Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

4 egenskaper medarbetarna uppskattar hos chefen

Vilka egenskaper uppskattar medarbetarna mest med dig som chef? Det har &frankly tittat på i den årliga rapporten Employee Engagement. Listan toppas av kompetens, en positiv attityd och tydlighet.
”Det här är ett tecken på att cheferna lyckats navigera genom pandemin på ett väldigt bra sätt”, säger Lilian Ekelin, hr-specialist på &frankly.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: &frankly

Lilian Ekelin, &frankly. Foto: Martina Huber.
Lilian Ekelin, &frankly. Foto: Martina Huber.

När &frankly tittar på engagemansdatan från 2021 får cheferna höga betyg. 84 procent av medarbetarna uppger att de kan rekommendera sin chef till andra.
”Det är en fantastisk siffra som visar att väldigt många chefer där ute gör ett otroligt bra jobb”, sammanfattar Lilian Ekelin.

Vilka egenskaper är det då som medarbetarna uppskattar mest? På första plats kommer kompetens.
”Här tror jag att många tänker att chefen är duktig på sin profession. Historiskt sett har det varit så att den som är duktig i yrket ofta blir chef så småningom och det tror jag avspeglar sig här”, säger Lilian Ekelin.

En annan egenskap som medarbetarna uppskattar hos sin chef är positivitet, som kommer på andra plats.
”Förutsättningarna har varit extra tuffa de senaste åren och det här visar att många chefer har klarat av att ingjuta en positiv bild. Det handlar också om att man har lyckats kommunicera på ett bra sätt och motiverat personalen.”

Tydlighet kommer på tredje plats. En tydlig chef kan peka ut en riktning och tala om vad som förväntas av medarbetarna.

”Distansarbetet under pandemin har ställt högre krav på tydlighet, man har behövt checka in oftare, bestämma vad som ska göras under dagen och ha avstämningspunkter. Att tydlighet kommer på tredje plats visar att cheferna har lyckats med detta” säger Lilian Ekelin.

Efter topp tre kommer empatisk in som en bubblare. Enligt Lilian Ekelin är det empatiska ledarskapet viktigt att ta med sig in i framtidens arbetsliv.
”Att vara empatisk mot medarbetarna och visa att jag ser dig, jag hör dig och bryr mig om hur du mår är extra viktigt när tiderna är osäkra. Det är också en egenskap som kommer att fortsätta vara viktig, oavsett om vi går tillbaka helt till våra arbetsplatser eller om vi har en hybrid lösning.”

Finns det något chefer kan bli bättre på? Ja, feedback och coachning.
”Tillsammans med empatisk förmåga är det också viktigt att stärka medarbetarna i form av feedback. Det handlar om att man vill känna sig sedd och bekräftad samt ges möjlighet att utvecklas”, säger Lilian Ekelin.

Den gamla modellen med top down-styrning är på väg ut, menar hon. I stället handlar det om att coacha medarbetarna att ta större eget ansvar.
”Chefer kommer att ställas inför nya utmaningar, världen är osäker just nu och vi kommer att behöva ställa om snabbt. Ingen chef sitter själv på alla svar när vi ställs inför nya utmaningar. Framöver behöver vi se mer av ett tillitsbaserat ledarskap, där chefen har förtroende i stället för att utöva kontroll. Det blir ett mer coachande förhållningssätt. Chefen kommer att bli mer av en samordnare och möjliggörare, hellre än den som bestämmer. På så sätt kan organisationen enas och få kraft framåt.”