Från bluff till drömchef – här är expertens smarta steg 

Är du rädd att bli avslöjad som en bluff, samtidigt som du försöker vara den perfekta chefen? Du är inte ensam, vilket förhoppningsvis är en tröst. ”Ingen är bra på allt. Det gäller att acceptera det, fokusera på sina styrkor och regelbundet skaffa sig nya kunskaper”, säger HR- och arbetsrättsexperten Ida Ljungberg.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Simployer

Ida Ljungberg, Simployer, ger dig rätt verktyg för att bli drömchefen du alltid drömt om att vara. Foto: Julia Sjöberg.

Bluffsyndromet bland chefer är utbrett. Det visar inte minst en undersökning i Chef från våren 2022. Knappt hälften av de tillfrågade uppgav att de emellanåt känner sig som en bluff.

Gäller det dig också? Då är det dags att tänka om. De krav du har på dig själv kan nämligen vara helt andra än de medarbetarna ställer.

”Alla medarbetare har olika krav och behov. Någon kanske kan vara en drömchef för en eller flera personer medan samma chef kanske inte alls är en drömchef för någon annan”, säger Ida Ljungberg.

Hennes råd till dig som chef är att fokusera på det du är bra på.

”Det handlar om att byta mindset och sluta hänga upp dig på vad du inte kan, men vara öppen för att lära dig nya saker och ta stöd när det behövs”, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Så istället för att satsa på att bli bäst kan man alltså satsa på att bli lite bättre varje dag?

”Ja, och det finns något avdramatiserande i det. Ingen är färdig, alla kan bli bättre.”

Hur ska jag som chef då veta hur mycket jag ska kompetensutveckla mig och inom vad?

”Man behöver utgå från de mål man har i sin verksamhet och sedan fråga sig själv om man har de kompetenser och förutsättningar som krävs för att leda mot de målen. Det är bra att även fråga medarbetarna och vara nyfiken på deras feedback. Då kan man få en klarare bild över vad man behöver utveckla.”

Parallellt med lärande handlar väl detta med att vilja bli en drömchef, eller åtminstone en bra chef, om mognad, mod och insikt, det vill säga någon form av personlig utveckling?

”Ja, att lära nytt handlar inte bara om att trycka in mer kunskap utan vad man gör med det man lär sig. Det handlar om vår förmåga att omsätta kunskapen i praktiken och att man är öppen för förändringar i omvärlden, exempelvis ny teknik som AI. Man behöver hitta sätt att anpassa sig till vissa av de förändringarna oavsett vad man tycker om dem.”

Att lära nytt kan också innebära att man får en annan syn på vad som är viktigt för medarbetarupplevelsen, det som även kallas employee experience, poängterar Ida Ljungberg.

”Det avser medarbetarens totala upplevelse av arbetsgivaren, alltifrån rekryteringsprocessen, hur medarbetaren blir introducerad till företagskulturen, möjligheten till lärande och utveckling, lönesättning och förmånsmöjligheter till upplevelsen av arbetsmiljön och inte minst bemötandet från kolleger och chefer. Allt som påverkar mig som medarbetare hos en arbetsgivare. Som arbetsgivare och chef handlar det då om att göra allt detta så bra som möjligt för medarbetaren.”

Även lärandet går att appellera på medarbetarupplevelsen, enligt Ida Ljungberg.

”Som chef behöver jag kanske lära mig mer om arbetsmiljö, hur den kan utvecklas så att medarbetarna kan göra sitt jobb på bästa sätt.”

Vad tycker då Ida Ljungberg om att man som chef använder ”fusklapp”, det vill säga checklistor och att man söker stöd från en expert när det är något man inte vet?

”Så länge man gör det man gör på ett bra sätt spelar det ingen roll om man fått läsa sig till det, frågat en kollega eller en expert eller om man kommit på det själv. Många chefer skulle må bättre av att nöja sig med att leda på en good enough-nivå. Och för många medarbetare skulle det nog vara detsamma som att ha en drömchef.”

Ida Ljungberg:
4 steg på vägen mot att bli en drömchef 

  1. Acceptera att du inte behöver kunna allt. Fokusera på dina styrkor istället. 
  1. Ta ansvar för hela medarbetarupplevelsen, alltifrån rekryteringsprocessen till hur anställningen avslutas. 
  1. Lär nytt hela tiden. Ta del av möjligheter till inlärning som erbjuds på nätet, till exempel Simployer Learning Library, ett nytt lärandekoncept för chefer bestående av digital ledarskapsutveckling i små portioner som passar i en hektisk vardag.
  1. Använd ”fusklapp”. Alla chefer kan ha nytta av checklistor och att söka expertstöd för sådant man inte vet eller känner sig osäker på.