Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Så gör du företaget smartare – börja AI-resan redan idag 

AI-budget, djupinlärning och smarta kontor. Den nya tekniska revolution är här. Nu är det hög tid att förstå vad artificiell intelligens verkligen innebär.
”Företag behöver börja positionera och förbereda sig, för vi kommer alla att jobba med AI snart”, säger Kristoffer Nord, på Office Management.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Office Management

“AI kommer att forma framtidens kontor snabbare än vi tror”, säger Kristoffer Nord på Office Management.

Som chef är det lätt att bli stressad av allt prat om AI. Men artificiell intelligens kan underlätta ditt jobb på flera sätt. Visste du att AI redan idag kan skapa en bild utefter dina önskemål? Eller att transkribera videomötet åt dig. I framtiden kommer AI även att kunna ta fram en skiss över hur ditt företags mest ultimata kontor ser ut, menar mötesteknik-experten Kristoffer Nord på Office Management, ett företag som hjälper kunder med helhetslösningar inom IT och mötesteknik. 

“Pandemin gjorde att användandet av videomöten ökade kraftigt. AI kommer att sätta fart på andra saker. Det kommer bli en helt ny form av teknisk revolution”, säger Kristoffer Nord och fortsätter:

“Alla bolag har nytta av AI, men det kan upplevas som invecklat och svårt. Det är många som inte vet vilka lösningar som redan finns tillgängliga idag. Och ännu färre vet vilka lösningar som kommer att finns tillgängliga framöver.”

Även om AI-revolutionen fortfarande är i sin linda är det viktigt för chefer och företag att börja förstå vad artificiell intelligens kommer att innebära. De stora teknikjättarna satsar miljarder på att både forska om och utveckla AI, något som gör att den tekniska resan går fortare än någonsin.

“Jag tror inte att så många företag kommer att behöva sätta upp en AI-budget för nästa år, det går inte så snabbt. Men det är viktigt att börja förstå vilka artificiella hjälpmedel vi kommer kunna ha och vad de kommer att innebära. Och framförallt att inte göra felaktiga och begränsande val inför framtiden.”

Det finns redan ett stort urval av smarta lösningar och system på dagens marknad. Många system är baserade på logik, såsom ett bokningssystem för mötesrum: Dyker vi inte upp till ett bokat möte frigörs rummet för andra. Artificiell intelligens kan gå steget längre, assistera med optimerade bokningar, förbereda rummets klimat mm.

AI delas ofta upp i två kategorier – svag AI och stark AI. Svag AI hanterar system som kan leverera begränsade mänskliga handlingar. Ett exempel på är en röstprogramvara, som kan justera ljuset i mötesrummet eller höja ljudet på videomötet. Stark AI är däremot system som faktiskt tänker själva, och inte bara simulerar mänsklig intelligens.

“Det handlar alltså om att inte låsa sig till slutna system. Försök göra en bedömning ur ett AI-utvecklingsperspektiv när ni planerar resan mot intelligent teknik.”

Enligt Kristoffer Nord finns det både farhågor och fördelar med AI-utvecklingen. Oavsett vilken påverkan AI kan ha på ditt företag så är det viktigt att förbereda inför det.

“Det gäller att måla upp en vision om var ni vill att ert bolag ska vara, och hur det ska se ut. Vi som jobbar med tekniska lösningar för kontoret försöker visa verkliga perspektiv: Hur skulle ert kontor kunna vara smart? Kan det hjälpa anställda att hitta lediga och lämpliga arbetsytor eller optimera?”, säger Kristoffer Nord:

“Nästa steg kan vara att låta AI forma våra kontor. Mötesrum har redan idag ofta kameror som automatiskt ramar in de som är i mötet genom att analyserar var människor sitter. Med den vetskapen kan vi också förstå hur många som är i rummet, och hur rummet används. På så vis kan AI hjälpa oss att bygga våra framtida kontor. Ultimat skräddarsydda efter varje bolags behov.”

Tre steg för resan mot ett smart kontor:

1. Börja försöka förstå

AI är långt ifrån färdigt. Vi är verkligen bara i början med den nya typen av teknologi som artificiell intelligens kommer bidra med. Men vi behöver börja förstå hur den här resan kommer påverka både personal och företag. Genom att förbereda ditt företag på AI-resan kommer ni kunna också kunna göra smarta och väl avvägda investeringar när det är dags att ansluta.

2. Fortsätt koppla upp

Låt teknik vara uppkopplad, och fortsätt att koppla upp. När du gör det kommer du ha flera smarta enheter som på sikt kommer bidra till ett smartare kontor. 

3. Visualisera mera

Om ni är uppkopplade och visualiserar hur ert företag kan se ut kommer det att generera ett smartare kontor på sikt. Vilket kommer göra upplevelsen på plats bättre, och förenkla när ni vill addera mer artificiell intelligens under resans gång.