5 verktyg för att behålla medarbetarna

Att få medarbetarna att stanna har blivit en av chefens viktigaste uppgifter. På Chefdagen berättade HR- och arbetsrättsexperten Ida Ljungberg om verktygen som hjälper till att skapa en behållarkultur.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Simployer

Ida Ljungberg, HR-expert på Simployer, uppmanade publiken på Chefdagen att bygga en tillitskultur och att ge medarbetarna handlingsutrymme. Foto: Karina Ljungdahl.

Onsdag 12 oktober gick Chefdagen av stapeln på Vasateatern i Stockholm med en rad toppchefer på scen. En av talarna var Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer, en av Chefdagens kunskapspartners.

Redan i början av Chefdagen visade en mentimeterundersökning att rekrytering är en av chefernas största utmaningar just nu. Ida Ljungberg hade lugnande besked:

”Det är dags att sluta rekryteringsstressa och istället bygga en behållarkultur.”

Men att satsa på att behålla sin personal betyder så klart inte att man helt ska sluta anställa. Bara att kompetensen kanske redan finns, eller kan utvecklas bland de som redan finns på arbetsplatsen och att en behållarstrategi också får nyrekryterade att inte lämna. Här spelar kulturen en viktig roll, poängterade Ida Ljungberg.

”Allt som görs i en organisation är kulturbärande. Det är lätt att tro att beteenden, det relationella människor emellan, är det enda som påverkar kulturen. Men system, struktur och styrning i verksamheten är i allra högsta grad också kulturbärande. Det du gör som chef kan vara avgörande för om medarbetare stannar eller inte.

Ida Ljungberg föreslog att chefen ställer följande frågor till var och en i teamet:

  • Vad är det som gör att du trivs på jobbet och väljer att jobba med oss?
  • Vilka behov är viktiga för dig att få tillgodosedda?
  • Lever vi upp till dessa behov? På vilket sätt?
  • Är det något du saknar hos oss som starkt påverkar din upplevelse av hur väl du trivs?

”Du kommer att se en röd tråd i medarbetarnas svar. På ett eller annat sätt kommer tre psykologiska behov för motivation att framgå av svaren: autonomi, kompetens och tillhörighet. Alla tre måste vara tillgodosedda hos individen och är beroende av varandra för att skapa inre motivation, välmående och psykologisk trygghet, vilket påverkar om vi väljer att vara kvar på en arbetsplats eller inte.”

”Reflektera därför över hur du kan leda så att medarbetarna känner att deras behov av autonomi, kompetens och tillhörighet är tillfredsställda.”

Ida Ljungberg hade ytterligare en uppmaning till cheferna:

”Bygg tillit! Ge era medarbetare handlingsutrymme och skapa handlingsförmåga. Många verksamheter pratar om att medarbetarna ges tillit i sitt arbete. Men ser det ut så i de organisationerna? Ges medarbetarna verkligen tillit?”

”Kärnan i ett tillitsbaserat ledarskap är tron på människans vilja att göra ett gott arbete, inte att motivationen till ett gott arbete kommer från ’moroten och piskan’.”

Ida Ljungberg delade med sig av fem verktyg som chefen kan använda för att behålla medarbetare och minska rekryteringsstressen: fråga, lyssna, reflektera, agera och återkoppla.

”Att som medarbetare kunna vara med och påverka ökar engagemanget. Att känna att jag inte har självbestämmande, att min kompetens inte räcker till eller uppskattas, eller att jag inte är en del av gruppen, kommer med stor sannolikhet leda till att medarbetaren säger upp sig. Det är viktigt att chefer förstår vad som kan påverka att en medarbetare väljer att lämna”, avslutade Ida Ljungberg.

Chefens 5 verktyg för att behålla medarbetare – Ida Ljungberg tipsar:

  1. Fråga. Fråga medarbetaren vad som är viktigt för honom eller henne.
  2. Lyssna. Visa att du är intresserad av medarbetaren, att du bryr dig om vilka behov hen har för att må bra.
  3. Reflektera. Fundera över vad du kan göra för att tillgodose medarbetarens behov på ett bättre sätt, om det framkommer att det behövs. Är medarbetaren på rätt plats? Om inte, kanske personen kan utveckla sin potential och få sina behov tillgodosedda på en annan plats i organisationen.
  4. Agera. Vad behöver du som chef förändra för att skapa en behållarkultur? Var snabb med att göra nödvändiga förändringar.
  5. Återkoppla. Återkoppla inte bara till medarbetaren och teamet, återkoppla även till din egen chef/ledning och berätta vad du behöver för egen del och för att teamet ska fungera optimalt.