Så ska framtidens kontor boosta din hjärna

Nya arbetssätt kräver nya kontor. Chefen flyttar ut. Och kreativitet och koncentration flyttar in. På framtidens arbetsplats kommer den mänskliga hjärnan till sin fulla rätt.

Annonssamarbete
Senab

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Visst kommer vi att ha chefer även i framtiden. Men chefens rum försvinner. Hen kommer i stället att finnas på golvet, mitt bland medarbetarna.
”Chefens kontor är det första som försvinner på framtidens arbetsplats”, säger Johan Selberg, vd vid Senab Services, och pekar på att kontorens utformning följer samhällsutvecklingen i stort.

Denna text är ett samarbete mellan Chef och Senab. Senab, grundat 1975, är en av Nordens ledande leverantörer av inredning för kontor, hotell och offentliga miljöer. Senab finns på 12 orter i Sverige samt i Norge och Shanghai, med totalt 245 medarbetare. Läs mer

När hierarkier rivs, och nya behov uppstår, sätter det avtryck även i det fysiska rummet.
”I gamla stuprörsorganisationer – där beslutsvägarna går uppifrån och rakt ner – sitter man uppdelad i avdelningar där var och en sköter sitt i sina egna stuprör. Det leder till att organisationer blir trögrörliga. I dag har digitaliseringen inneburit att många affärsmodeller ändras snabbt och det ställer högre krav på innovation och kreativitet. Då är det viktigt att arbetsmiljön stödjer det”, säger Johan Selberg och fortsätter:

Både prat-platser och tysta zoner behövs på kontor, menar Johan Selberg, vd Senab Services.

”När vi gör våra förstudier ser vi att även medarbetare efterfrågar mer kreativa och inspirerande miljöer, men på frågan om hur det stöds i dag i arbetsmiljön är det ett mycket lågt stöd. Digitaliseringen har och kommer att innebära att arbetsuppgifter försvinner. Nya uppgifter, som kräver mer samarbete, har tillkommit. Kompetenser och avdelningar behöver därför samarbeta över gränserna och vi behöver en fysisk miljö som stödjer det. Kreativitet är i dag en konkurrensfördel och i gamla stuprörsmiljöer tappar man ofta samarbete och innovationskraft.”

Den arbetsgivare som vill skapa en kreativ miljö börjar måhända genast att snegla på Google som blivit något av en förebild. Ett färgglatt bollhav har blivit en symbol för en idébubblande organisation och en modern arbetsplats som attraherar en ung generation. Men att förlita sig enbart på bollhavet är att göra det lite för enkelt för sig.
”Ett bollhav kan vara helt rätt för vissa arbetsgivare, men behöver inte vara det för andra. En kreativ miljö handlar också om beteende, till exempel hur vi bemöter varandra. Uppmuntrar vi till oliktänkande? För att våga vara kreativ krävs tillit i organisationen. Och för att få tillit behöver vi lära känna varandra. Undersökningar visar att vi lättast gör det genom att träffas oftare och kortare, än tvärtom. Då gäller det att miljön underlättar spontana möten. I våra förstudier tycker medarbetare att detta är mycket viktigt, men även det saknar i dag stöd i de flesta kontoren”, säger Johan Selberg.

Framtidens arbetsplats – en spaning

2026 är virtual reality standard på våra kontor, som också efterliknar naturen mer och mer. 2030 börjar forskare och kreativa yrken flytta ut sina arbetsplatser i rymden, tippar de som deltagit i Senabs framtidsstudie om morgondagens arbetsplats.

2020 kommer flexibilitet och möjlighet att jobba hemifrån att vara standard.
2021 finns särskilda platser för koncentration och fokusering på alla kontor.
2022 kommer kreativa ytor att vara lika vanliga som traditionella arbetsrum.
2025 är återanvändning av kontorsinredning en självklarhet för alla företag.
2026 är virtual reality standard på kontor.
2028 efterliknar kontoren naturen för ökat välbefinnande och kreativitet.
2029 är självlärande robotar och hjälpmedel vanliga på alla kontor.
2030 jobbar forskare och kreativa yrken från rymden.
Källa: Senabs undersökning Work & Life for the Future En framtidsstudie om morgondagens arbetsplats. Undersökningen hittar du här

I framtidens kontor blir de gamla sammanträdesrummen passé. De ersätts av nya platser för korta pratstunder. Men samtidigt som prat-platser skapas, uppstår ett nytt behov – av tystnad. Vi behöver avskilda platser där vi kan arbeta fokuserat utan att bli avbrutna, och där vi kan ringa samtal ostört.
”Utmaningen vi ser i våra förstudier är att även detta saknar stöd i dagens kontor. Och ofta glöms det bort i jakten på samarbete. För att få en bra stödjande fysisk miljö måste vi fråga oss: Vad behöver hjärnan? Den behöver även återhämtning för att klara mycket stress. Det gäller att få in både lekfullhet och vila och återhämtning i miljöerna.”

Naturen flyttar in på kontoret. Här hos spelföretaget Play’n Go i Växjö.

Foto: Krister Engström

Det kreativa och koncentrationsinriktade kontoret kommer att slå igenom på bred front inom fem år, enligt Senabs undersökning Work & Life for the Future En framtidsstudie om morgondagens arbetsplats. Ett inslag i den nya miljö blir naturen. Grönska främjar både återhämtning och innovation och enligt undersökningen kommer hälsa att stå i fokus och kopplas samman med inslag från naturen. Flera kontor har redan i dag mossa på väggarna. Växter har blivit vanligare på arbetsplatserna, och det finns exempel på kontor som har byggt en skog inomhus för att skapa en skön miljö.
”Den fysiska miljön ska också paras ihop med företagens värdegrund. Här kommer ofta ord som hållbarhet in. Och det gäller att skapa en miljö som även ger hållbara medarbetare. Miljön blir en del av employer branding”, säger Johan Selberg.

Sida vid sida med skönt grönt får tekniken allt större utrymme. Om tio-femton år kommer virtual reality och artificiell intelligens att slå igenom på bred front på arbetsplatserna, enligt undersökningen. Tekniken kommer att fortsätta att förändra vårt sätt att arbeta. På vilket sätt återstår att se. Men kanske tar den kontoret ut i rymden.

Tips för att skapa framtidens arbetsplats

  • Fråga er: Vilket syfte ska vårt kontor ha för att nå vår vision och övergripande mål?
  • Gör en djupare förstudie av vad just ni gör på kontoret och vilka funktioner som är viktigt för er.
  • Kan vi göra det på ett mer effektivt sätt med ett ändrat arbetssätt och ökad digitalisering?
  • Engagera medarbetarna i tid för att skapa delaktighet.
  • Börja i tid och ge det tid. Ofta hamnar företag i tidsnöd vilket hindrar dem från att skapa en miljö som stödjer verksamheten.
  • Låt ombyggnads- och inredningsprojekt drivas av både fastighetsrelaterade yrkesgrupper och av hr som kan föra in mjukare värden.
  • Följ upp. Blev det som ni tänkt? Något ni behöver ändra?
    Källa: Johan Selberg, vd, Senab Services

Text: Annika Hällqvist