Därför är samarbetsförmåga grunden till framgång

En verksamhet som sinkas av missförstånd, tjafs och intern konkurrens mellan avdelningar och medarbetare. Så ser vardagen ut på många arbetsplatser. Men det måste inte vara så.
Här berättar Anders Klevard, Head of Strategic Services på Wise Consulting, hur ni skapar en organisation byggd på samarbete.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Wise Consulting

”Gemensamma mål är kraftfullt både för att minska konflikter och öka samarbetet”, säger Anders Klevard. Foto: Magnus Liam Karlsson

Ibland känns det som förgjort. Ni har ju haft en kickoff med workshops och allt. Ändå får du inte medarbetarna med dig. De har inte börjat samarbeta över avdelningsgränserna trots att ni var överens om det, och en stor del av din tid går fortfarande åt till att hantera interna motsättningar. Vad är det för fel på dig? Vad är det för fel på medarbetarna? Antagligen inga alls, menar Anders Klevard. Däremot ägnar vi alldeles för lite uppmärksamhet till att utveckla organisationens och individernas samarbetsförmåga.

”De flesta av oss i arbetslivet har lagt mycket tid på att lära oss specialiserade färdigheter för vår yrkesroll men ytterst lite på själva fundamentet som våra färdigheter behöver vila på – hur vi blir duktiga tillsammans med andra. Samarbete är en fråga som bara blir viktigare och viktigare, både för individer och organisationer”, säger han och tar lönen som exempel.

”God samarbetsförmåga har mer än dubblats i betydelse för en individs löneutveckling i jämförelse med kognitiv förmåga, bara sedan i början på 1990-talet. Tar vi organisationsperspektivet kostar till exempel sämre samarbete amerikanska bolag 315 miljarder kronor per år.”

Djupare kompetens
Anders Klevard menar att den osäkra och komplexa värld människan skapat kräver allt djupare kompetens för att vi ska kunna navigera rätt inom den.

”För att kompensera för respektive individs djupare men därmed också smalare perspektiv behöver fler människor, med olika inriktningar och olika synsätt, samarbeta. Samarbetsförmågor som att få människor att känna sig hörda, att se flera perspektiv, gemensam problemlösning och konflikthantering är allt viktigare för framgång.”

Paradoxen är, framhåller han, att ju större gruppkomplexitet som krävs för den aktuella utmaningen, desto lägre tenderar det naturliga, spontana samarbetet bli. Olikheterna oss emellan och ansträngningen samarbetet innebär gör oss alltså mindre benägna att samarbeta, trots att det då är viktigare än någonsin.

Är då lösningen att träna och utveckla människors samarbetsförmåga? Ja, enligt Anders Klevard är det en viktig del, men han menar också att den stora potentialen till bättre samarbete ligger i att utveckla strukturer som stödjer samarbete.

Anders Klevard.

”Det gäller att kartlägga vilka strukturer organisationen är byggd på och linjera dem så de förstärker det samarbete vi vet att organisationen skulle vinna på. Det finns en otrolig kraft i att rikta strålkastaren från människan på mitten av scenen, till ridån, det vill säga att titta på det sammanhang som människan befinner sig i, då det kommer förklara varför människan agerar som han eller hon gör.”

Brister i strukturen
I sitt arbete på Wise Consulting har Anders Klevard hjälpt många organisationer till bättre samarbetsförmåga. Det alternativ som han och hans kolleger förespråkar, och som de också hjälper sina kunder med, är att utgå från att problemen beror på brister i strukturen och att dessa förstärker mindre bra beteenden.

”Här försöker vi hitta vad i strukturen som leder medarbetarna fel. Det är inte fel på medarbetarna utan hur de leds att agera. Att vi beter oss på ett visst sätt idag, har sina naturliga orsaker, annars skulle vi inte bete oss på just det sättet.”

Ett enkelt och effektivt sätt att snabbt förbättra samarbetet är också att säkerställa att organisationen har övergripande gemensamma mål.

”Utan gemensamma mål kommer medarbetarna sannolikt, medvetet eller omedvetet, ha mer självcentrerade mål för ögonen och använda det som beslutsgrund för sitt beteende. Mål är kraftfullt både för att minska konflikter och öka samarbetet. Det kan tyckas självklart men här finns ett gap mellan vetande och görande. Därför är gemensamma mål själva fundamentet för samarbete.”

Anders Klevard:
Tre steg till bättre samarbete i organisationen

  1. Kompensera för svagheterna i strukturen. Ta reda på vilka strukturer organisationen är byggd på och hur ni kompenserar för svagheterna. I en funktionsorganisation, till exempel, där man samlar människor i grupper utifrån expertis, är djup kompetens och stabilitet fördelar. Baksidan av samma mynt är att medarbetarna blir mindre förändrings- och beslutsbenägna.
  2. Sätt gemensamma mål. Identifiera mål som är viktiga och relevanta för hela organisationen och använd dem som beslutsgrund för alla andra beslut.
  3. Se samarbetsförmågan som en superkraft. Den stora hävstången på din och dina medarbetares färdigheter ligger inte i att fördjupa er än mer, utan i att nyttja den enorma potentialen i ert gemensamma arbete.