Så lyckas du med rehabiliteringen av medarbetarna

Utmattning, ohälsa eller stress är faktorer som kan leda till sjukskrivningar på arbetet. Som chef vill du självklart stötta dina medarbetare i rehabprocessen, men det är inte alltid enkelt.
”Att få till helheten är det chefer oftast tycker är svårast” säger Cornelia Karlberg, områdesansvarig för rehabilitering och ohälsa på Feelgood.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Feelgood

”Det är en lättnad för medarbetaren att det finns någon som håller i trådarna", säger Cornelia Karlberg. Foto: Ola Torkelsson

Sjukskrivningar kan bli kostsamma, både i produktionsbortfall och mänskligt lidande men också för att du som chef behöver avsätta mycket tid åt medarbetarens sjukskrivning och rehabiliteringsplan. Det är mycket du behöver hålla reda på och förstå i en rehabiliteringsprocess.

”För de flesta chefer är detta en sällanuppgift, något man inte gör varje dag och som heller inte är den uppgift man är bäst på. Därför blir det ofta en väldigt tidskrävande process. Har man heller ingen struktur i rehabiliteringsprocessen är det lätt att tappa bort ärendet periodvis på grund av andra sysslor”, säger Cornelia Karlberg, områdesansvarig för rehabilitering och ohälsa på Feelgood.

Rehabilitering är en relativt bred term som omfattar allt från tidiga signaler från medarbetaren, exempelvis ökad trötthet, att hen drar sig undan eller inte presterar på arbetet så som man gjort tidigare, till att hantera hög korttidsfrånvaro eller en långtidssjukskrivning.

”Allt det här är anledningar som gör att man kan kontakta sin företagshälsa. Vi erbjuder olika stöd till dig som chef och till den anställda, framför allt genom en rehabiliteringskoordinator”.

Rehabiliteringskoordinatorn är som spindeln i nätet – en oberoende person som samordnar i ärendet och håller koll på när och hur olika insatser ska göras. Koordinatorn kan även ta över kontakten med Försäkringskassan och andra yttre aktörer, till exempel vårdgivare. Det är ett stöd för både chef och medarbetare, och säkerställer att inget faller mellan stolarna.

”Det kan också vara en lättnad för medarbetaren att det finns någon som håller i trådarna. Rehabiliteringen riskerar annars att bli den anställdas eget ansvar och det är otroligt belastande att försöka koordinera när man är sjuk”, säger Cornelia Karlberg.

Vilka är de vanligaste misstagen man gör som chef i en rehabprocess?
”Att man som arbetsgivare inte har en struktur och agerar kontinuerligt. Man tappar fart och vet inte vad som ska göras härnäst”, säger Cornelia Karlberg.

Hon poängterar vikten av att ha forum för att upptäcka tidiga signaler, det kan göra stor skillnad i hur omfattningen av en sjukskrivning kan bli.

”Det är otroligt viktigt att ha en ständig dialog med sina medarbetare generellt, då får man direkt en större förståelse och ser när någons beteende börjar avvika. Det ger också ett större förtroende för dig som chef så att medarbetaren själv kommer och pratar om det är något”.

Att anlita en rehabiliteringskoordinator, hur går det till?

”Koordinatorn inleder med en uppdragsdialog med chefen där man tar reda på vad arbetsgivaren vill ha hjälp med. Då samlar man in information om situationen. Hur har prestationen varit på arbetet, vad har chefen fått veta, finns det konflikter eller annat som kan påverka. Arbetsgivarens syn på ärendet helt enkelt”, förklarar Cornelia Karlberg.

Kanske vill du som chef bara ha ett slags bollplank och få hjälp med hur du ska gå vidare. Eller så tar du hjälp hela vägen. Då kliver rehabiliteringskoordinatorn in och driver hela processen som en samordnare, under tät avstämning med arbetsgivaren.

”Det är viktigt att det finns en kontinuerlig dialog så att chefen hela tiden är uppdaterad. Det görs med rehabiliteringskoordinatorn och du behöver inte ha kontakt med flera aktörer”.

Även för medarbetaren är det ett stöd att ha en kunnig kontaktperson som man kan vända sig till när det uppstår funderingar kring återgången i arbete.

”Allas mål är såklart att medarbetaren ska må bra och komma tillbaka, samtidigt som den får det stöd den behöver. Det säkerställer vi”, säger Cornelia Karlberg.

Rehabiliteringsexperten Cornelia Karlberg:
4 tips för en lyckad rehabprocess:

1. Agera på tidiga signaler
Upprätta en rutin för att arbeta systematiskt med rehabilitering – både genom att skapa forum för att upptäcka detta, genom till exempel medarbetarsamtal, och att skapa en struktur för hur vi gör när något händer.

2. Arbeta i team
Det är lätt att chefen känner sig ganska ensam när man sitter i ett rehabiliteringsärende. Jobba alltid i team med HR, Försäkringskassa, offentlig vård och företagshälsan.

3. Ta hjälp av en koordinator
Många upplever att rehabilitering är svårt. Tveka inte att ta hjälp av en rehabiliteringskoordinator som är specialist på området, agerar spindel i nätet, kontaktperson och stöd genom hela processen.

4. Våga fråga
Det är avgörande att du som chef vågar fråga medarbetarna hur de mår och ställa frågor som är viktiga gällande måendet. Du ska inte känna att du behöver bli ”psykolog”.  Du gör det i en roll som medmänniska för att fånga upp signaler och se till att medarbetarna trivs och mår bra.