Automationen är här — är du redo?

Ersätt dig själv eller dina medarbetare med en robot! Låter som science fiction? Säg inte det. Automationen är ett faktum och sprider sig snabbt. Fyra av tio chefer i vår undersökning har redan automatiserat bort arbetsuppgifter.

Annonssamarbete
ManpowerGroup

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Robotarna tar över”, skriker rubriker och plötsligt tycks alla trendspanare tala om fenomenet automation. Men varför just nu? Chef har tillsammans med Manpower och Kairos Future undersökt saken. Men för att förstå det nyväckta intresset för automation backar vi bandet.

Denna text är ett samarbete mellan Chef och bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower. Undersökningen Work Life är gjord av Kairos Future på uppdrag av Manpower och tidningen Chef. En rapport om undersökningen finns att ladda ned på Manpower Groups webbplats.

I Astrid Lindgrens Madicken tar pappa redaktören hem en dammsugare till sin fru vilket gör husan Linus-Ida rasande arg. ”En helvetesmaskin” skulle ta över hennes arbete!

Och på 1980-talet pratades det om att datorer och robotar skulle komma att ta över arbetslivet i framtiden och göra stora delar av mänskligheten arbetslösa. I dag har intresset för automation fått fart efter några banbrytande studier i ämnet som kommit under de senaste åren. En av de främsta är den så kallade Oxfordstudien av Carl Benedikt Frey och Michael Osborne. Studien gick igenom 702 yrken och visade att en stor del – 47 procent – kan komma att automatiseras de närmaste åren.

Freys och Osbornes undersökning inspirerade i sin tur nationalekonomen Stefan Fölster att översätta studien till svenska yrkeskoder. Han fick då fram en snarlik siffra – 50 procent.

Även på politisk nivå har automationen skapat reaktioner. Under ledning av framtidsminister Kristina Persson har regeringen tillsatt en utredning för att få grepp om hur den nya situationen ska hanteras.

Men hur drabbar det här dig som chef? Håller ditt – eller dina medarbetares – jobb på att tas över av robotar?

Helt klart är det hög tid att rusta sig för att hänga med i utvecklingen.

Chef har i samarbete med Manpower undersökt chefers inställning till automation. I undersökningen uppger nästan fyra av tio chefer att vissa arbetsuppgifter redan har automatiserats bort på deras arbetsplats. Drygt en fjärdedel menar att detta har lett till att tjänster har försvunnit och att personalstyrkan har minskat.

Endast 1 av 20, av de cirka 800 svarande, tror att deras eget jobb kommer att automatiseras bort under de närmaste åren. Men möjligen är det att underskatta situationen.

Enligt Bengt Wahlström lär vi se mer av automation och datorisering de kommande åren. Därför gäller det som chef vara förberedd. Över hälften av cheferna i vår undersökning, anser sig inte ha automatiserat nämnvärt ännu.

”Då vet de nog inte om att de har gjort det. Jag tror inte att de tolkar det som händer, exempelvis att de inför ett nytt fakturasystem, som automation. Om man räknar automation som att man har infört någon form av tekniskt system så har nog 100 procent av dem automatiserat”, säger Johan Stahre, professor på Chalmers.

Många av oss är redan mer automatiserade än vad vi tror, menar Johan Stahre:

”Det handlar om allt från börskurser till taxeringsvärden. När du sätter dig i din bil med alla säkerhetssystem är du styrd av dem. Och innan du går iväg på morgonen kollar du på väderlekstjänsten och lyder snällt datorns klädråd”, säger han.

Johan Stahre menar att vi befinner oss i en ny era av automatiseringen.

”Automatisering av fysiskt arbete har kommit väldigt långt och det blir allt svårare att hitta på helt nya arbetsuppgifter till robotar och maskiner. Men när det gäller automatisering av mänskliga beslut händer det massor just nu”, säger han.

Enligt Bengt Wahlström skulle automationen till och med kunna ske med högre fart än vad som är fallet i dag. En anledning till den relativt låga hastigheten är att cheferna i Sverige har en hög genomsnittsålder.

”Det är en generationsfråga. Svenska chefer är äldre än inom EU överlag, och äldre chefer är inte lika öppna för det här. Men det kommer en våg av yngre chefer inom några år. Generation Y och millennials är piggare på detta.”

Å andra sidan har automationen inte kommit så mycket längre i övriga Europa, trots att snittåldern på cheferna där är lägre. Enligt Bengt Wahlström beror detta på att teknikvänligheten i Sverige är högre. De båda trenderna tar med andra ord ut varandra. Men det är inte bara chefernas ålder utan även kundernas som avgör hur fort utvecklingen går.

Vad är då fördelarna och nackdelarna för dig som chef med en ökad automation?

Enligt Manpowers och Chefs undersökning är en majoritet av cheferna, 65 procent, positivt inställda. Saker som framför allt lockar är att kunna spara tid och ägna sig åt mer utvecklande uppgifter.

De som oroar sig över utvecklingen, drygt var tionde chef, lyfter i stället fram risken för en ökad arbetslöshet.

Och Johan Stahre ger dem delvis rätt.

”Kunskapssamhället kommer inte att kunna erbjuda jobb till alla. Som jämförelse skapade jordbruks- och industriautomatiseringarna både arbetslöshet och nya jobb. Datorerna behöver inte vara perfekta, de behöver bara vara bättre än människan. Men det handlar inte om någon katastrofal utveckling där alla jobb försvinner över en natt.”

I dag vet vi ju också att många nya yrkeskategorier och jobb har uppstått som ett resultat av automationens framfart. Vilken syokonsult på 80-talet hade till exempel hört talas om it-designer, programmerare eller systemutvecklare?

Den stora utmaningen för chefer i framtiden blir att leda både människa och maskin, menar Bengt Wahlström. Han tror att det kommer att bli färre chefer och färre fysiska medarbetare framöver. Däremot kommer vissa sysslor fortfarande att finnas kvar. Det finns trots allt en hel del saker som en robot ännu inte klarar.

”Det handlar om fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, kreativitet, social förmåga, omtanke och förhandling. Detta är möjligen vad ledarskapet kommer att kräva framöver. Men vi vet inte exakt när det kommer att hända.”

Utvecklingen går ändå klockrent mot en ökad automation om vi ska tro Bengt Wahlström.

”Det finns så mycket i det här att hämta när det gäller effektivitet, produktivitet och därmed lönsamhet. Trenden är solklar”, säger han.

Denna text är ett samarbete mellan Chef och bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower. Undersökningen Work Life är gjord av Kairos Future på uppdrag av Manpower och tidningen Chef. En rapport om undersökningen finns att ladda ned på Manpower Groups webbplats.