assessio1
Maria Branestam är hr-direktör på Martin & Servera och leder förändringsarbetet för de över 2000 anställda. Foto: Karina Ljungdahl

De skaffar försprång med ny rättvis strategi

Restaurangleverantören Martin & Servera bestämde sig för att bli en del av det nya Sverige. Arbetet med mångfald och jämställdhet har gett hela företaget ett rejält lyft.
”Nu kan vi få tillgång till hundra procent av kompetensen på arbetsmarknaden”, säger hr-direktör Maria Branestam.

När de båda familjeägda grossisterna Martin Olsson och Servera gick samman 2012 uppenbarade sig ett utmärkt tillfälle. En ny affärsstrategi och en ny gemensam arbetsplats skulle ta form – det gav lust och beslutsamhet på flera plan. Axel Johnson-ägda restaurang- och storköksspecialisten Martin & Servera bestämde sig där och då för att bli bäst i klassen på mångfald och jämställdhet. En rättvis arbetsplats på riktigt. Att få bort vita fläckar på kompetenskartan och ”så-har-vi-alltid-gjort”-attityd som gör att både talanger, utveckling och tillväxt går förlorad.

Samarbete: Denna text är ett samarbete mellan Chef och Assessio.
Assessio är ett högspecialiserat konsultbolag inom strategisk hr med världsledande digitala lösningar för urval och utveckling. Med hjälp av testsystem, högspecialiserad expertis och i nära partnerskap, utvecklar de organisationer, människor och resultat.

”Sveriges befolkning ser inte ut som den gjorde för 15 år sedan. Vi vill ha tillgång till 100 procent av kompetensen på arbetsmarknaden och menar att mångfalden i samhället är något vi varken kan eller vill välja bort”, förklarar Maria Branestam, hr-direktör på Martin & Servera.

Tydliga och tuffa nya mål ska nås. Innan år 2020 ska 40–60 procent av ledarna och medarbetarna i företaget vara kvinnor och minst 20 procent ha utländsk bakgrund. I dag är motsvarande siffror omkring 30 procent kvinnor och 10 procent med utländsk bakgrund.

I dag har Therese Rejment som jobbar på lagret för restaurangutrustning i Årsta i Stockholm över 200 kvinnliga kolleger. Det är 19 procent av det totala antalet medarbetare. Målet är 40–60 procent kvinnor inom lagerverksamheten före 2020. Foto: Karina Ljungdahl

För att lyckas med jätteprojektet i ett företag med över 2 000 anställda som bland annat jobbar på lager, i säljorganisationen, kundtjänst och med transporter runtom i landet, har man tagit hjälp av konsultbolaget Assessio.
”Arbetet Martin & Servera gör är unikt. Jag tror och hoppas att alla jobbar för en rättvis arbetsmarknad som inte diskriminerar. Men när det kommer till kritan, när allt det ska göras som faktiskt krävs, ja då är det många som inte får till det. Martin & Servera gör verkligen det här arbetet hela vägen. Här finns ett så brett engagemang från olika håll”, säger Emma Engebretzen som job- bat som seniorkonsult från Assessio i projektet.

Arbetet pågår i två parallella spår. Dels med det som tas in, i nya rekryteringar. Och dels med den befintliga organisationen, med beteenden, vanor, föreställningar, roller och ledarskap.

När det gäller rekryteringar har Assessio tagit fram diskrimineringsfria urvalsprocesser och arbetspsykologiska verktyg liksom ett kompetensramverk för hur man tolkar tester och urval.
”Vi har utifrån forskning kartlagt vad som är framgångsfaktorer i olika roller. Tyck och tänk tas bort ur rekryteringen som blir mer mekanisk, både i sållningsskedet och med arbetspsykologiska tester. Alla får samma chans”, säger Emma Engebretzen på Assessio.

Det fakta- och forskningsbaserade förhållningssättet går sedan igen under anställningsintervjuerna.
”Chefen bestämmer inte alla frågorna själv. Särskilda frågor används för att kartlägga förutbestämda kompetenser. Intervjuaren vet också vad som är bra svar och inte på de här kompetensbaserade frågorna.”
Resultatet syntes direkt, enligt Maria Branestam:
”Vi blev förvånade över hur mycket bättre matchningen blev. Vi jobbar nu mer datadrivet. Det har varit en utmaning. Alla som jobbar med rekrytering vet att det finns många synpunkter och upplevelser, men det betyder inte att det är rätt. Men vi har lärt oss att det finns mycket att vinna på att göra rekryteringar utifrån vetenskap. Inte minst leder det till rättvisa processer.”

Inför en anställningsintervju hålls alltid ett förmöte, där chefen går igenom vad som är viktigt i rollen som ska tillsättas. En positiv bieffekt av det är att chefer nu kan mer om vad medarbetarna gör på jobbet och vad som är viktigt i olika roller.

Assessio har också funnits till hands som samtalspartner och bollplank. Personal inom hr har kunnat ändra fokus mer från det administrativa till coachande roller som jobbar med ledarutveckling och är en stödjande partner i verksamheten.
För att förändra i den befintliga organisationen har medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal fått en rejäl makeover. Hur premierar vi personer, hur ger vi feedback och på vad? De frågorna har fått svar. Chefer får nu också feedback från medarbetare.

Mångfaldsarbetet pågår sedan tre år. Nu väntar en åtta veckor lång mångfaldsutbildning för alla på Martin & Servera. Foto: Karina Ljungdahl

Arbetet har hittills tagit nästan tre år och pågår fortfarande. Totalt har Martin & Servera lagt omkring 30 000 timmar på projektet. Under hösten räknar man med att chefer och medarbetare ska behöva lägga ytterligare 15 000 timmar. Nästa stora grej är en åtta veckor lång mångfaldsutbildning för alla de över 2 000 anställda.
”Vi vill att alla ska ha en möjlighet att själva sätta sig in i vad mångfald är och hur vi skapar en inkluderande arbetsplats. Engagemang måste byggas från grunden. Om vi skapar ett tillstånd där alla i Martin & Servera känner sig inkluderade blir det helt enkelt roligare på jobbet. Det kommer våra kunder och samarbetspartners att märka”, säger Maria Branestam.

Belöningarna av det pågående arbetet har börjat visa sig på olika sätt – och inte alltid de man räknat med. Det har blivit flera positiva överraskningar.
”Jag visste att det här arbetet skulle bli stort, men inte hur stort. Att få göra en sådan här resa är otroligt roligt – och vi märker resultat redan. Det blir ett annat arbetsklimat, bättre jargong, vi ser att trivseln ökar och hur många presterar bättre. Inför vår sommarrekrytering 2016 hade vi som målbild att kalla 50 procent kvinnor och det nådde vi”, säger Maria Branestam.

Martin & Servera vill ha in fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund. För att lyckas har de en ny rekryteringsstrategi och nya verktyg. Foto: Karina Ljungdahl

Vägen mot förändring

SÄTT VÄRDERINGARNA SOM SKA GÄLLA. Se sedan till att involvera alla. Styrelse och ledning hos Martin & Servera satte tre värdeord: engagerad, modig och kompetent. Sedan utbildades hela organisationen i värdegrunden hösten 2014.

ANSTÄLL DATADRIVET. Med fokus på kompetens och ett mer mekaniskt sätt att sålla, göra urval och testa inför anställningar får man fokus på faktisk kompetens och framtida utvecklingsmöjligheter i stället för bara tidigare meriter.

ANVÄND MEDARBETARUNDERSÖKNING OCH UTVECKLINGSSAMTAL. Sedan ett par år är medarbetarundersökningens resultat kopplad till handlingsplaner för varje avdelning. Det har visat sig att de chefer som jobbar aktivt med handlingsplanerna får bättre resultat vid nästa års mätning.

GÖR ETT OMTAG PÅ LEDARSKAPET. Martin & Servera gjorde först en kartläggning av vilka kompetenser och färdigheter som krävs för olika roller i bolaget och genomförde sedan en utbildning för organisationens över 200 ledare. Samarbete, dialog och ett lyssnande förhållningssätt är viktigt.

Text: Malin Kaldo

Denna text är ett samarbete mellan Chef och Assessio.

Relaterade artiklar

henrik-hammarstro%cc%88m
Arbetsmiljö

It-cheferna jobbar över 250 timmar per år

Sex hela arbetsveckor, lika mycket som en hel semester. It-cheferna på privata företag har 250 övertidstimmar per år. En tuff verklighet då det ställs allt högre krav på säkerheten. Kantar Sifos undersökning gjord i samarbete med GlobalConnect visar att it-cheferna som inte sitter i ledningsgrupper är värst drabbade.

karriarprofilwebb
Karriär

Daniel Forss: ”Jag började så långt ner man kan komma”

Daniel Forss är bondsonen som blev dagligvarustjärna som blev fastighets-vd. ”Jag har alltid velat ligga steget före”, säger han. 

microsoftteams-image
nisha1-768x432-3
Krönikor

Nisha Besara: ”Erkänn – du har också fördomar!”

I sin senaste krönika skriver Nisha Besara om oron att människor som inte kan visa vad de har för vilja, förmåga, driv eller ambition inte tas tillvara på. ”Alla är helt enkelt inte lika verbala och välformulerade – om alls – när det kommer till att framhäva sig själva och sina kompetenser. Likväl kan mer introverta typer vara blytunga rekryteringar. Hur kommer vi åt det om vi ska börja rekrytera på ambition snarare än meriter?”, skriver hon.

digitalisering_ill_new
Jobba på Chefakademin

Titta hit! Driven digital redaktör sökes till Chef

Brinner du för att skriva, paketera och nå ut med journalistik i digitala format? Vill du vara med och leda utvecklingen av Chefs digitala kanaler? Då har vi drömjobbet för dig!
David Ståhlberg och Johan Eriksson har grundat Chapter X, som utbildar i entreprenör- och intraprenörskap.
Karriär

Webinar: Så vässar du dina karriärmöjligheter

Video + Text

Kört fast i karriären? Att gå vidare och utveckla nya idéer behöver inte vara svårt, säger Johan Eriksson, utvecklings­­- och innovationsexpert hos Google. ”Det krävs inga speciella egenskaper. Hjärnan är plastisk och vi kan alla göra val. Det som krävs är en vilja och nyfikenhet.”

somnwebb
Hälsa

Sov dig till en bättre karriär

Sömnbrist går inte bara ut över hälsan. Den gör dig också mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Forskaren Tina Sundelin förklarar sambanden – och hur du kan sova dig till en bättre karriär. 

helgbildwebb
Hållbarhet

Chefs följare på Linkedin: Ja till fyradagarsvecka

Från flera länder kommer rapporter om att fyradagarsveckan införs med framgång. Bland Chefs följare på LinkedIn är majoriteten positiva till en kortare arbetsvecka.  På frågan ”Tycker du att vi i Sverige ska införa fyradagarsvecka?” svarar 85 procent av de följare som deltog ”ja”. ”Vi har låst oss till en massa föreställningar om vad arbete ’måste’ vara – och missat att det måste få bero på dels arbetets innehåll, dels individen i fråga”, säger professorn Bodil Jönsson.