Så enkelt tar du klivet närmare kunden

Företag som jobbar medvetet med att lära känna sina kunder är bättre på att få nya och behålla dem de har. ”Många missar hur enkelt det kan vara att testa, utforska och samla in kunskap om vad som är intressant för just deras kunder”, säger Maria Geijer, på Morot & Co.

Annonssamarbete
Morot & Co

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Maria Geijer på Morot & Co ger råd om hur du knyter dina kunder närmare. Foto: Martina Huber
Maria Geijer på Morot & Co ger råd om hur du knyter dina kunder närmare. Foto: Martina Huber

De flesta företag vill få in nya kunder och se till att de stannar länge, men att lyckas med det blir allt svårare. Ökad konkurrens och snabba omvärlds- och beteendeförändringar gör att förväntningarna på sådant som valfrihet, enkelhet, flexibilitet och hållbarhet hela tiden ökar.
”Under flera år har det skett en maktförflyttning till kund. Kunderna ställer i dag höga krav på både företagens erbjudande och kommunikation och förväntar sig att du är relevant för just dem och deras behov”, säger Maria Geijer, affärsområdeschef på Morot & Co.

”Men att vara relevant och personlig till många kunder och målgrupper samtidigt kan vara svårt. Det liknar den utmaning företag har som vill ge sina medarbetare en personlig och genuint uppskattad gåva. En relation är en relation – oavsett om det är till en medarbetare eller till en kund.”

Den ständigt ökande konkurrensen gör att företag har behov av att skapa mervärde kring sina produkter och tjänster, hellre än att erbjuda rabatter och priskampanjer som sällan ger lika hållbar tillväxt och lönsamhet i längden.
”Att ge mervärden är ett bra verktyg som dels upprätthåller priset på ditt kärnerbjudande, dels kan ge ett större upplevt värde än en rabatt”, säger Maria Geijer.

Morot & Co har över tio års erfarenhet från e-handel och försäljning av företagsgåvor till medarbetare. De hjälper också företag att ta fram och distribuera mervärden till deras kunder. Det kan handla om nykundserbjudanden, riktade kampanjer för att driva beteenden eller mervärden i en kundklubb. I vissa fall levererar Morot & Co också en helhetslösning för kundklubbar.
”Vi använder våra erfarenheter och kunskaper om vad som skapar engagemang hos medarbetare och översätter det till att hjälpa företag att bli relevant hos sina kunder. Vi har en bred kunskap om olika målgruppers intressen. Vi kan se vad som efterfrågas och ta fram lösningar och anpassade förslag utifrån vad företaget vill uppnå.”

De flesta framgångsrika företag har tydliga mål, strategier, planer och idéer om hur de vill nå ut till kund på ett bättre sätt än vad de gör i dag.
Men genomförandet är ofta tungrott på grund av tid, tekniska utmaningar och processer som inte är flexibla och anpassningsbara.
”Det är här vi kan göra stor skillnad och skapa värde. Vår plattform gör det enkelt att testa olika idéer och upplägg för att snabbt kunna upptäcka och justera kommunikation och mervärden baserat på vad som faktiskt fungerar. Vi tar bort hinder och skapar utrymme för företagen att fokusera på sitt kärnerbjudande och sin relation till kund.”

Fler och fler företag har fått upp ögonen för Morot & Co och vad de erbjuder. Under 2020 hade de en tillväxt på drygt 500 procent jämfört med föregående år.
De har under 2020 hjälpt hundratals svenska och nordiska företag att distribuera kampanjer, personalgåvor och mervärden till kund. Sammantaget har en halv miljon personer fått ta del av något via deras plattform.
”Det är såklart väldigt roligt att så många ser värdet i det vi gör. Jag tror att en nyckel är att vi alltid utgår från företagets utmaningar och det syfte de vill uppnå när vi tar fram nya lösningar och flöden”, säger Maria Geijer.

Knyt kunden närmare

1. Visa att du förstår kunden. ”Visa att du förstår vad som är viktigt för kunden genom att använda rätt mervärden för just din målgrupp.”

2. Var personlig. ”När ditt varumärke är med hela vägen skapar du lättare en genuin relation till kund.”

3. Ge något oväntat. ”Det uppskat­tas och ger avkastning när du lyckas överraska lite.”

4. Testa och lär dig. ”Experimentera och analysera – ta reda på vad som ger vilken effekt genom hela kund­livscykeln.”