Banken öppnar upp – för talang och bättre affärer

För Danske Bank är jämställdhet och mångfald en framgångsfaktor och en grund för bra affärer. Därför satsar banken bland annat på mentorprogram och praktikplatser.

Annonssamarbete
Amendo

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Alexander Lindstrand, People & Culture Manager på Danske Bank och Henrietta Bean, regionansvarig på Mitt Liv, som arbetar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet och samhället. Foto: Martina Huber

Danske Bank kunskapsrustar inom jämställdhet och mångfald för att få bättre förståelse för olika perspektiv i omvärlden och bli en ännu bättre bank – för både kunder och medarbetare.

”Mångfald och en inkluderande kultur är en framgångsfaktor i vår organisation. Vill vi nå framgång måste vi säkerställa att vi speglar samhället både ur ett kund- och medarbetarperspektiv. Vi tar oss an frågan genom ett långsiktigt strategiskt arbete med kulturen som utgångspunkt”, säger Alexander Lindstrand, People & Culture Manager på Danske Bank.

Denna artikel är framtagen av Chef i samarbete med Amendo. Amendo är ett konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Genom sin tydliga nisch och 15 år långa erfarenhet har Amendo blivit specialister på att hitta rätt kompetens på alla nivåer, från studenter och nyexaminerade talanger till chefer och specialister. Amendo har verksamhet i hela Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Borås och Skellefteå. Läs mer här

Cheferna har en central roll att driva processen framåt och involvera sina team i arbetet.
”Det är lätt att mångfald blir en punktinsats, men menar man allvar måste frågan in i hela arbetet med företagskulturen och vara ledningsstyrd. Mångfaldsfrågan hamnar ofta hos hr, men det är nödvändigt att den är förankrad i verksamheten och är en naturlig del i hur vi utvecklar oss som organisation”, säger Alexander Lindstrand.

En del i arbetet är även att arbeta med praktikprogram och mentorprogram. De genomförs i samarbete med Mitt Liv, ett företag som arbetar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet och samhället.
Mentorprogrammet riktar sig till personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning, som inte hittat ett arbete som matchar deras kompetens. Under nio månader går adepterna ett gemensamt program med åtta träffar. Varje deltagare får också en mentor som finns ute i arbetslivet, berättar Henrietta Bean, regionansvarig på Mitt Liv.
”Vi kartlägger adeptens önskemål och lägger upp programmet utifrån individuella behov. Mycket handlar om att bygga och använda nätverk. Under programmet ger vi också de verktyg som behövs för att få ett arbete som motsvarar kompetensen. Det kan handla om språket, om att skriva cv eller om att träna på anställningsintervjuer”, säger hon.

Mera mångfald – tips till chefer

* Fråga er: Vad behöver vi göra för att bli attraktiva för våra kunder och som arbetsgivare?
* Högsta ledningens engagemang krävs.
* Sätt mål och gör en handlingsplan.
* Kommunicera ut i organisationen och få med medarbetare och chefer.
* Koppla till affärsnyttan och ta tillvara varje rekrytering
Källa: Henrietta Bean, regionansvarig, Mitt Liv

Mitt Liv är helt rätt ute, menar man på Amendo, som rekryterar inom ekonomi, bank, finans och försäkring.
”Vår erfarenhet är att praktikplatser och mentorskap kan vara en inkörsport till arbetsmarknaden och ett effektivt sätt för företag att hitta nya talanger. Bland Amendos kunder märker vi ett generellt ökat intresse och behov av att attrahera ny kompetens. Framtidens arbetsplats behöver ett brett spektra av olika bakgrunder”, säger Erika Brännström, chef för hr och chefsutveckling på Amendo.

Henrietta Bean på Mitt Liv betonar vinsten för företag som satsar på mångfald.
”Vi ser en koppling till affärsnyttan och vi ser att mångfald bidrar till kreativitet, dynamik, utveckling och innovation, samtidigt som det motverkar grupptänkande. Ökad mångfald leder till högre lönsamhet”, säger hon.

Danske Bank har under åren haft 80 mentorer, för närvarande är antalet 18. Alexander Lindstrand är själv en av dem.
”Många vill vara mentorer. Det handlar ju om ömsesidigt utbyte som också ger mentorerna något. Att vara mentor har bidragit till mitt eget lärande. Jag har till exempel fått insikter i hur synen på hierarkier och auktoriteter kan skilja mellan olika kulturer”, säger han.

Utöver mentorprogrammet satsar Danske Bank även på praktikplatser för personer med utländsk bakgrund. Under tre månader får åtta adepter från Mitt Liv praktisera i organisationens olika delar.
”De som gått mentorprogrammet är möjliga praktikanter och vi kommer ha minst en praktikplats i varje affärsområde för att ge oss själva chansen till lärande. Vi ger inga löften om arbete efter praktiken, men vår förhoppning är att praktiken ger erfarenhet och en chans till goda referenser. Hittills har vi anställt en tidigare praktikant men vi hoppas självfallet att det blir fler”, säger Alexander Lindstrand.

Text: Annika Hällqvist