Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”Mitt ledarskap har stärkts genom att integrera forskning och teorier i praktiken”

Jens Weir har en lång internationell karriär bakom sig med erfarenhet i ledarpositioner utomlands i bland annat Tokyo och Wien och har haft globala roller på koncernnivå. Under pandemin valde Jens att ta upp studier parallellt med sitt jobb och började Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet för att stärka sitt ledarskap ytterligare. I samband med examen blev han erbjuden en ny global tjänst inom koncernen.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Stockholms universitet

”Ledarskapet handlar för mig om att ständigt utmana sig för att utveckla sig själv och organisationen jag leder", säger Jens Weir. Foto: Karina Ljungdahl

”Denna utbildning erbjuder en enastående möjlighet för den som vill utveckla sina personliga och ledarskapsförmågor på en akademisk nivå”, säger Jens Weir, Global Head of Digitalisation på Nacora International Insurance Brokers.

Jens valde att läsa sin Executive MBA på Stockholms universitet eftersom det är ett erkänt universitet och samtidigt är MBA-utbildningen AMBA-ackrediterad. ”Dessutom så tyckte jag att denna utbildning ligger i framkant vad gäller förändringsledarskap särskilt inom den digitala transformationen och ESG-området, vilket lockade mig.” Ytterligare en anledning var möjligheten att få akademiska poäng för studierna och därmed en erkänd examen.

”Ledarskapet handlar för mig om att ständigt utmana sig för att utveckla sig själv och organisationen jag leder. Jag har en stark vilja att lära mig nya saker och är outtröttligt nyfiken. I mitt fall handlade studierna på Stockholm universitet om att stärka mitt ledarskap med nya kunskaper som baseras på forskning och teorier som är relevanta för samtiden.”

Jens lyfter fram att ledare som framgångsrikt har lett organisationer på ett sätt under de senaste decennierna behöver inte nödvändigtvis betyda att deras ledarstil är rätt för kommande decennier.

“Ett exempel är hur företag kan fortsätta skapa värde och tillväxt samtidigt som vi ska minska vårt miljömässiga avtryck och ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Ett annat område som fundamentalt ritar om spelplanen är den teknologiska revolutionen som nu går i en rasande fart. Som jag ser det är det en otroligt spännande tid vi lever i nu.”

jens weir

Jens Weir är Global Head of Digitalisation på Nacora International Insurance Brokers, ett helägt dotterbolag i logistikkoncernen Kuehne + Nagel. Nacora är en försäkringsförmedlare och riskkonsult med fokus inom logistiksektorn och har 30 kontor runt om i världen. Jens har innan sin nuvarande roll bland annat varit placerad i Tokyo som landschef, VD och regionchef för Östeuropa med placering i Wien och därefter 10 år som global affärsområdeschef på koncernnivå.

Foto: Karina Ljungdahl.

Vad har han fått ut av utbildningen?
”Jag hade höga förväntningar på utbildningen och jag kan säga att den har överträffat dem. De mer filosofiska elementen i kursen, såsom analys, kritisk granskning, att diskutera olika perspektiv och tolkningar har varit särskilt värdefulla för min personliga och ledarskapsmässiga utveckling.”

Tillsammans med teoretiskt välgrundade modeller som bygger på forskning, ger detta stöd och tyngd i beslutsprocesserna menar Jens. ”En av de mest värdefulla aspekterna i utbildningen har varit att utveckla mina kunskaper i förändringsledarskap inom hållbarhetsområdet, vilket integrerades som en röd tråd genom varje kurs.”

Jens arbetade parallellt med programmet, precis som övriga deltagare, vilket krävde en hög grad av prioriteringsförmåga, uthållig och disciplin. ”Jag tror att människor ibland underskattar vad de är kapabla till om de bara är motiverade och fokuserade.”

Samma vecka som resultaten för slutuppsatsen tillkännagavs blev han tillfrågad av Nacoragruppens Group Managing Director om han ville ta en ny global roll inom bolaget. ”Jag hann knapp stänga studieböckerna innan nästa professionella utmaning tog vid,” berättar Jens. I sin nya roll som Global Head of Digitalisation ansvarar Jens för att strategiskt leda bolagets digitala adaption, innovation och transformation.