It-experten: Låt inte cyberhoten stå i vägen för digitaliseringen

Vågen av digitalisering sveper fram i en rasande takt. Med en dramatisk ökning av antalet cyberattacker som följd.
”Men det går att utveckla sin digitala affär samtidigt som man tar it-säkerhet på allvar. Företag som i stället skjuter på digitaliseringen riskerar långt större konsekvenser”, säger Alexander Westerling, vd för den digitala affärsstudion Helo och Pulsen Integration.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Helo & Pulsen Integration

Foto på Alexander Westerling som talar på Chef 2022.
Alexander Westerling på Chef 2022. Foto: Karina Ljungdahl.

På Chefs framtidsseminarium Chef 2022 som gick av stapeln på Vasateatern i Stockholm i mitten av mars, berättade Alexander Westerling om hur framtidens chefer kan säkra den digitala transformationen som ju fick en rejäl skjuts framåt av pandemin. Inte minst, framhöll han, handlar det om att värna it-säkerheten utan att sinka digitaliseringstakten.

Hur ska man då som chef förhålla sig till frågor kring it-säkerhet?

”Den våg av digitalisering som sveper fram i en rasande takt är samtidigt både spännande och lite skrämmande. Med 5G:s intåg är näst intill allt i vår omgivning uppkopplat och samlar information, som mer eller mindre flödar fritt i digitala ekosystem. Denna utveckling innebär också att vi ser en dramatisk ökning av antalet cyberattacker. Därför är it-säkerhet en ytterst central fråga för chefer i dag. Det är lätt att reagera enligt invanda mönster och höja barriärerna mot omvärlden när man upplever en ökad hotbild. Det får inte gå så långt att man skyddar sig på ett sådant sätt att man riskerar att stänga ute den potential som digitaliseringen också för med sig. Det kan få långt större konsekvenser för företagets fortsatta framgång.”

Hur blir man framgångsrik i sin digitala innovationsförmåga samtidigt som man är cybersäker i sitt ledarskap? 

”Jag skulle hävda att den största utmaningen som chefer står inför i dag kopplar an till just detta. Det handlar om vikten av att hela tiden utmana relevansen i de perspektiv genom vilka man betraktar sin omgivning. Som chef behöver man vara flexibel nog att tänka om i takt med att de yttre omständigheterna skiftar. Rent krasst måste vi utgå ifrån att vi inte kommer att kunna undgå it-attacker då risken att drabbas är så pass stor. I praktiken innebär detta att vi utöver arbetet med att stärka vår it-säkerhet för att förhindra attacker också behöver stärka vår förmåga att minimera följderna av dessa när de väl inträffar, vår ’cyber resilience’. Det sistnämnda är något vi generellt sett är dåliga på eftersom det inte har funnits något direkt behov av detta.”

”Att bygga en förmåga som utgår ifrån en bristfällig it-säkerhetsnivå kan upplevas som bakvänt men det är precis där behovet av att tänka om kommer in. För att bli en framgångsrik digital innovatör och samtidigt svara upp mot de ökade cyberhoten behöver man i varje given situation utgå ifrån ett helhetsperspektiv. Med andra ord behöver man göra en balanserad avvägning mellan potentiella vinster där faktorer som affärsvärde och värde för konsument och samhälle behöver vägas mot eventuella risker som exempelvis ekonomisk förlust, kränkning av inte­gritet eller förlust av digital tillit.”

3 steg: så skiftar du mindset för ökad it-säkerhet och digitalisering

  1. Zooma ut!
    Se över hela din digitala affär och it-säkerhet med ett helhetsperspektiv. Hur kan digitaliseringen göra det enklare både för dina kunder och för dig?
  2. Kartlägg risker och följdeffekter!
    Var klarsynt när du ser över vilka sårbarheter som finns, vilka effekter det kan få och hur du bäst skyddar dig – utan att det äventyrar den fortsatta digitaliseringen.
  3. Omdefiniera branschen!
    Jobbar du i en traditionell bransch där ingen kommit särskilt långt i digitaliseringen? Bra! Se det som en möjlighet att ta en tätposition och få ett försprång mot konkurrenterna.