Psykologisk trygghet är vägen framåt för chefer som vill stärka sitt team. Karolin Kronander på Move berättar hur ni når dit. Foto: Karina Ljungdahl
Psykologisk trygghet är vägen framåt för chefer som vill stärka sitt team. Karolin Kronander på Move berättar hur ni når dit. Foto: Karina Ljungdahl

Psykologisk trygghet – bygg in den nya superkraften i ditt team

Snabba förändringar och en rörig omvärld – nu behöver ledare och team utrustas rätt.
”Skapa psykologisk trygghet i ditt team och lägg fokus på de beteenden som skapar resultat”, säger Karolin Kronander på Move Management.
Här förklarar hon hur det går till.

Framtidsforskare förutspår att förändringstakten kommer att öka 1000 gånger under det här århundradet jämfört med det förra. Digitaliseringen, AI, klimatomställning, ökad konkurrens och nya affärsmodeller och sätt att organisera arbetet skapar en verklighet där det mesta blir allt mer oförutsägbart, oklart och rörigt. När de här omvärldsförändringarna sipprar in i vår arbetsvardag skapar de oro, irritation och nya påfrestningar; det här sätter stor press på både medarbetare och chefer.

Men det finns företag, grupper och team som är framgångsrika i det svåravlästa landskapet. Deras hemlighet? Chefer med ett ledarskap som fokuserar på beteenden och på att skapa psykologiskt trygga team.

”Chefer som lyckas bra med att leda i förändring lägger ofta fokus på beteenden i jobbvardagen. De har en tät dialog med sina medarbetare, frågar hur det går och kollar läget, digitalt eller öga mot öga. Det handlar om att hitta det lilla samtalets ledarskap”, uppmanar Karolin Kronander, på Move Management.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet finns i en grupp där tilliten är hög. Man vågar kommunicera halvfärdiga idéer och kan ge och ta kritik på ett bra sätt. Här finns hög tolerans för misslyckanden. Gruppmedlemmar delar med sig av erfarenheter och tar och ger utrymme i gruppen.

Som expert på ledar- och grupputveckling arbetar hon ofta med organisationer som är inne i en förändringsprocess.
”Många företag kontaktar oss när det är lite stormigt. Då behöver vi ringa in det verkliga problemet – nysta oss ner i jobbvardagen och leta fram till vad det faktiskt handlar om.”

Move Management skräddarsyr sedan ett program som ser till att chefer får den kunskap och verktyg de behöver för att kunna lösa upp knutarna och öka effektiviteten och samarbetet i teamet.
”Målet är förändring i vardagen, i både chefers ledarskap och medarbetares beteenden. Det är där vi ser att det blir effekt i slutändan. Det är beteenden som skapar resultat och lönsamhet”, konstaterar Karolin Kronander.

Chefer får lära sig metoder för att snabbt gå från ord till handling – och sedan driva på hela vägen fram till dess att de har förändrat sina egna och sina medarbetares beteenden.
”Vi hjälper cheferna att fokusera på det som på kortast möjliga tid ger konkreta resultat. Som att förstå sig själv och andra och att införa enkla ledarbeteenden i vardagen, exempelvis lyssna, vara tydlig och leva som man lär.”

Till en början behöver chefen kunna leda sig själv.
”Du behöver komma underfund med vad det är som triggar dig. Då kan du välja din reaktion. Om du inte kan det så styr ditt omedvetna.”

Chefer som vill stå stadigt i förändringar och vid överraskningar behöver bygga motståndskraft.
”Hög impulskontroll och självkännedom är viktiga delar i det”, säger Karolin Kronander.

Chefer med koll både på de egna ledarbeteendena och på gruppbeteenden blir tryggare.
”Om du vet varför det kan bli stökigt i ditt team under en period behöver du inte bli orolig. Det gör dig som chef mer motståndskraftig.”

När det kommer till individuella medarbetares agerande är feedback det ledarbeteende som ger mest effekt, menar Karolin Kronander.
”Ge feedback på konkret beteendenivå. Säg inte: ´Jag skulle vilja att du tar mer initiativ´ utan istället: ´Jag skulle vilja att du kommer med egna förslag, tankar och idéer. Ge mig ett eget förslag till lösning på det här´.”

Positiv feedback är roligt att både ge och få – ändå är det många chefer som inte använder sig av den här enkla möjligheten att förstärka det som blir bra.
”Bli konkret här också. Istället för: ´Bra jobbat på mötet´ säger du: ´Jag tycker det var bra när du sa att…´”, föreslår Karolin Kronander.

Den chef som vill bli bättre på att leda i förändring behöver ofta bli bättre på att jobba med uppföljningar, både på individ- och gruppnivå.
”Det är vanligt att det brister just kring uppföljning. Man bestämmer saker som sedan inte händer. Ur beteendesynpunkt lär vi oss snabbt vad som faktiskt följs upp och agerar utifrån det.”

Lyssnandet är, rätt använt, också en superkraft för förändringschefer.
”Har du missnöjda medarbetare så lyssna efter det verkliga problemet. Kan det som uttrycks som en önskan om mer information egentligen handla om en vilja att få påverka och vara mer delaktig? Kritik om en frånvarande chef kan handla om ett eget behov av mer feedback och att bli bekräftad.”

Få ut maximal effekt av ditt team

Bra ledarskap är grunden i team och organisationer som är lönsamma, effektiva och som klarar av även snabba ryck och påfrestningar.
Här är ledarbeteenden som ofta återfinns hos chefer i framgångsrika team.

Fokus på psykologisk trygghet

I framgångsrika grupper lyssnar man på alla och är trygg med att ge och få feedback. Det är okej att göra misstag. För att nå hit behöver gruppens medlemmar lära känna varandra. Som chef behöver du tänka till extra kring hur du skapar tillit och använder språket för att skapa psykologisk trygghet – hur du kommunicerar till gruppen, fördelar ordet och uppmuntrar till reflektion.

Kliv fram i konflikter 

Ta upp det som gnisslar. Var tydlig med att det är okej att tycka olika.
”Det kan rentav vara en uttalad spelregel i ditt team. Fundera på hur man märker och känner att det är okej att tycka olika i en grupp – hur tar ni er dit? Vi säger att vi ska ha högt i tak, men vad betyder högt i tak hos oss? Ta upp de frågorna”, säger Karolin Kronander på Move Management.

Visa att vi behöver varandra

Som ledare bör du trycka på att ”vi ska jobba mot målet tillsammans – vi är beroende av varandra för att lösa uppgiften”. Släpp prestigen i teamet och våga erkänna att ni inte kan allt. Det gäller dig som chef såväl som teammedlemmarna. Att stärka gruppen på det här sättet kallas för teaming.

Skapa struktur

Om det gungar eller om ni är i en tidig fas av grupputveckling så finns stort behov av tydliga roller, ansvarsfördelning, korta mål och att samla gruppen ofta för att undvika oro, irritation och ge förutsättningar för rätt beteenden.
”Omvänt kan det finnas en övertro på att strukturer och information löser alla problem. Feedback och uppföljningar behövs alltid för att påverka beteenden och nå dit man har sagt”, säger Karolin Kronander.

Text: Malin Kaldo

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Move Management.
Move är ett människocentrerat och värderingsstyrt konsultbolag som gör individer, team, verksamheter och organisationer bättre genom att förflytta dem till önskat läge. 
Move jobbar med förändring, teamutveckling, ledarskap, kommunikation, coachning, facilitering samt OBM/BBS och har kontor på fem orter i Sverige.
Här finns stor samlad kompetens, ett personligt bemötande och beprövat effektiva verktyg som får utvecklingen att ske, även i vardagen.
Med digitala lösningar, som egna uppföljningsverktyget Teambook, ger man varaktig förändring vid teamutveckling. Mebook ger stöd vid individ- och ledarutveckling.

Relaterade artiklar

alder
Mångfald

Rapport: Chefer ser negativt på äldre

Långsammare och fientliga mot ny teknik och förändringar. Så kan chefers stereotypa föreställningar om äldre medarbetare se ut, enligt en ny rapport.
oroligchef
Beslutsfattande

Det är chefer rädda för när de fattar beslut

Har chefer det tuffare med att ta beslut på jobbet än i familjen? Ja, enligt en ny undersökning bland drygt 1000 chefer i 12 olika länder. Dessutom tar man det säkra före det osäkra och riskreducerar hellre än att satsa på att eventuellt nå framgång – allt för att undvika att den egna karriären påverkas negativt.

jobbstress
Hälsa

Tema: Så hanterar du stress i vardagen

Chefer mår allt sämre, enligt en ny undersökning. På vår temasajt kan du testa dig själv i ett stresstest och både lära dig hur du hanterar din egen stress och upptäcker signaler på för hög arbetsbelastning.

stresschef
Hälsa

Hälsoraset: Chefer mår allt sämre

En ökning med 50 sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på sex år. Så ser utvecklingen av hur chefer mår ut enligt en ny statistiksammanställning från Previa, beräknad på antal sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnliga chefer är hårdast drabbade.

Lotta Lyrå intervjuas av Cissi Elwin för podden Chef Dilemma.
Beslutsfattande

Lotta Lyrå: Så hittar du tid för strategiska frågor

Chefen i veckans dilemma måste fokusera mer på stora strategiska frågor men upplever att hon är fast i vardagen. Claes Ohlsons vd Lotta Lyrå ger råd.
Vd i blå kavaj med två medarbetare
Verksamhetsutveckling

Svenska medarbetare mest personliga med vd:n

Sverige är det av sju länder där störst andel av medarbetarna har personlig kontakt med sin vd, visar en ny studie. Svenska medarbetare är dessutom mer bekväma än andra med att framföra kritik till ledningen.
Självledarskap
Beslutsfattande

Självledarskap – här är fallgroparna att se upp för

Medarbetare som leder sig själva – rena drömmen för en chef? För att självledarskap ska fungera krävs tydlighet kring mål och förväntningar, visar en färsk doktorsavhandling.
stefan1
Karriär

Förra årets vinnare: ”Ett mycket spännande år”

En vardagshjälte i en utsatt chefsroll som skapat fantastiskt resultat. Så löd juryns motivering när Stefan Vilkman blev Årets Chef 2019. Här berättar han om sitt omtumlande år efter prisutmärkelsen.