Därför är digital säkerhet en chefsfråga 

Att helt gardera sig mot dataintrång är svårt. Men som chef har du större möjligheter att driva en säker digitalisering än du kanske tror. Det berättade Marie Berner Moberg och Christina Backlund från kunskapspartnern Shibuya under sitt framträdande på Chefdagen.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Shibuya

Det är viktigt att hitta rätt teknisk lösning för just din verksamhet, poängterade Marie Berner Moberg och Christina Backlund på Chefdagen. Foto: Karina Ljungdahl

Som vd respektive vice vd för IT- och teknikbolaget Shibuya vet Christina Backlund och Marie Berner Moberg hur chefen ska bete sig för att tryggt fortsätta digitalisera sin verksamhet, trots allt som händer i vår omvärld. Först och främst gäller det att skaffa sig kunskap och kontroll, inte minst när det kommer till molnlösningar.

”Molnet är fantastiskt när det gäller skalbarhet, flexibilitet och framför allt innovationskraft – men man ska tänka efter innan man lägger all sin IT och data i molnet och framför allt hos en enskild spelare”, sa Marie Berner Moberg och fortsatte:

One size fits all har sällan varit ett lyckat koncept och så gäller även för molnlösningar.

Det viktiga är att hitta rätt teknisk lösning för just din affär, din verksamhet. Ofta kräver en verksamhet flera olika lösningar baserat på vilken typ av data man hanterar och framför allt värdet av datan. Kunddata och affärskritisk data benämns ofta som vår tids guld – och då behöver den skyddas därefter.”

Marie Berner Moberg lyfte också frågan om ansvar, att oavsett vilken molnleverantör vi väljer kan vi som chefer aldrig svära oss fria från ansvarsfrågan. 

”Lösningen här blir att ha en strategi som utgår från er verksamhet och just ert guld och sedan välja tekniska lösningar för olika ändamål så att ni kan ha både tillväxt och innovation och säkerhet och kontroll. Här tror vi på samarbete i ekosystemet. Det handlar om en hybridlösning där man tar övergripande ansvar för sin affärsverksamhet och nyttjar den fantastiska innovationskraften hos de globala molnspelarna och andra tekniska lösningar, men behåller kontrollen av funktionen och det mest kritiska datat – guldet – lite närmare sitt hjärta.

Christina Backlund betonade vikten av att ta hänsyn till juridiken:

”Som chef, ledare, ansvarig för hela eller delar av verksamheten måste man förstå vilken data ens affär hanterar, inte minst när det kommer till känsliga personuppgifter. Här måste du följa och förstå din leverantörs ägarstruktur. Juridiskt ägande avgör vilket lands lagar man har att förhålla sig till.”

”Shibuya är ett svenskägt företag, därför är vi aldrig föremål för främmande makts insyn. Det gör oss till ett bra komplement till molnet där vi kan hantera den allra känsligaste person- och verksamhetskritiska datan, alltså ditt guld. Det handlar därför om att som ledare och chef aktivt ta ansvaret för att förstå och agera efter var dina kunders personliga data faktiskt får vara.”

Många ledare tar redan cyberhotet på allvar. Marie Berner Moberg hänvisade till en färsk undersökning från Chef där 86 procent uppgett att de känner oro för att deras organisation är sårbar för kriser, katastrofer och oväntade händelser. Mest orolig är man för cyberattacker, 19 procent uppgav detta.

”Men bara fem procent har erfarenhet av att ha blivit utsatt för en cyberattack och därmed krisledning kopplat till det”, konstaterade Marie Berner Moberg och fortsatte:

”Det här kan ju tyckas lite deppigt, det vi är mest oroliga för har vi minst erfarenhet av. Vad kan man göra åt det, Christina?”

”Som vid alla mer komplexa frågeställningar är bästa lösningen att faktiskt ta hjälp och lära av andra”, svarade Christina Backlund innan hon och Marie Berner Moberg summerade sitt resonemang i listan du ser här nedan. Som stöd och hjälp till sina kunder har Shibuya anställt kompetens med praktisk erfarenhet att hantera cybersäkerhetskriser, både i aktivt och förebyggande syfte.

Så driver du som chef en säker digitalisering – Christina Backlund och Marie Berner Moberg tipsar:

1. Välj rätt teknisk lösning för att hantera just ert guld.

2. Säkra din data från olovlig insyn – tänk på det juridiska ägandet.

3. Det är VI som ledare som äger ansvaret och vi behöver förbereda oss på det värsta.

4. Lär av andra! Modet att ta hjälp och agera med insikter och kunskap kommer att vara nyckeln till att fortsätta accelerera digitaliseringen i en osäker omvärld.