Osynliga värdet som drar till sig talanger

Trygghet är en outnyttjad superkraft. I en otrygg tid kan trygghetsförmåner både ge en magneteffekt vid rekryteringar och lyfta varumärket.
”Det ger bra tyngd för vår del, när vi ska rekrytera it-talanger”, säger Lisa Hartikainen, chef för employer branding på Tieto.

Annonssamarbete
Brummer Life

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Trovärdig employer branding går bortom en karismatisk vd och coolt inredda lokaler med biljardbord och gamingrum.
För att locka och behålla de bästa medarbetarna räcker inte en snygg yta. Det krävs att arbetsgivare också jobbar på att bygga det som finns under huven. Det som uppfattas som stabilt, reko och tryggt. Sådant som anställningstrygghet, en chef som står upp för mig, trygghetsförmåner som sjukförsäkringar eller ett tydligt och bra erbjudande för tjänstepension.
”Trygghet är en hygienfaktor i dag. Att inte ha vettiga lösningar kring viktiga förmåner är att be de bästa att se sig om efter något annat”, menar Claes Peyron, vd på employer branding-företaget Universum, där man också gör undersökningar av attityder i arbetslivet.

Denna artikel har skrivits genom ett samarbete mellan Chefs innehållsstudio och Brummer & Partners försäkringsbolag Brummer Life. Brummer Life startade 2011 och erbjuder tjänstepension till företag och dess medarbetare i Sverige. Kärnan i erbjudandet är Brummer & Partners egen aktiva förvaltning i kombination med ett brett urval av indexfonder till låga avgifter. Brummer Life försöker utmana och gå på tvärs mot traditionella pensionsaktörer med kostnadsfri flytträtt, transparens och utan provisioner på en marknad som ofta präglas av motsatsen. Läs mer på Brummer.se och på  Brummer News

Konsultjätten Tieto jobbar dagligen med att locka talanger och efterfrågad it-kompetens. Här lyfter man fram flera trygghetsvärden när man marknadsför sig på karriärmässor och i intervjuer med kandidater.
”Vi konkurrerar med mängder av coola startups som kan ha både pingisbord och fredagsöl. Men ofta saknar de det som vi ser som självklarheter – trygga förmåner som anställd. Det ger bra tyngd för vår del, när vi ska rekrytera it-talanger”, säger Lisa Hartikainen, chef för employer branding på Tieto.

Tieto lyfter fram stabiliteten i ett stort tryggt bolag, tillsvidareanställningar, föräldralön, kollektivavtalade förmåner och såväl utvecklingsmöjligheter framåt som hjälp med vård och beroendeproblematik om något mot förmodan går snett.
”Här finns ett skyddsnät i organisationen, det vill vi att folk ska känna”, säger Sophie Kempe, tf HR Operation Manager på Tieto Sverige, som jobbar med förmåner.

”Tjänstepensionen är en stor del av tryggheten och en konkurrensfördel för oss”, säger Sophie Kempe, tf HR Operation Manager på Tieto. Både hon och Lisa Hartikainen, chef för employer branding, ser trygghetsförmånerna på Tieto som ett viktigt värde.

En viktig trygghet i arbetslivet är tjänstepensionen som spelar en avgörande roll för den framtida pensionen. Det viktigaste pensionsvalet du gör sker därför i praktiken när du väljer arbetsgivare.
Mer än varannan svensk, 55 procent, tycker att tjänstepensionen är en mycket viktig faktor när de byter jobb. Det är en ökning med sju procentenheter på två år, enligt en Sifoundersökning från Collectum från december 2016.
”Tjänstepensionen är en stor del av tryggheten och en konkurrensfördel för oss. Vi märker att pensionen, särskilt bland yngre, är något man pratar mer om. Det finns en ökad medvetenhet och kunskap och är något som kommer upp under anställningsintervjuer”, säger Sophie Kempe.

För att tilltala de yngre och mer värderingsstyrda generationerna krävs också att företag kan förmedla en helgjuten bild av sig själva.
Talar en arbetsgivare om att man är innovativ, transparent och flexibel så behöver man vara det rakt igenom, på alla områden, ända ner till trygghetsförmånerna.
”Man brukar prata om employment experience, att ge en enhetlig bild av företaget. Det är viktigt att det jag får som anställd rimmar med bilden jag fick från första början, även kring förmåner. Säger man att man är flexibel så bör alltså även förmånsdelen vara flexibel”, säger Claes Peyron.
”Bilden ska stämma, inifrån och ut. Man ska kunna vara stolt över sin arbetsplats”, säger Lisa Hartikainen.

”Både snällhet och trygghet är två underutnyttjade ord och gångbara värden framöver”, säger Claes Peyron, vd på employer branding-företaget Universum.

Claes Peyron bedömer att vi i en otrygg och turbulent omvärld kommer att uppgradera trygghet än mer.
”Det är mänskligt att i en allt mer kaotisk värld vilja få mer kontroll på det som är nära oss. Både snällhet och trygghet är två underutnyttjade ord och gångbara värden framöver”, säger han.

Arbetsmarknadens utveckling mot en gigekonomi, med allt fler otrygga anställningar, kan också få betydelse för att göra trygghet till ett än viktigare varumärkesvärde att vårda.
”Kanske går vi mot större skillnader, där allt fler jobbar på konsultbasis men där det också finns starka bolag som erbjuder trygghet och då verkligen kan lyfta fram det när de marknadsför sig själva”, säger Lisa Hartikainen.

”Välj en lösning som är kvalitativ, enkel och håller framåt”, säger Helena Palmgren, vd på Brummer Life och delar med sig av råd för hur du säkrar medarbetarnas tjänstepension.

Så kan företag säkra en trygg pensionsplan för medarbetarna

  • Kom ihåg att det är medarbetarnas kapital, och att du som ansvarig för deras tjänstepension ska ge dem bästa möjliga förutsättningar till trygg, långsiktig avkastning.
  • Se över pensionspolicyn och engagera ledningen. Det är en ypperlig möjlighet att stärka och synliggöra attraktionen i bolagets förmånspaket.
  • Samla olika kompetenser internt, till exempel hr, finans och inköp, för att få fler perspektiv på pensionsplanen. Vid behov ta hjälp av en oberoende expert som enbart ersätts av företaget med arvode, utan koppling till provisioner eller andra dolda ersättningar från branschaktörerna.
  • Säkerställ ett kvalitetssäkrat fondutbud med både bra och riktigt billiga indexfonder och relevanta aktivt förvaltade fondalternativ. Acceptera att majoriteten av medarbetarna inte är så engagerade. Se därför till att ha en riktigt bra startfond, sett till avkastning och risk.
  • Se till att rådgivningen till de anställda är objektiv så att de kan göra välinformerade val. Råden ska inte styras av provisioner eller kickbacks från de fonder eller försäkringsbolag som medarbetarna valt.
  • Följ upp medarbetarnas faktiska utfall, förslagsvis en gång om året.
  • Gör dina egna jämförelser och utvärderingar som för vilket annat strategiskt inköp som helst. Branschen lever gott på myten om pensionsdjungeln.

Källa: Brummer Life

Text: Malin Kaldo