Enkla metoden för friskare medarbetare

Kan regelbundna hälsokontroller vara nyckeln till bättre hälsa? Ja, menar Werlabs vd, Henrik Forsberg.
”Undersökningarna motiverar medarbetarna att ta hand om sin hälsa innan problemen uppstår. Det är en enorm vinst både för individen, företaget och samhället.”

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Werlabs

"Att följa sina värden över tid skapar en positiv feedback-loop där medarbetaren förstår hur levnadsvanorna påverkar hälsan”, säger Werlabs vd, Henrik Forsberg. Foto Karina Ljungdahl.

Friska medarbetare är varje chefs dröm. När Chef nyligen ställde en fråga på Linkedin om vad som är viktigast för cheferna i deras arbete just nu svarade 43 procent ”medarbetarnas hälsa”. Men hur gör man för att minska antalet sjukskrivningar, i en tid när stress och psykisk ohälsa skjuter i höjden?

Extern aktör
Ett smart sätt är att erbjuda medarbetarna gedigna hälsoundersökningar. Krångligt, tänker du kanske. Men det är superenkelt – om man anlitar en extern aktör för jobbet. Som Werlabs.

Henrik Forsberg, vd Werlabs, nämner tre anledningar till att många arbetsgivare redan använder sig av denna lösning.
”Först och främst vill man få ner sjuktalen, vilket avlastar inte minst HR. Den andra anledningen är att öka arbetsförmågan bland medarbetarna vilket också ger en högre produktivitet. För det tredje handlar det om att som arbetsgivare visa att man bryr sig om sina medarbetares hälsa på riktigt.”

Många företag har redan företagshälsovård. Vad är det för skillnad mellan företagshälsokontroll och företagshälsovård? Måste man ha båda?
”Traditionellt har företagshälsovården satt in åtgärder först när man har problem. Det förebyggande arbetet syftar till att problemen aldrig ska uppstå”, säger Henrik Forsberg.

Henrik Forsberg.

Vid Werlabs hälsokontroller lämnar medarbetaren ett blodprov, får blodtrycket mätt samt svarar på en hälsoenkät om levnadsvanor och arbetsmiljö. Resultaten utvärderas av någon av Werlabs drygt 50 läkare. Arbetsgivaren väljer om undersökningarna ska utföras på arbetsplatsen eller på något av Werlabs drygt 200 provtagningsställen runt om i Sverige.

Sammanfattande insikt
Läkaren skriver sedan en sammanfattande insikt till medarbetaren så att denna får veta sin hälsostatus i Werlabs digitala journal. Det är läkaren som bedömer om medarbetaren riskerar att utveckla en allvarlig sjukdom. Läkaren kan också utesluta medicinska orsaker till psykisk ohälsa, som till exempel brister i viktiga vitaminer, uttömda järndepåer, eller nedsatt funktion i något organ som sköldkörteln.

”Många av dessa tillstånd är ganska enkla att åtgärda medicinskt”, säger Henrik Forsberg.

Hälsokontrollerna är också viktiga i arbetet med att förebygga stressrelaterade sjukdomar.

”Vi vet att hälsosamma individer klarar personliga utmaningar bättre, har en högre motståndskraft och också lättare kan undvika att utveckla kroniska sjukdomar.”

Hur är det då med integriteten, kan chefen se medarbetarnas resultat?
”Nej, det är individens hälsodata och endast individen kan se sina resultat. Däremot kan arbetsgivaren ta del av resultaten på gruppnivå. Företagskunder får ta del av en detaljerad beskrivning av hälsoläget i företaget på aggregerad nivå, utan att enskilda medarbetares hälsa delges.”

Hälsa är i grund och botten individens ansvar, menar Henrik Forsberg. Det är därför det är så viktigt att få veta vilka värden man har.

”Att följa sina värden över tid skapar en positiv feedback-loop där medarbetaren förstår hur levnadsvanorna påverkar hälsan. Det ger motivation till att göra en förändring. Många upptäcker att ganska små förändringar i levnadsvanor kan ge stora positiva hälsoeffekter. Bara den insikten är en enorm sporre. Även de som redan i dag är sunda uppskattar Werlabs hälsoundersökningar, eftersom det ger dem ett verktyg för att fortsätta behålla sin hälsa.”

Regelbundna undersökningar
Sammantaget tjänar såväl individen, företaget som samhället på regelbundna hälsoundersökningar, enligt Henrik Forsberg.

”Ur ett företagsperspektiv är detta extremt kostnadseffektivt. Werlabs kan inte lösa 100 procent av hälsoutmaningarna, men vi kan komma åt de flesta. Och bara genom den insatsen har du som arbetsgivare gjort 80 procent av jobbet. Om medarbetaren i tid får kännedom om exempelvis diabetes eller hjärt– och kärlsjukdom och får behandling är det en enorm vinst för den individen och även för samhället. Annars kommer de här patienterna till vården i alla fall, men mycket senare och i mycket sämre skick vilket belastar sjukvården till en väldigt hög kostnad.”

Henrik Forsberg:

4 tips för friskare medarbetare
Här är fyra enkla sätt som kan hjälpa dig som chef eller HR-ansvarig att förbättra hälsoläget på arbetsplatsen:

  1. Erbjud förebyggande hälsokontroller. Då har ni gjort 80 procent av jobbet, både för att sjukdom hos medarbetare upptäcks i tid och för att friska medarbetare ökar sina chanser att fortsätta vara friska.
  2. Se till att få med hela företaget i hälsoarbetet, inte bara de som redan är hälsomedvetna. Ha respekt för att alla inte älskar träning, hälsa har fler aspekter än så.
  3. Mät effekterna av hälsoarbetet. Många företag och chefer har en favoritlösning, men den passar inte alla individer. Mät därför effekterna av de insatser ni gör så att ni satsar på rätt saker.
  4. Tänk långsiktigt. Bestäm er för att arbeta långsiktigt med de här frågorna. Det finns forskning som visar på samband mellan företags börskursutveckling och hur hälsosamma medarbetarna är. Om ni har en hög hälsonivå bland medarbetarna får ni lägre sjuktal och ökad produktivitet.