Bråttom att agera chefer – innan alla säger upp sig

En av fyra chefer känner inte förtroende för ledningen. Energinivåerna och medarbetares lust att rekommendera sin arbetsgivare till andra är också på nedåtgående.
Det här kan öka andelen arbetstagare som vill röra på sig och byta jobb framöver. Här får du veta vad det betyder för dig som chef.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Brilliant Future

Hur ska du som chef agera när medarbetare har närmare till ett "tack och adjö"?
Hur ska du som chef agera när medarbetare har närmare till ett "tack och adjö"?

Arbetsmarknaden i USA har sedan början av 2021 skakats om rejält. Då inleddes det som kallas The Great Resignation, eller The Big Quit. Det är en pågående trend där mängder av anställda säger upp sig frivilligt från sina jobb.

I Sverige ser det inte riktigt ut på samma sätt, men data i en ny rapport från det datadrivna undersökningsföretaget Brilliant Future tyder på att svenska chefer och medarbetare kan vara på väg att omvärdera sina nuvarande jobb och arbetsgivare och framöver börja leta ny energi på annat håll och byta jobb.
Bland annat syns i deras nya rapport, som är en del i den stora trendrapporten Chef 2022, ett ökande missnöje med ledningen i verksamheter. Här syns också ett tydligt samband mellan medarbetares energinivå, benägenhet att vara ambassadör för verksamheten och förtroendet för ledningen.

Hur ska vi tolka den nedåtgående trenden i medarbetarnas energinivå och förtroendet för ledningsgrupperna?

”Vi ska inte dra allt för stora slutsatser, det är en nedgång från 2020, men det är fortfarande relativt höga värden. 2020 var ett toppår utifrån de här två måtten”, konstaterar Sofie Johansson, affärsutvecklingschef Employee Experience på Brilliant Future.

”Under pandemins början har ledningen varit supertydlig, vilket bidrar till både förtroende och energi och återspeglas i de höga resultaten 2020. Många jobbade hemma då, vilket också påverkade energinivåerna, men väldigt olika för olika individer.”

”Utifrån den negativa trenden vi nu ser är det en uppmaning för chefer och ledningsgrupper att fortsätta att jobba med tydlighet”, säger Sofie Johansson.

Varför är sambandet så starkt?

”En viktig aspekt är känslan av helhetsförståelse och meningsfullhet. Med mycket energi och starkt förtroende i bolaget finns en större gemensamhetskänsla – att vi är påväg mot samma mål och vi är beredda att ta oss dit tillsammans. Det är viktigt att fortsätta med denna kommunikation och att bli ännu duktigare på att måla en bild av visionen och vart organisationen är på väg.”

Rent krasst, vad betyder de här förändringarna för cheferna?

”Det kan innebära att man både tappar och får in nya medarbetare. Vi vet att båda delar är något som tar mycket tid. Så avsätt tid för att vara just en chef.”

”Vi ser i vår data att nyanställda har högre energinivå. Är man en organisation som lyckas attrahera ny kompetens så se till att kapitalisera på denna energi. Om man märker att medarbetare börjar lämna, se till att ta reda på varför och använd den informationen för att utveckla er.”

”Många har sett andra värden i livet under pandemin, som cheferna behöver bemöta i sin dialog med medarbetarna.”

”Man skulle kunna säga att cheferna idag hamnar i lite andra dialoger kring motivation och vad medarbetare kanske kräver än innan pandemin.”

Vad ska jag som chef fokusera på nu?

”Det viktigaste för en chef för att höja energinivån är just att vara en god ledare. Chefens uppgift är att rulla ut röda mattan för sina medarbetare. Att styra dem rätt, finnas där, vara tydlig, feedbacka och jobba för att skapa en lagkänsla med tillhörighet och gemenskap”, avslutar Sofie Johansson på Brilliant Future.

Nya möjligheter när många omvärderar sitt jobb

Ur ett individperspektiv finns det möjlighet att testa nya saker, omformulera sin roll, ta nästa steg i karriären eller helt byta bana. Om du har funderat på att ta nästa steg i karriären – nu är tiden mogen.

Som arbetsgivare och chef finns det möjlighet att få in ny kompetens med nya erfarenheter och energi. Om någon slutar eller börjar, ska denna person ha exakt samma roll, eller behöver man justera någonstans? Det ger en chans att kompetensinventera och justera ifall det behövs för att möta framtidens behov.