”Hamna inte i händerna på konsulter”

HR-avdelningar har dubbel press på sig i digitaliseringen.
Dels med den egna digitaliseringsresan. Dels med att stötta resten av organisationen i omställningen.  

Annonssamarbete
Digital HR

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

HR behöver ta makten över den egna digitaliseringen och se till att få hävstångseffekt på digitaliseringen i hela organisationen.
HR behöver ta makten över den egna digitaliseringen och se till att få hävstångseffekt på digitaliseringen i hela organisationen.

Det saknas inte buzzwords när det kommer till digital HR. Det är big data hit, artificiell intelligens dit, och så en rejäl dos people analytics.

”Men det definieras inte alltid vad det här är och hur det kan användas på ett bra sätt i organisationen. Det är lätt att bli omkullsnackad av konsulter i det här”, konstaterar it- och teknikjournalisten Anders Thoresson.

Han är redaktör för Chefs specialiserade nyhetsbrev Digital HR, som varannan vecka spanar, granskar och sammanställer det senaste och mest relevanta inom digital HR för prenumeranterna.

”Det är HR:s kunskap om hur man bäst stöttar människor i organisationen – ihop med de nya digitala möjligheterna – som verkligen kan ge ett lyft”, menar journalisten Anders Thoresson som är redaktör för Chefs nyhetsbrev som är specialiserat på digitalisering inom HR.

I det arbetet märker han att många inom HR är intresserade av att läsa om hur andra bolag och organisationer konkret löser frågor kring digitalisering.

”Det ser jag som en signal om att digitaliseringen är något HR-avdelningar vet att de behöver ta tag i, men inte riktigt på vilket sätt.”

Här finns risk att stressas in i felaktiga beslut om dyra inköp.

När leverantörer ligger på om nya häftiga verktyg tycker han att man ska ha is i magen.

”Ta ett kliv tillbaka. Ställ er frågan: Vad kommer det här verktyget att bidra med i just vår organisation? Har ni verkligen behovet eller problemet som det löser”, frågar Anders Thuresson.

Han ser hur HR har hamnat under dubbel press.

”HR ansätts från två håll. Dels ska HR-avdelningen själv digitaliseras, med nya verktyg att lära sig. Nu kommer ju också verktyg som gör stor skillnad i HR-arbetet. Dessutom digitaliseras samtidigt resten av organisationen, där HR:s roll är att stötta.”

Dåligt anpassade it-system, eller bristfällig utbildning i nya verktyg, kan jäsa till ett arbetsmiljöproblem om det vill sig illa.

”Se till att medarbetare som jobbar i verktygen får den tid som krävs att ta till sig hur man använder dem på ett bra sätt.”

Ta makten över digital HR

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom digital HR.Traditionellt är personer som jobbar med HR personalvetare, och inte alltid tekniskt intresserade. Men det är just HR:s kunskap om hur man bäst stöttar människor i organisationen – ihop med de nya digitala möjligheterna – som verkligen kan ge ett lyft”, menar Anders Thoresson, Chefs expert på digital HR.

Ta ett kliv tillbaka när nya verktyg och tjänster presenteras. ”Ställ er frågan: Vad kommer det här verktyget att bidra med i just vår organisation?”

Prata med de som ska använda nya system, innan ni slår till. ”Här har HR en viktig roll. Dåligt anpassade it-system kan bli ett arbetsmiljöproblem.”

Vakta utbildningstiden. ”HR behöver se till att både den egna personalen och personal i hela organisationen får tid att utbilda sig i nya verktyg. Annars får man aldrig den hävstång på tekniken som man räknat med.”