Lär dig kontrollera ditt ledarskap vid stress

Stress kan förgifta ditt ledarskapsbeteende.
”Chefer behöver träna på att hantera tuffa situationer”, säger stressforskaren Sören Hjälm som utbildar chefer och ledare på Consensus Ledarskapsprogram.
Här lär du dig bland annat att fatta rätt beslut – inte beslut som styrs av stress.

Annonssamarbete
Consensus

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Stressforskaren Sören Hjälm utbildar chefer och ledare om stress hos Consensus. Foto: Pavel Koubek
Stressforskaren Sören Hjälm utbildar chefer och ledare om stress hos Consensus. Foto: Pavel Koubek

Destruktiva ledarskapsbeteenden ligger ofta dolda i en organisation som det går bra för. Det är först i motgång som du egentligen vet vilken ledarstil som tar över när du är stressad. Tyvärr blir det sällan en positiv överraskning.
”Stressade chefer tenderar att bli dåliga ledare och falla in i destruktivt ledarskap. De blir rädda och skapar oro. De kan till exempel börja peka med hela handen, eller falla in i ett låt-gå-ledarskap”, säger Sören Hjälm, forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet som också utbildar i ledarskap och grupputveckling för Consensus, bland annat på Consensus Academys Ledarskapsprogram – Ny som chef.

Press och stress kan få en hel grupp att falla in i ett destruktivt beslutsbeteende.
”Vi hamnar i ytterbeteenden när förutsättningarna skruvas åt. En stressad ledningsgrupp kan till exempel ta alltför snabba beslut, för att bli av med en stark upplevelse av oro. Det är ett säkerhetsbeteende som är lockande, men inte alltid klokt. Att upprepade gånger avvakta och skjuta upp beslut är också vanligt för att kortsiktigt hantera negativ stress”, säger Sören Hjälm.

Sören Hjälm har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Bland annat undervisar han chefer om stress hos Consensus Academy på deras breda Ledarskapsprogram – Ny som chef, som hjälper chefer att hitta rätt i sitt ledarskap.

Han forskar kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet, är handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap och certifierad KBT-terapeut.

Foto: Pavel Koubek

Stress sipprar nedåt. En stressad chef eller ledning kan med sitt beteende utlösa mer stress i sin grupp eller i organisationen.
”Stress smittar tyvärr. Vi blir stressade när andra blir stressade.”

Förklaringen till det hittar vi i människans ursprung, i de extrema överlevnadsförhållanden som en gång formade våra hjärnor och där en snabb kortisolrusch kunde hjälpa till med att sätta oss i säkerhet vid akuta faror.
”Tänk på hur en flock antiloper agerar när någon i gruppen reagerar på ett möjligt hot. Vi har fortfarande den där savannhjärnan, betingad på det sättet.”

Sören Hjälm beskriver chefer som utsatta.
”Chefer har ofta en extra svår situation, med krav både uppifrån, inifrån och utifrån.”

Stressystemen triggas igång om och om igen, flera gånger om dagen.
”Långvariga stresspåslag, som krav på att hela tiden leverera, försätter dig i hotsystemet hela tiden.”

Chefer i vård och omsorg, inom skolan och även mellanchefer är en stor riskgrupp, menar han.
”Många har en gigantisk arbetsbelastning. De jobbar också i en miljö där de ska hantera människor och har konflikter med människor. Det är alltid stressande för oss.”
Anledningen till det går återigen tillbaka till våra ursprungsbeteenden, där det var livsnödvändigt att accepteras av och vara del av gruppen.

Varningssignaler att se upp med

Sparkar du till skorna i hallen när du kommer hem, blir du arg på dina barn, prioriterar du bort träning för att du inte hinner? Det kan vara några tecken på att du lever med ett långvarigt stresspåslag.
”Förflyttar du stressreaktionen någon annanstans, tar du med den hem från jobbet? Att blir arg är ett sätt att bli av med stress för stunden”, förklarar Sören Hjälm.

Andra varningstecken är:

  • Fysisk och psykisk trötthet som inte går över, fast du sover.
  • Förlorad arbetsglädje och ökad cynism – du tänker och pratar illa om kollegor, medarbetare och kunder.
  • Försämrad kognitiva förmåga. Du upplever att du inte presterar lika bra längre.

Destruktiva ledarskapsbeteenden vid stress går att både förebygga och undvika – genom att träna.
”Piloter och fallskärmsjägare testas fram. De utsätts hela tiden för svåra situationer och tränas i att hantera dem. Men en chef testas inte fram på det sättet”, säger Sören Hjälm.

Utan möjlighet att få träna sitt ledarskap står därför många chefer sårbara och utlämnade i tider av snabba förändringar, ökad konkurrens och konjunkturhot. Risken ökar att fastna i destruktiva beteendemönster som riskerar att skada både lönsamheten, organisationen, det egna teamet och chefen själv.

”Att utbilda och rusta ledare för framtidens utmaningar och möjligheter är avgörande för att lyckas på en allt mer snabbföränderlig marknad. Vi  hjälper våra kunder att bli framgångsrika i det nya affärsklimatet. Vår absoluta målsättning är att vara en given partner när det handlar om framtidens ledarskap”, säger Karin Östgren, vd på utbildnings- och konsultbolaget Consensus.

Foto: Pavel Koubek

Kloka företag och organisationer ser till att förebygga – genom att stärka sina chefer.
”En trygg och grundad personlighet har visat sig viktig för att uppfattas som en bra chef. Det ger förmåga att hantera tuffa situationer, utan att gå i taket.”

Vägen dit går via självinsikt om de egna beteendena.
”I utbildningar utgår jag ifrån vad som driver dina beteenden. Alla beteenden har en funktion – oavsett om du blir arg, rädd, handlingsförlamad eller ledsen.”

Vad driver ditt beslut?

Beslut som förgiftas av stress kan lägga krokben för chefens egen karriär. Sören Hjälm berättar om en av sina klienter:
”Hen var på väg att ta ett beslut om att byta chefsjobb, men var osäker på om det var rätt beslut: ´ Kan du hjälpa mig att förstå vad som driver mig till att vilja ta det här beslutet? Jag har aldrig drivits av rädsla och vill inte göra det nu heller´.”

Rädslor är till för att förstärka våra tankar och få oss att agera, att rymma, förklarar han. Den här chefen ville försäkra sig om att det inte var det som låg bakom beslutet att söka sig bort. Hen ville fatta rätt beslut – inte ett beslut styrt av stress.

Som chef kan du lära dig att visa ett lugn utåt, gentemot dina chefer och medarbetare.
”Då har du kommit halvvägs. Men den egna stressen gör dig ändå trött. I grunden behöver du lära dig att klara av situationen på ett djupare plan. Den ska inte få påverka dig så hårt.”

Det första det handlar om är att bli medveten: Vad ser jag själv att jag har för utmaningar? Vad ser andra?
”Med en utbildning får du möjlighet att se dig själv. Chefer måste träna på att hantera tuffa situationer och lära sig möta sina reaktioner på ett bra sätt.”

Sören Hjälm ser tre avgörande delar för att i grunden förändra beteenden och som han använder sig av också när han som KBT-terapeut jobbar med klienter.
”Först behöver jag och klienten skapa en allians. Det behövs tillit och stöd för att människor ska förflytta sig. Det är 30 procent av förändringen.”

Nästa 30 procent handlar om självkännedom.
”Du måste förstå vad som triggar dig och vad som händer när stressen sätter in och du drar igång. Vad påverkar och orsakar dina beteenden? Vet du inte det så hjälper det inte att jag ger dig verktyg och metoder, för då kommer de inte att fungera. Och om de inte fungerar så får tilliten sig en törn och alliansen är bruten.”

De sista 40 procenten för att lyckas med förändring handlar om eget arbete.
”Du måste träna. Det gör du genom att vara medveten i situationer och träna dig i att hantera de känslor och tankar som kan få dig att bli en låt-gå-ledare, eller något annat som du har utmaningar med i ditt ledarbeteende under stress.”

Som chef behöver du slutligen också hitta ett sätt att förhålla dig till din egen stress.
”Du kommer aldrig ha mejlboxen tom, även om du byter chefsjobb. Upplevelsen att du inte alltid är i fas är något du behöver förlika dig med. Först när du slutar kriga med dig själv kan du lämna känslan av irritation och stress.”

Text: Malin Kaldo