Peder Bertilsson, löneexpert på Ledarna. Foto: Karina Ljungdahl
Peder Bertilsson, löneexpert på Ledarna. Foto: Karina Ljungdahl

Här är egenskaperna som höjer din chefslön

Vad höjer din chefslön?
Svaret är ofta: de ledaregenskaper som bäst matchar företagskulturen.
”I grunden handlar det om en syn på hur man skapar resultat”, säger löneexperten Peder Bertilsson.

När chefer ska lista de egenskaper de tror väger tyngst när deras arbetsgivare sätter deras lön så rankar de kompetens och förmågan att sätta fokus på resultat och mål allra högst, i en färsk undersökning från Novus och Ledarna.

Peder Bertilsson, Ledarnas löneexpert, känner igen det. Men han ser också en förändring som är på gång, en ny syn på vad som är värdefullt och lönehöjande hos chefer.
”Kulturen i en organisation kan ha nått olika mognad och det formar vilka chefsegenskaper som lyfts fram och belönas. Vissa företag kanske inte jobbar lika tydligt med värderingar som andra – där kan det synas skillnad i lönesättningen hos cheferna.”

Dels finns det vi kan kalla vad-organisationer. Där sätts resultatet främst – vad du som chef faktiskt uppnår.

Dels finns hur-organisationer. Där är värderingar viktiga – hur du som chef når dina resultat.

”I grunden handlar det om en syn på hur man skapar resultat”, säger Peder Bertilsson.

De allra flesta företag har inslag av både vad- och hur-kultur. Som chef kan det vara klokt att fundera kring var på den skalan den organisation där du jobbar som ledare befinner sig.

Som chef kan du nämligen ha ett ledarskap som är bättre eller sämre synkat mot en vad- eller en hur-organisation. Du kan vara mer av en vad-chef eller mer av en hur-chef.
”Ett råd till chefen är att läsa av kulturen i företaget. Det kan låta lite krasst, men det handlar om dina förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag. En dialog med din chef kring vad som förväntas av dig och den målbild du jobbar mot ger en fingervisning”, säger Peder Bertilsson.

När ditt sätt att verka som ledare stämmer bra överens med den organisation du arbetar i så ökar förutsättningarna för att du ska kunna få bra resultat – och då också en bra löneutveckling.

Så här belönas ditt ledarskap

Chefens ledarskap värdesätts och belönas på olika sätt i olika organisationer. Vilken kombination landar du i?

Vad-organisation + Hur-chef = I en hårt resultatstyrd organisation med stort fokus på målstyrning, kontroll och där kortsiktig lönsamhet premieras kommer en chef som tror på värderingsstyrt ledarskap sällan till sin rätt. Egenskaper kopplade till hållbart ledarskap kan här uppfattas som flum och ger sällan uppskattning eller högre lön.

Hur-organisation + Vad-chef = Här kan en chef som pressar på hårt för snabba resultat, utan att lägga tid på att förklara, förankra och motivera, möta stort motstånd och bli ifrågasatt. Möjligheten att få med sig medarbetare och lyckas med uppdraget minskar.

Vad-organisation + Vad-chef = I en organisation där resultat går före värderingar kan en målinriktad och prestationsdriven chef snabbt se positiva resultat av sitt arbete, få mycket av positiv bekräftelse och också se en märkbar effekt på den egna lönespecifikationen.

Hur-organisation + Hur-chef = I en värderingsstyrd organisation blir en chef som är duktig på att förklara syftet med verksamheten och har förmågan att ta fram medarbetarnas egen motivation och drivkraft viktig. Egenskaper kopplade till hållbart ledarskap ses här som värdefulla, lyfts fram och belönas.

Peder Bertilsson ser hur-organisationerna vinna mark framöver.
”Där är det viktigt att vara en god kommunikatör och inspiratör för att få verksamheten att nå sina mål. Ledare som når resultat genom att se och bekräfta sina medarbetare, använda dialog som ett verktyg och som har ett medvetet sätt att agera blir värdefulla i en sådan organisation.”

För att också i framtiden vara en chef som levererar bra resultat och ser en bra egen löneutveckling behöver ledare uppgradera och komplettera sina ledaregenskaper och följa med i den förflyttning som sker i organisationer mot mer värderingsstyrt ledarskap.

Som chef behöver du då också kunna kommunicera till din chef inte bara vad du har uppnått, utan också hur du har uppnått det. Genom att lyfta fram inte bara resultat i siffror utan också berätta om vägen dit – i målsamtal, lönesamtal och utvärderingar med din chef – så laddar du in ett värde i ”hur”. Då hjälper du som chef också till med en förflyttning mot en mer värderingsstyrd kultur i organisationen – och jobbar mot att ett mer värderingsstyrt ledarskap också belönas.

Egenskaperna som höjer din framtida chefslön

Vissa chefsegenskaper är värda att vässa och lyfta fram. De utvecklar ditt ledarskap och säkrar en framtida bra löneutveckling.
”Att leda människor och arbeta i grupp, det är den gemensamma uppgift som alla chefer står inför”, säger Peder Bertilsson, löneexpert hos Ledarna.
Han ringar här in några av de egenskaper som är extra viktiga hos chefer i värderingsstyrda organisationer.

Bra självkännedom ”Att jobba med sig själv, sin självkännedom och självkänsla är viktigt för alla chefer. Det hjälper dig förstå hur du hanterar olika situationer och krav och att se vilka egenskaper som är dina styrkor när du ska leda och motivera medarbetare.”

Duktig på att identifiera drivkrafter ”En chef som skapar entusiasm och använder både inre och yttre motivation kan lättare få både en grupp och enskilda individer att arbeta mot mål, av egen vilja och med eget driv. För att lyckas med att förstå medarbetares drivkrafter behöver du vara både nära och reflekterande.”

Skapar tillit ”Med nyfikenhet och öppenhet i ledarskapet skapar du en tillit i organisationen. Det säkrar både innovationsförmåga, öppenhet och ett fokus framåt.”

Bygger återkopplingskultur ”Chefer som är bra på feedback, som arbetar med kontinuerlig uppföljning och förändring är med och skapar en lärande organisation. Det leder mot både bättre prestationer och resultat.”

Har vidvinkelsyn ”Ledare med förmåga att se bortom hierarkier, avdelningsgränser och silos kan öppna upp en organisation och bidra till en helhetssyn och insikt om hur olika delar i organisationen samverkar.”

Så höjer du din chefslön

Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Hos ledarna.se finns tjänsten Lönekollen där omkring 33 000 chefer i olika branscher och befattningar har redovisat sin lön.

Förbered dig inför ditt lönesamtal så att du kan beskriva dina resultat och prestationer så konkret som möjligt. Berätta inte bara vad du har uppnått utan också hur du har uppnått det. Här får du som är medlem i Ledarna hjälp med dina förberedelser.

Bolla med någon. Som medlem hos Ledarna har du tillgång till Chefsrådgivningen. Här jobbar tidigare chefer. Ta hjälp av dem om du kört fast eller behöver reflektera kring dina möjligheter.

Våga fråga din chef i ditt lönesamtal, så att du själv förstår varför du får den lön du får. Finns inte en gemensam bild av varför lönesättningen ser ut som den gör, så be chefen förklara.

Se värden bortom pengar. Höjd lön är ett sätt att belöna, men att få möjligheten att utvecklas och gå utbildningar har också ett värde. Se till att stärka din egen utveckling, för framtida krav.

Klassiska egenskaper belönas fortfarande bäst

I Ledarnas undersökning i samarbete med Novus från tidigare i år ställdes frågor om hur ledaregenskaper och chefsfärdigheter belönas.

De ledaregenskaper/färdigheter som chefer tror att deras nuvarande arbetsgivare värderar högst:

  1. Erfarenhet
  2. Tydlighet
  3. Kompetens

De ledaregenskaper/färdigheter chefer tror har störst betydelse för en positiv löneutveckling:

  1. Resultatinriktad
  2. Kompetens
  3. Måluppfyllelse

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Ledarna.

Ledarna är Sveriges enda fackförbund bara för chefer med fler än 93 000 medlemmar. De ger utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Allt för att du som chef ska bli tryggare och mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Chefer i alla branscher, sektorer och på alla nivåer kan gå med i Ledarna.

Läs mer här

Relaterade artiklar

moten-6
Personlig effektivitet

Därför blir det fler och fler möten på jobbet

Möten, möten, möten – när ska du egentligen hinna jobba? Nej, det är inte bara din känsla. Mötena på jobbet blir faktiskt allt fler, enligt en ny bok, och det beror bland annat på en förändrad roll för chefen.

ungadrommerchef
Karriär

Därför drömmer unga om att bli chefer

En dryg tredjedel av svenskarna drömmer om en chefsroll, visar en ny studie. Bland unga upp till 29 år är siffran ännu högre: Mer än hälften av dem vill bli chefer – och det är inte lönen som är drivkraften i första hand.
jobbstress
Hälsa

Tips från coachen: 5 strategier när du drunknar i jobb

Höst, jobbtoppar, budgetarbete, bara två månader till jul och så en rejäl förkylning på det. Är det lite mycket nu? Du är inte ensam. Här är fem knep du kan pröva om du känner dig konstant överväldigad på jobbet.

Sara Klingvall, Helena Gezelius och Jan Ericson som vilsna mellanchefer under repetitionerna av Öppna kontorslandskap.
Verksamhetsutveckling

Chefer i öppna landskap intar teaterscenen

Trivs vi verkligen bäst på aktivitetsbaserade arbetsplatser? Det vill Hagateatern i Göteborg utforska genom tre vilsna mellanchefer bland bollhav och pysande kaffemaskiner i föreställningen Öppna kontorslandskap med premiär nu på fredag. ”Man ska ömma för varje karaktär”, säger Åsa Gustafsson, regissör och manusförfattare.

Ishtar Touailat
Krönikor

Ishtar Touailat: Var är framtidstron?

Som ledare är det vår uppgift att ha tydliga visioner, skriver Chefs krönikör Ishtar Touailat. 
Jannica Grönqvist, chef på Resebemanning, och strand i Thailand (montage)
Arbetsmiljö

”I Thailand kan jag vara mer kreativ”

Det började som en paus från vardagen och en önskan om ett friare liv. I dag har det blivit en livsstil. Fyra till sex veckor om året bor och arbetar Jannica Grönqvist i Thailand.
lager
Verksamhetsutveckling

Därför bör du satsa på ”upskill och reskill”

Var tredje chef har inte avsatt tid för sina medarbetares kompetensutveckling, visar Chefs undersökning. Samtidigt tycker World Economic Forum att alla bör ägna 101 dagar åt kompetensutveckling fram till 2022. Experten Pär Lagers råd: Lämna tänket om det livslånga lärandet och satsa på upskill och reskill.

Pär Lager föreläser på Chefakademins frukostseminarium.
Chefakademin

Framtidens lärande i fokus

Det var fullt hus och hög stämning när Chefakademin fick sin officiella invigning. Pär Lager bjöd frukostpubliken på insikter om framtidens nödvändiga lärande – en angelägenhet för alla.