Jens om MBA-utbildningen: ”Såg effekten redan första kursveckan”

Efter 20 år i logistikbranschen kände Jens Weir att han behövde uppdatera sig inför framtiden. Under pandemin började han studera på Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet, parallellt med arbetet. Samma vecka som han tog examen fick han en ny tjänst inom koncernen. ”Det var en otroligt spännande utbildning som jag har haft nytta av från första kursveckan”, säger Jens Weir.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Stockholms universitet

”Ledarskapet handlar för mig om att ständigt utmana sig för att utveckla sig själv och organisationen jag leder", säger Jens Weir. Foto: Karina Ljungdahl

”Denna utbildning erbjuder en enastående möjlighet för den som vill utveckla sina personliga och ledarskapsförmågor på en akademisk nivå”, säger Jens Weir, Global Head of Digitalisation på Nacora International Insurance Brokers.

Jens valde att läsa sin Executive MBA på Stockholms universitet eftersom det är ett erkänt universitet och samtidigt är MBA-utbildningen AMBA-ackrediterad. ”Dessutom så tyckte jag att denna utbildning ligger i framkant vad gäller förändringsledarskap särskilt inom den digitala transformationen och ESG-området, vilket lockade mig.” Ytterligare en anledning var möjligheten att få akademiska poäng för studierna och därmed en erkänd examen.

”Ledarskapet handlar för mig om att ständigt utmana sig för att utveckla sig själv och organsiationen jag leder. Jag har en stark vilja att lära mig nya saker och är outtröttligt nyfiken. I mitt fall handlade studierna på Stockholm universitet om att stärka mitt ledarskap med nya kunskaper som baseras på forskning och teorier som är relevanta för samtiden.”  

Jens lyfter fram att ledare framgångsrikt har lett organisationer på ett sätt under de senaste decennierna behöver inte nödvändigtvis betyda att deras ledarstil är rätt för kommande decennier.

“Ett exempel är hur företag kan fortsätta skapa värde och tillväxt samtidigt som vi ska minska vårt miljömässiga avtryck och ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Ett annat område som fundamentalt ritar om spelplanen är den teknologiska revolutionen som nu går i en rasande fart. Som jag ser det är det en otroligt spännande tid vi lever i nu.”

jens weir

Jens Weir är Global Head of  på Nacora International Insurance Brokers, ett helägt dotterbolag i logistikkoncernen Kuehne + Nagel.

Nacora är en försäkringsförmedlare och riskkonsult inom logistiksektorn och har 30 kontor runt om i världen.

Foto: Karina Johansson.

Vad har han fått ut av utbildningen?

”Jag hade höga förväntningar på utbildningen och jag kan säga att den har överträffat dem. De mer filosofiska elementen i kursen, såsom analys, kritisk granskning, att diskutera olika perspektiv och tolkningar har varit särskilt värdefulla för min personliga och ledarskapsmässiga utveckling.”

Tillsammans med teoretiskt välgrundade modeller som bygger på forskning, ger detta stöd och tyngd i beslutsprocesserna menar Jens. ”En av de mest värdefulla aspekterna i utbildningen för mig har varit att fundera över förändringsledarskap inom hållbarhetsområdet, vilket integrerades som en röd tråd genom varje kurs.”

Jens arbetade parallellt med programmet, precis som övriga deltagare, vilket krävde en hög grad av prioriteringsförmåga, uthållig och disciplin. ”Jag tror att människor ibland underskattar vad de är kapabla till om de bara är motiverade och fokuserade.” 

Samma vecka som resultaten för slutuppsatsen tillkännagavs blev han tillfrågad av Nacoragruppens Group Managing Director om han ville ta en ny global roll inom bolaget. ”Jag hann knapp stänga studieböckerna innan nästa professionella utmaning tog vid,” berättar Jens. I sin nya roll som Global Head of Digitalisation ansvarar Jens för att strategiskt leda bolagets digitala adaption, innovation och transformation.

Jens tips till dig som ska gå Executive MBA-programmet

Håll takten hela tiden, ligg i fas, kom inte efter. Det är så pass hög takt att man inte kan tillåta sig det.

Se det som ett maraton på två år. Det är hårt slit, men du kommer ut så mycket bättre rustad för framtiden. Att klara studierna handlar mycket om uthållighet – och time management!

Fokusera, prioritera och var disciplinerad.

Glöm inte att röra på dig! Du behöver även rörelse och motion. Avsätt tid för det.