Därför ska du gå med i a-kassan – innan det är för sent

Som chef har du säkert koll på det mesta. Men handen på hjärtat, är du med i a-kassan? Om inte, kan det stå dig dyrt under nästa lågkonjunktur.
”Många chefer vet inte hur avgörande det är för dem att vara med i a-kassan”, säger Daniel Asker, chef för Ledarnas arbetslöshetskassa.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Ledarnas arbetslöshetskassa

"Nu är tiden att se över sina försäkringar. Om du inte har en a-kasseförsäkring idag ska du gå med direkt”, säger Daniel Asker.

Precis som du ser till att leverera på jobbet, är du antagligen noggrann även med den privata administrationen. Betalar räkningarna i tid, ser över elavtal och har försäkrat både hemmet, hunden, bilen och båten. Men den egna inkomsten, har du försäkrat den? Eller uttryckt på ett annat sätt: är du med i a-kassan?

Kanske har du tecknat en inkomstförsäkring, men det många chefer missat är att detta inte räcker. För att maximera det belopp du kan få om du blir uppsagd behöver du även medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Daniel Asker är chef för Ledarnas a-kassa vars medlemmar är chefer, personalledare, verksamhetschefer och egenföretagare.

”Många chefer vet inte hur avgörande det är för dem att vara med i a-kassan. Det är också viktigt att känna till att bara för att du är med i facket, betyder inte det att du är medlem i en a-kassa”, säger han.

”A-kassan är en försäkring för att få trygghet när man kommer in i en omställningssituation. Så se det som en omställningsförsäkring. Du försäkrar din inkomst för att kunna fokusera på att hitta jobb i normal takt om du skulle bli uppsagd, istället för att lägga tid på att sälja sådant som exempelvis bostad och sommarstuga.”

Hos Ledarnas a-kassa ser man att det särskilt är unga chefer som står utan skydd från a-kassan.

”Det kan bero på att man inte förstått hur viktigt det är att vara med i a-kassan, eller så tänker man att arbetslöshet är något som drabbar andra, inte en själv.”

Ett skäl till att unga chefer inte är särskilt rädda att bli arbetslösa är att de levt i högkonjunktur större delen av sina liv. Man känner helt enkelt inte till något annat än att arbetsgivarna slåss om ens tjänster. Då kan den lågkonjunktur många experter nu varnar för bli ett brutalt uppvaknande. Daniel Asker:

”Det finns tydliga tecken på att många företag är oroliga för hur verksamheten ska gå den närmaste tiden. För varje arbetslöshetsprognos ökar den procentandel med vilken man tror att arbetslösheten kommer att öka i närtid. En omställningssituation kan uppkomma även när företag väljer att flytta verksamheten utomlands. Och vid fusioner är det ofta delar av toppskiktet, det vill säga cheferna, som ryker.”

”Vi står inför extremt osäkra tider. Det är en rad händelser som kan inträffa. Alla kan de var för sig eller i kombination påverka arbetslösheten.”

Varför behöver man då vara med i både a-kassan och ha en inkomstförsäkring genom facket?

”Utan a-kassa har du bara en grundförsäkring plus inkomstförsäkringen. Det är onödigt eftersom den summan blir mindre än om du också har a-kassa”, säger Daniel Asker.

Ytterligare en fördel med a-kassan är att den är så billig. Att vara med i Ledarnas a-kassa kostar 150 kr per månad före skatteavdrag. Efter skatteavdrag blir det 112 kronor i månaden.

Dessutom har den nya regeringen lovat att a-kassan blir kvar på dagens nivåer. Den tillfälliga pandemihöjningen blir med andra ord permanent.

Men varför välja just Ledarnas a-kassa?

”Våra handläggare är experter på frågor som rör chefer och egenföretagare och deras villkor. Det innebär att du får en effektiv ärendehantering som resulterar i en kortare tid tills du får din ersättning jämfört med många andra a-kassor”, säger Daniel Asker.

I en tid av skenande kostnader är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd. Daniel Asker känner med de chefer som blir uppsagda innan de gått med i a-kassan.

”Nu är tiden inne att se över sina försäkringar. De ska alltid finnas med. Om du inte har en a-kasseförsäkring idag ska du gå med direkt”, säger han.

KOSTAR SOM EN DAGENS LUNCH

Om du står utan jobb gör arbetslöshetsförsäkringen stor skillnad.
”För priset av en dagens lunch en gång i månaden försäkrar du ditt arbete”, säger Gabriel Thybäck, handläggare på Ledarnas arbetslöshetskassa.
Här svarar han på några vanliga frågor om a-kassan.

Vad gör det för skillnad om jag är med i en a-kassa om jag blir arbetslös?
Som medlem i a-kassan kan du få upp till 1200 kronor per dag de 100 första ersättningsdagarna och därefter 1000 kronor per dag. Storleken på ersättningen beror på den inkomst du hade innan du blev arbetslös och hur mycket du arbetat. Utan medlemskap i någon a-kassa kan du som högst få 510 kronor per dag vid arbetslöshet.

Jag är med i Ledarna. Då är jag väl automatiskt med i Ledarnas arbetslöshetskassa?
Nej, Ledarnas a-kassa och Ledarna, Sveriges chefsorganisation, är två skilda organisationer. Ledarnas a-kassa administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning. Ledarna, Sveriges chefsorganisation, ska bland annat företräda sina medlemmar i arbetsrättsliga frågor och ge råd och stöd i uppdraget som chef.

Jag har tecknat en inkomstförsäkring, då behöver jag väl inte medlemskap i en a-kassa?
Jo, om du inte vill gå miste om ersättningen upp till den lönenivå där din inkomstförsäkring sedan tar vid.

Vad händer med min a-kassa om jag säger upp mig själv?
Om du säger upp dig utan giltiga skäl stängs du av från rätten till ersättning i motsvarande 45 ersättningsdagar. Finns giltiga skäl enligt gällande rätt blir du inte avstängd även om du valt att avsluta anställningen på egen begäran.

Vad händer om jag blir arbetslös innan jag hunnit betala in under tolv månader i följd?
Om du blir arbetslös och måste söka om ersättning innan du haft ett medlemskap i tolv månader eller längre tid kan du fortfarande få rätt till en grundersättning.

Hur lång tid tar det innan jag börjar få min ersättning vid arbetslöshet?
När du har anmält dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och skickat in en komplett ansökan till a-kassan får du din första utbetalning efter i genomsnitt två veckor.

Vad gäller för mig som har eget företag?
Du har samma rätt till ersättning. Ledarnas a-kassa hjälper dig med reglerna kring vad som gäller för att få ersättning som egenföretagare.

Kan jag jobba deltid och få ersättning för tiden jag inte arbetar?
Ja, du kan få ersättning för den tid du inte har arbete. Du kan arbeta och få ersättning samtidigt i max 60 veckor.