Hälsokoll på jobbet gör hela bolaget starkare

En snabb hälsokontroll har blivit ett viktigt redskap och en uppskattad del av arbetet med hållbara medarbetare hos Atrium Ljungberg.
”Det är viktigare än någonsin att vi visar att vi bryr oss. Det här är att visa omtänksamhet i handling”, säger Helena Martini, HR-chef på fastighetsbolaget.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Werlabs

Helena Martini, HR-chef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, ser hälsokontroller för medarbetare som en investering. Foto: Christoffer Edling
Helena Martini, HR-chef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, ser hälsokontroller för medarbetare som en investering. Foto: Christoffer Edling

En långsiktig satsning som tar medarbetares hälsa på allvar handlar om att lägga ett pussel för att få till en bra helhet. I fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs stora satsning på hållbara medarbetare fanns redan en privat sjukförsäkring för alla anställda, som en trygghet vid sjukdom.
”Men vi ville också jobba mer förebyggande”, förklarar Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

För den pusselbiten passade ett samarbete med Werlabs perfekt. Samarbetet inleddes för tre år sedan, med en möjlighet för alla medarbetare att göra en hälsokontroll i form av ett snabbt blodprov.
”Med den första övergripande hälsokontrollen fick våra medarbetare en nulägesanalys av sin hälsa. Vi gjorde en hälsokontroll XL, en stor undersökning, av varje medarbetare.”

Tar 10 minuter

”Alla får sin journal och kan följa hur värdena ser ut, också över tid. Att få den kontinuiteten är väldigt värdefullt för att kunna jobba förebyggande.”

Kommer det fram något som avviker under hälsokontrollen så ger Werlabs ett läkarutlåtande och rekommendationer och uppföljning.

Hälsokontrollen kan göras på mer än 155 olika provtagningsställen runt om i Sverige, men för att spara tid gavs också möjligheten att göra kollen på plats på Atrium Ljungbergs huvudkontor.
”Att Werlabs kommer till oss för att göra testerna gör det otroligt enkelt och smidigt. Ingen behöver lägga mer än tio minuter av sin tid.”

Efter den initiala ”nulägesanalysen” erbjuds medarbetare hos Atrium Ljungberg nya hälsokontroller regelbundet, utifrån en ålderstrappa. Från det du fyller 50 år blir du kallad varje år. Mellan 40-49 kallas du vartannat år och är du under 40 blir det var tredje år.

En investering – inte en kostnad

Helena Martini är imponerad över Werlabs engagemang.

Helena Martini, hr-chef på Atrium Ljungberg.

”Werlabs har en riktigt bra kommunikation kring hälsokontrollerna och följer upp dem efteråt. Vi hade en läkare från dem med på ett morgonmöte med oss, där det gavs möjlighet att ställa frågor. De är måna om att följa upp och ger väldigt bra support. Vi gör allt digitalt och får snabb supporthjälp. Det gör att saker inte landar hos mig eller här på HR.”

Kostnaderna för hälsokontrollerna ser hon inte som tyngande alls.
”Kan vi rädda några från sjukskrivning så har vi räknat hem det på en gång. Jag ser det här som en investering och inte en kostnad.”

Satsningen har uppskattats mycket.
”De allra flesta tycker det är jättebra. Framför allt de som har hittat något som de behöver korrigera. Du kan ju ha felaktiga värden i kroppen utan att känna det eller märka något. Nu ges en möjlighet att få syn på hälsoproblem – innan du blir sjuk.”

Visar omtanke

Att fånga upp varningssignaler i tid och få koll på sina värden ökar medvetenheten om hälsa och underlättar och motiverar när personer behöver få hjälp att ändra sin livsstil för att undvika sjukdomar, tror Helena Martini.

Atrium Ljungberg har åtta år i rad landat mycket högt i rankningen av Sveriges bästa arbetsplatser. De olika pusselbitarna i arbetet med hållbara medarbetare är en viktig del i det, menar Helena Martini.
”Det finns ett större perspektiv: det här gör vi för att vi vill väl och för att våra medarbetare ska må bra. Vi är övertygade om att hållbara medarbetare presterar bättre. Den här satsningen hjälper till med att visa att arbetsgivaren och cheferna bryr sig. Det är omtänksamhet i handling.”

Stärker företaget

I förlängningen ser hon hur företagets employer brand och rekryteringsmöjligheter påverkas positivt.
”När vi visar att vi värdesätter våra medarbetare så ger det goda ringar på vattnet. Medarbetare är ju också ambassadörer för företag. De kommer att berätta för andra om satsningar som görs. Eller inte görs.”

Finns det ett extra värde för arbetsgivare att satsa på medarbetares hälsa just nu, i den komplicerade tid med pandemin som vi har varit i och fortfarande befinner oss i?
”Ja, det är viktigare än någonsin att vi visar att vi bryr oss. Här på Atrium Ljungberg har vi en ny hälsokoll med Werlabs nu i september. De individuella resultaten är såklart anonyma, men vi får en aggregerad rapport på företagsnivå. Där kommer vi se vad ett helt pandemiår har gett för hälsoeffekter här hos oss, med allt hemarbete där folk kanske inte har rört på sig lika mycket. Psykisk påverkan kan ju också påverka oss fysiskt. Vi kommer att kunna jämföra resultaten med tidigare år och planera insatser framöver utifrån det.”

Det ger ännu en möjlighet att lägga en bit i framtidens pussel för hållbara medarbetare.

Text: Malin Kaldo

Så funkar företagshälsovård med Werlabs

  • Werlabs skapar en hälsoprofil utifrån analys av medarbetares levnadsvanor, mentala hälsa och stress genom åtta vetenskapligt validerade enkäter.
  • Kartläggningen av hälsan kompletteras med rekommenderade blodprov för att utesluta fysiska orsaker till stressrelaterade symtom.
  • För att åtgärda risker och främja hälsosamma vanor på arbetsplatsen samlas allas resultat anonymt i en övergripande företagsrapport. Rapporten presenteras av ansvarig Werlabs-läkare för ledningen.
  • Werlabs tar hand om allt från provtagning till resultat och åtgärder för en smidig och säker behovsanpassad process.