inspireras av företagen som lyckats och få expertens bästa råd – se Chefs lunchwebinar i samarbete med Great Place To Work.

Ledarskapet är en stark faktor för att lyckas
Här är ledarskapet avgörande för att få tillit att genomsyra hela organisationen.

”Har man ett tillitsfullt ledarskap kommer mycket annat att fungera. Om min chef litar på mig och jag litar på min chef blir andra saker inte lika viktiga, till exempel rättviseaspekter och ‘kontorspolitik’.”

Att bygga förtroende hos sina medarbetare och skapa tillit som går åt bägge hållen är inte någon quick fix. Tvärtom så tar det både tid, och kräver att de som sitter i ledningen själva lever som de lär enligt Per Ageman.

”Det handlar om att göra tillit till en prioritet. Att skriva i sin affärsplan att ett av fokusområdena är tillit. Och sedan sätta strukturer och processer för att få in detta arbetssätt.”

En del av att arbeta med Great Place To Work är möjligheten att kunna Great Place To Work-certifiera sin organisation.

”De som genomför vår medarbetarundersökning kan också få så pass höga resultat att de blir utnämnda till ett Great Place To Work”, säger Per Ageman.

Detta sker när minst 7 av 10 medarbetare ger organisationen högt betyg inom de tidigare nämnda fem områdena.

De som lyckas har högre vinstmarginaler
”Varje år analyserar vi hur Great Place To Work-certifierade organisationer presterar ekonomiskt jämfört med andra svenska företag. Och här ser vi svart på vitt att vinstmarginalen är mycket högre för organisationer som har gjort tillit och engagemang till en prioritet”.

En gång om året rangordnas de bästa av alla Great Place To Work-certifierade organisationer på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Dessa organisationer har ofta nära 100 % i medarbetarindex.

”Här ser vi att vinstmarginalerna är 57 % högre än genomsnittliga svenska företag”, säger Per Ageman.

Alla kan lyckas – oavsett storlek och bransch
Många bolag som vill bli rankade på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser ligger inom tjänstemannasektorn och IT, vilket till stor del har att göra med att de är konkurrensutsatta med sin personal.

“Men vi har alla branscher och storlekar representerade på listan. Det gemensamma för samtliga är att de har en vision och en tanke med vart de vill någonstans, och är villiga att jobba mot det.”

Han fortsätter:

”Är man ett mindre företag kan man lyckas lyfta siffrorna på något år. Har man ett större bolag brukar vi rekommendera en treårsplan. Det är fullt möjligt att lyckas bli en av Sveriges bästa arbetsplatser inom den tiden – om ledarskapet är starkt och viljan finns.”

Per Ageman pekar på ett ökat intresse för att få sin arbetsplats certifierad, att den lever upp till de grundläggande kraven som Great Place To Work har för en bra arbetsplats.

”Det är 2023 och medarbetare vill mer med sitt liv än att gå till jobbet och göra sina timmar mot betalning. De vill bidra till något”, säger han och fortsätter:

”Organisationer som söker spetskompetens, vill ha ökad jämställdhet, fler talanger och mer innovation i sin verksamhet gör rätt i att arbeta mot en plats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser. På så sätt attraherar du lättare rätt medarbetare.”

Fem saker Sveriges bästa arbetsplatser gör

Engagerad ledning. Lär som du lever. Vill du ha en bra arbetsplats, måste du själv vilja bidra till att skapa en.

Kulturellt samförstånd. Att skapa en eftersträvansvärd arbetsplats bygger på att ledningen har ett kulturellt samförstånd, en vision och plan, för vilken typ av arbetsplatskultur de vill ha.

Mäter syftet. Var vill ledningen att bolaget ska vara? Vet de det så går det också att mäta resultatet på vägen. Det finns helt enkelt en agenda för vilka frågor som ska ställas.

Lyfter blicken. Det är viktigt att ledningen och du som chef lyfter blicken och inte tänker i silos. Det ska vara en strategi och tanke som löper horisontellt, genom hela organisationen.

Vågar välja. Ingen kan vara bäst på allt på en gång. Det handlar om att våga välja, och framförallt, att våga välja bort. Det är först då du kan lyckas.