Därför lyckas snälla företag bäst med digitalisering

I vissa bolag flyter digitaliseringen på. I andra går det trögt.
”De som lyckas har ofta en sak gemensamt: snällhet”, säger Martta Riihimäki på Sympa.

Annonssamarbete
Sympa

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Snällhet är en styrka i digitaliseringen, menar man på Sympa.

Med namnet lånat från ett franskt uttryck för trevlig, så har den finska HR-systemleverantören Sympa redan från början nischat in sig lite extra på snällhet. Anledningen? Helt enkelt för att man ser att det är ett förhållningssätt som fungerar bra i digitaliseringen, för både chefer och medarbetare. Dessutom blir det mer lönsamt.
”Forskning visar att ett mjukare ledarskap funkar. Studier visar att det lönar sig, hela vägen ner till siffran på sista raden”, säger Martta Riihimäki, Sverigechef på Sympa, som levererar HR-systemet Sympa HR.

När branscher och affärsmodeller stöps om i digitaliseringens spår blir möjligheterna med ett mer lyhört och empatiskt ledarskap tydligt. Snällhet föder nämligen tillit och trygghet i organisationer, något som är guld värt i osäkra tider.

Utan trygghet blir vi som individer mindre benägna att ta risker och mer rädda att göra fel. En otrygg organisation blir mer toppstyrd, trögrörlig och mindre kreativ. Knappast en tillgång i den snabbt föränderliga omvärld vi nu befinner oss i, där korta, snabba beslutsvägar och agila arbetssätt ofta tycks vara bästa vägen framåt.
”Allt börjar med tryggheten. Det är det absolut viktigaste i en organisation”, säger Martta Riihimäki.

Chefer som lyckas bäst med att bygga upp trygghet är bra på kommunikation och förståelse, menar hon.
”Chefer med förmågan att ställa sig i någon annans skor och som kan utgå från det i sin roll som ledare. De skapar känsla och mening för medarbetare. Det är så man får med både hjärtat, hjärnan och händerna i det som ska göras.”

Martta Riihimäki är Sverigechef på Sympa. Här pratar man om sina egna medarbetare som Sympaticos, en ordlek som också anknyter till snällhetsbegreppet.

Trygghet startar en positiv kedjereaktion, som bland mycket annat också sätter fart på innovation och kreativitet.
”På en plattform av trygghet går det att skapa en kreativ miljö, där folk kan uppmuntras att våga testa nytt och inte är rädda att göra misstag. Det här går att få till i alla branscher och i företag av alla olika storlekar.”

Ordet snäll kan ibland ha en lite mesig eller negativ klang. Men den snällhet Martta och Sympa pratar om ska inte förväxlas med feghet, eller att bara vilja bli omtyckt. Snarare ska ordet snällhet kopplas ihop med ord som omtänksam, respektfull, ansvarstagande och pålitlig.
”Det är inte snällt att bara säga ja. Tvärtom kan det vara snällt att säga nej och ställa krav. Omodigt är inte snällt.”

Snällhet är också en fördel i digitaliseringen. Företag med en arbetsplatskultur som kan betecknas som snäll har större möjlighet att lyckas med sin digitala omställning. Hos Sympa ser man att kunder med ett mjukare och plattare ledarskap har lättare att få med sig medarbetare och få ut bra effekt av sina stora systemimplementeringar. Tilliten och tryggheten gör det mer motiverande och enklare att tillsammans hitta vägen fram till nya fungerande arbetssätt.

Martta Riihimäki märker att man som systemleverantör med fokus på mjuka frågor också behöver ha hårda fakta i beredskap.
”Vi kan visa att det vi gör och tror på fungerar, med rationella och tunga data från våra system. Det vi gör inte är baserat på lull lull, och det ser vi tydligt i de oberoende undersökningar som vi låter göra.”

Som den undersökning av Gartner i Finland som visade att införandet av Sympas HR-system redan första året ökadenöjdheten med rapportering på över 300 procent. Förlönerapportering och frånvaroinformation ökade nöjdheten med 60 procent. Undersökningen visade också att det nya systemet frigjorde tid från manuella rutiner, närmare bestämt tre timmar varje vecka för HR-chefer.
”Istället för att finjustera Exceldokument får man då tid att möta människor, prata med folk.”

Helt enkelt möjlighet att coacha och utveckla medarbetare, bygga arbetsplatskultur och andra – snälla – saker.

Text: Malin Kaldo

4 snälla digitaliseringsfördelar

Här är exempel på sådant  som ger snälla företag ett försprång vid digitlisering och implementering av nya system.

Tillåter misstag– i en snäll arbetsplatskultur vågar medarbetare och chefer testa nya idéer, lösningar och arbetssätt – en nyckel i digitaliseringen. Experiment, även vid risk för misslyckanden, blir en del i lärandet och medarbetare vågar säga ifrån när man inte förstår något – och innan något hinner gå alltför fel.

Lär sig tillsammans– i en generös arbetsplatskultur lär man sig av andra och varandra, delar med sig av idéer och erfarenheter. Ett utmärkt och effektivt sätt att sprida kunskap, inte minst när det kommer till nya digitala arbetssätt.

Ger utrymme för kreativitet– för att våga leta nya lösningar, också utanför boxen, är trygghet nödvändigt. Det gäller också den kreativitet som handlar om att se nya möjligheter och hitta nya arbetssätt i digitaliseringen.

Lyssnar – chefer som är bra på att lyssna och återkoppla har större möjlighet att driva digital förändring som blir både effektiv och varaktig. Att bjuda in, fråga, lyssna och anpassa utifrån det man fångar upp, skapar delaktighet och engagemang. Med ett lyssnande fokus på kunder och medarbetare ökar också möjligheten att få de digitala lösningar som är bäst för deras behov.