dromchefen_manpower

Så är drömchefen – klarar du kraven?

En lyhörd och drivande chef som också agerar coach. Så ser svenskarnas bild av drömchefen ut. Men det betyder inte att den är synonym med en bra chef som fungerar och genererar resultat. ”Be careful what you wish for”, som det heter det på engelska.

I en undersökning från Manpower svarar svenskar på vilka egenskaper som de helst vill se hos den ideala chefen, sin drömchef med andra ord. Men att träffa på resultatet i det riktiga arbetslivet är nog rätt svårt och frågan är om ”drömchefen” skulle vara särskilt populär hos arbetsgivare eller fungera som den beslutsfattare och ledare som företaget behöver.
”Vi vill ha chefer som ser oss, bryr sig om och bekräftar men det går sannolikt inte att kombinera alla de önskemål som undersökningen ger uttryck för och få en chef som fungerar och kan leverera resultat förutom att vara omtyckt”, säger Charlotta Levay, docent vid universitet i Lund och specialiserad på ledarskap och organisation.

Denna text är ett samarbete mellan Chef och ManpowerGroup. Ladda ned hela undersökningen.

Manpower Work Life har i flera år hjälpt Manpower till att bli experter på trenderna på arbetsmarknaden. Sedan 2007 har undersökningen analyserat svenska folkets syn på arbete, karriär och arbetsliv. 

Exempel på lärdomar är att 30 procent av svenskarna kan tänka sig att byta hobby om det skulle gynna deras karriär, att majoriteten anser att mångfald på arbetsplatsen gynnar affärerna och att tid är den nya statusmarkören i livet.

Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med 20 000 panelister och är är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort.

De traditionellt mjuka faktorerna som coachning, lyhördhet och visionär hamnar högt bland drömchefens egenskaper medan resultatorienterad, effektiv och organisatör återfinns närmare den andra änden. Alla är egenskaper som sannolikt står högt i kurs hos en arbetsgivare.
”Resultatet är egentligen inte särskilt förvånande då det beskriver grundläggande mänskliga behov och bilden av drömchefen skulle också kunna gälla vad vi söker efter hos till exempel våra vänner. Men arbetslivet ställer andra krav och man måste ställa sig frågan vad chefen är där för att göra vilket ju är att åstadkomma resultat för företaget. De lite hårdare sidorna hos en fungerande och bra chef tenderar att undervärderas av omgivningen vilket jag tycker att undersökningen också visar”, säger Anne Grefberg, psykolog på konsultföretaget Greatify.

Hon menar att många chefer känner av de önskemål och förväntningar som kommer till uttryck i undersökningen men att det behövs en balans mellan det mjuka ledarskapet som manifesteras i drömchefen och att ställa krav och vara resultatorienterad.
”Chefer är rädda för att inte vara omtyckta av sina medarbetare och sliter ut sig i värsta fall för att kunna svara upp mot sådana här förväntningar. Det blir farligt om man börjar utvärdera chefer utifrån sådana här förväntningsbilder vilket jag har sett exempel på. På ett sätt kan man ju uttrycka det som att det ska fan vara chef”, säger Anne Grefberg.

En egenskap som hamnar högt på listan är Visionär som uppges som den viktigaste egenskapen av en fjärdedel av de tillfrågade. Det är något som ofta förknippas med ledarskap men frågan är hur väl det fungerar i praktiken.
”Att visionär hamnar så pass högt upp speglar sannolikt rådande trender mer än något annat. På rätt plats är den visionäre chefen är tillgång, men lika olämplig kan visionären vara när verksamhetens och uppdragets fokus är förvaltning och genomförande av redan fattade beslut”, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Den högst rankade egenskapen, coachning, bär också på en inneboende konflikt förutom att vara rätt så svår att definiera.
”De flesta ser det nog som att en chef ska vara stödjande och underlätta medarbetarens utveckling men det är saker som tar tid och kräver tillgänglighet. Det är mycket vanligt att medarbetare önskar mer tid med chefen men de flesta chefer har inte vare sig tiden eller den kunskap om hur medarbetare utför sina arbetsuppgifter som skulle behövas. Chefer saknar också ofta fokus på systematisk feedback i utvecklande syfte så som tanken är med coachande ledarskap”, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Experterna är ense om att önskelistan på drömchefens egenskaper har flera likheter med en blåkopia för en bra chef men att den också får en slagsida mot relationella egenskaper som gör att det haltar något när den möter verkligheten med resultatkrav, begränsade resurser och ofta en hel del förvaltning och administration.
Bland de egenskaper som kan utmärka en väl fungerande chef och bra ledare som kan gå hem hos såväl nedarbetare, chefens chefer och uppdragsgivare lyfter experterna fram bland annat följande:

– Ett kommunikativt ledarskap som skapar förtroende och där chefen litar på medarbetarna, kan delegera och föra en dialog.
– Uppmuntran och feedback som stödjer medarbetarnas utveckling.
– Personlig mognad och självinsikt. Att förstå hur man själv påverkar sin omgivning.
– En lust och passion för att leda andra.
– Att vara sig själv och vara trygg med sig själv. Förmåga att hålla tillbaka sitt ego för att släppa fram andra.
– Förmåga att balansera mjuka faktorer som coachning och att lyssna med hårda som att ställa krav och vara tydlig med konsekvenser och mål.

Undersökningen visar också på relativt små skillnader mellan åldersgrupper och kön när det gäller vad man önskar sig hos en drömchef men det förvånar egentligen ingen av experterna.
”Det handlar överlag om rätt så grundläggande relationsegenskaper och där borde det ju inte skilja så mycket och att yngre personer betonar en drivande chef lite kan nog vara ett utslag av kortare erfarenhet snarare än att man är yngre”, säger Anki Udd.

Svar på frågan ”Hur är din drömchef?” där upp till tre alternativ kunde väljas.

1. Coach: 46 procent
2. Lyhörd: 41 procent
3. Drivande: 24 procent
3. Visionär: 24 procent
4. Människokännare: 22 procent
5. Tydlig: 21 procent
6. Rättvis: 16 procent
7. Sakkunnig: 13 procent
8. Organisatör: 12 procent
9. Beslutsfattare: 11 procent
10. Kommunikatör: 9 procent
11. Föredöme: 7 procent
12. Sammanhangsskapare: 6 procent
12. Effektiv: 6 procent
13. Socialt ansvarig: 5 procent
14. Resultatorienterad: 4 procent
15. Inget av ovanstående: 2 procent

Text: Jan Lindroth

Hela denna text är ett samarbete mellan Chef och ManpowerGroup. Hela undersökningen kan du ladda ned här.

Relaterade artiklar

henrik-hammarstro%cc%88m
Arbetsmiljö

It-cheferna jobbar över 250 timmar per år

Sex hela arbetsveckor, lika mycket som en hel semester. It-cheferna på privata företag har 250 övertidstimmar per år. En tuff verklighet då det ställs allt högre krav på säkerheten. Kantar Sifos undersökning gjord i samarbete med GlobalConnect visar att it-cheferna som inte sitter i ledningsgrupper är värst drabbade.

karriarprofilwebb
Karriär

Daniel Forss: ”Jag började så långt ner man kan komma”

Daniel Forss är bondsonen som blev dagligvarustjärna som blev fastighets-vd. ”Jag har alltid velat ligga steget före”, säger han. 

microsoftteams-image
nisha1-768x432-3
Krönikor

Nisha Besara: ”Erkänn – du har också fördomar!”

I sin senaste krönika skriver Nisha Besara om oron att människor som inte kan visa vad de har för vilja, förmåga, driv eller ambition inte tas tillvara på. ”Alla är helt enkelt inte lika verbala och välformulerade – om alls – när det kommer till att framhäva sig själva och sina kompetenser. Likväl kan mer introverta typer vara blytunga rekryteringar. Hur kommer vi åt det om vi ska börja rekrytera på ambition snarare än meriter?”, skriver hon.

digitalisering_ill_new
Jobba på Chefakademin

Titta hit! Driven digital redaktör sökes till Chef

Brinner du för att skriva, paketera och nå ut med journalistik i digitala format? Vill du vara med och leda utvecklingen av Chefs digitala kanaler? Då har vi drömjobbet för dig!
David Ståhlberg och Johan Eriksson har grundat Chapter X, som utbildar i entreprenör- och intraprenörskap.
Karriär

Webinar: Så vässar du dina karriärmöjligheter

Video + Text

Kört fast i karriären? Att gå vidare och utveckla nya idéer behöver inte vara svårt, säger Johan Eriksson, utvecklings­­- och innovationsexpert hos Google. ”Det krävs inga speciella egenskaper. Hjärnan är plastisk och vi kan alla göra val. Det som krävs är en vilja och nyfikenhet.”

somnwebb
Hälsa

Sov dig till en bättre karriär

Sömnbrist går inte bara ut över hälsan. Den gör dig också mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Forskaren Tina Sundelin förklarar sambanden – och hur du kan sova dig till en bättre karriär. 

helgbildwebb
Hållbarhet

Chefs följare på Linkedin: Ja till fyradagarsvecka

Från flera länder kommer rapporter om att fyradagarsveckan införs med framgång. Bland Chefs följare på LinkedIn är majoriteten positiva till en kortare arbetsvecka.  På frågan ”Tycker du att vi i Sverige ska införa fyradagarsvecka?” svarar 85 procent av de följare som deltog ”ja”. ”Vi har låst oss till en massa föreställningar om vad arbete ’måste’ vara – och missat att det måste få bero på dels arbetets innehåll, dels individen i fråga”, säger professorn Bodil Jönsson.