Nu behöver chefen mer stöd – från sin chef

Svenska chefer har imponerat. Engagemang och välmående hos medarbetare har hållits uppe under pandemin. Men nu syns ett trendbrott.
”Cheferna behöver mer stöd”, säger hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: &frankly

Ge cheferna mer stöd, uppmanar Lilian Ekelin på andfrankly. Foto: Martina Huber
Ge cheferna mer stöd, uppmanar Lilian Ekelin på andfrankly. Foto: Martina Huber

Vi har haft ett historiskt tufft halvår. Som de allra flesta svenska chefer har klarat med glans. Det syns i unik data om över 100 000 medarbetares engagemang och välmående som samlas in och analyseras med verktyget &frankly.
”Trots det tuffa läget har vi sett att engagemanget under våren och sommaren inte har påverkats så mycket. På det stora hela ser vi i datan att vi har många fantastiska chefer där ute”, berömmer Lilian Ekelin, hr-expert på &frankly.

Precis som Folkhälsomyndigheten har lagt fokus på personligt ansvar i den svenska pandemistrategin tycks svenska chefer ha satsat på ett ledarskap med mycket samarbete och tillit till sina medarbetare.
”Det handlar om en god människosyn i grunden”, menar hon.

Webinar 24 september kl 10:  Säkra engagemanget på distans

Gäst: Sara Hjärtberg, Head of People & Culture på MAG Interactive.

”Chefer har också varit modiga och vågat agera. Chefer som har varit mer passiva och väntat på policys från hr och ledning har inte lyckats lika bra som de som har kastat sig ut och agerat – och getts den tilliten från sina chefer.”

Men nu ser ni att det börjar hända något?

”Ja, sedan några veckor ser vi en nedåtgående trend i vår övergripande mätdata för de drivkrafter som ligger bakom engagemang. Nu gäller det att inte tappa mer framåt.”

Lilian Ekelin tror att det kan handla om att vi nu kommit till en ny fas i krisen.
”I takt med att vi kom tillbaka från våra semestrar så undrade nog många: ’ska det vara så här nu?’. Inget hade förändrats och många kände sig oinspirerade. I våra frågor kring distansarbete ser vi att fler känner sig frustrerade.”

Också i vanliga fall brukar det gå att utläsa en dipp i engagemang och motivation efter semestrarna. Den effekten ser ut att bli förstärkt i år.
En annan dipp i motivationen brukar märkas inför jul.
”Det är för tidigt att säga om det här är en permanent trend, eller ett tillfälligt gupp på vägen”, säger Lilian Ekelin.

”Men om kurvan fortsätter nedåt ökar risken för en medarbetarflykt, när fler medarbetare börjar sakna riktning och visioner.”

Vad behöver chefer tänka på i det här?

”Var uppmärksam på hur det står till i det egna teamet. Genom att mäta kan du följa och se när trenden hos dig börjar vika”, tipsar Lilian Ekelin.

Då gäller det att agera direkt.
”Kom ihåg att små steg leder till stor förändring. Våga experimentera, involvera och utvärdera. Se om det ni gör ger effekt. De organisationer som lyckas med det är de som lyckas framåt.”

Vad behöver chefens chef tänka på?

”Förut var det mycket CEO och CFO som krokade arm. Under pandemin är det snarare hr som har blivit vd:s bästa vän – det handlar ju så mycket om människor och mänskligt beteende. Jag tror att det kommer att vara en positiv del framåt. Men då gäller det också att inte hr går in och kontrollerar för mycket, utan att de visar tillit till sina chefer och ser till att de har vad de behöver för att jobba i sina team och enheter”, säger Lilian Ekelin.

”Ge cheferna möjlighet att vara chefer”

Webinar 24 september: Sara Hjärtberg från MAG interaktive berättar om hur hr kan arbeta med chefers autonomi och mandat.

Det syns i datan att också cheferna själva har tappat i engagemang. Färre chefer säger nu att de skulle rekommendera sin egen chef.
”Chefernas chefer och ledningen kanske inte har sett och stöttat sina chefer lika väl?”

”Cheferna behöver egna forum för att diskutera och bolla. De behöver stärka sig själva och bli starkare som chefsteam. Cheferna får inte tappa helikopterperspektivet och bli för operativa. De behöver komma fram till vad de behöver för stöd från vd och hr för att kunna göra det de behöver göra.”

”Chefer har lärt sig ofantligt mycket. Inte bara att mötas i digitala kanaler utan också tillit och anpassningsförmåga, något de kan dra nytta av framåt. Det gäller att inte tappa det nu”, avslutar Lilian Ekelin.

Text: Malin Kaldo