360-analys av chefen – därför är det viktigare än någonsin

Pandemi, digitalisering och hybridarbete. Hur har ledarskapet hängt med i den senaste tidens extrema omställningar?
”360-graders feedback ger chefer och organisationer en tydlig bild av vilka ledarskapsförmågor som behöver stärkas”, säger Sophie Hedestad på Netigate. 

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Netigate

"Återkopplingen i en 360-graders feedback kan revolutionera det egna ledarskapet", säger Sophie Hedestad på Netigate. Foto: Martina Huber
"Återkopplingen i en 360-graders feedback kan revolutionera det egna ledarskapet", säger Sophie Hedestad på Netigate. Foto: Martina Huber

Chefer har mött en lång rad utmaningar på kort tid. Många ledare har behövt ställa om från att leda medarbetare fysiskt på arbetsplatsen, till att leda på distans.
”Sverige och världen digitaliserades på sju dagar i samband med pandemins intåg. Det ändrade förutsättningarna för ledarskapet i grunden. Vi har tagit fram en rapport som visar vilken påverkan pandemin haft på medarbetarlojalitet och ledarskap. Data visar att medarbetare trivs bra att arbeta hemifrån men många ledare menar att det är svårare att coacha, diskutera och läsa av kroppsspråk online”, säger Sophie Hedestad, Chief Marketing Officer på tech-bolaget Netigate som hjälper företag med att samla in feedback från anställda för att skapa bättre medarbetarupplevelser.

Hybridarbete – ny ledarskapsutmaning

Med lyfta restriktioner och en återgång till arbetsplatserna så kommer nästa utmaning – hybridarbetet. Chefer ska återigen anpassa sitt ledarskap. Nu handlar det om att möta förväntningar hos medarbetare som vill kunna fortsätta arbeta flexibelt och samtidigt leda på ett sätt som säkrar leverans, utveckling, kreativitet och sammanhållning i gruppen.
I de snabba växlingarna och omställningarna sätts ledarskapsförmågor på hårda prov och behöver anpassas och utvecklas för att fungera väl.

Hjälp att prioritera

Med 360-graders feedback till chefer kan organisationer göra en ordentlig översyn av ledarskapet.
Varje chef får också en tydlig ”karta” över det egna ledarskapet och kan prioritera vilka områden och förmågor som behöver utvecklas.
”360-graders feedback kan revolutionera människor i grunden. Det är ett strukturerat, vetenskapligt och effektivt sätt att få feedback på.”

”Att få feedback verbalt är så klart bra, men ofta kommer återkopplingen från en person som har ett visst tankesätt. En 360-graders feedback är ett datadrivet sätt att ge återkoppling, av kollegor, närmsta chefen och personer på avdelningar som man ofta samarbetar med. Det kan också vara kunder som ger feedback på personen”, förklarar Sophie Hedestad.
Syftet är att ge en helhetsbild och bättre förstå det egna ledarskapet och också se vilka områden som går att utveckla.

Det datadrivna förhållningssättet hjälper chefer att prioritera vad de bör fokusera på för att lyfta hela teamet.
Hon ger som exempel en ledare vars 360-analys visar att personen är bra på att motivera, men att man skulle behöva mer struktur.
”Då behöver man lägga en plan för hur du som chef kan skapa mer struktur i din grupp.”

”Den hjälper dig även individuellt att förstå den externa bilden av dig själv. Det är utvecklande både som människa och som ledare. Det är så klart lite läskigt att betygsättas, men man ska se feedback som en gåva. Kortsiktigt kan en 360 skapa frustration och oförståelse, men på lite längre sikt kan den här återkopplingen faktiskt revolutionera ditt ledarskap.”

Netigate har tekniska lösningar som gör det enkelt för chefer att strukturerat och kontinuerligt själva kunna samla in feedback om det egna ledarskapet.
”Ambitiösa organisationer och företag som vill utvecklas fokuserar på att skapa en feedbackorienterad företagskultur. De som gör det riktigt bra har en strukturerad approach när det kommer till feedback. Där är 360-graders feedback en viktig komponent, som bör göras minst årligen”, avslutar Sophie Hedestad.

Så bedöms chefen i en 360

I en 360-gradersanalys får en ledare sitt beteende utvärderat ur flera olika perspektiv: från den egna chefen, från nära kollegor, egna medarbetare och i en egen bedömning.

  1. Ledarskapsegenskaper: hjälpsam, tillgänglig, planering, prioritering, att fördelningen av arbetsuppgifter är rättvis, förebild, hyllar prestationer, förebygger stress, kunskapsdelning samt beslutsfattande.
  2. Social kompetens: är öppen för feedback, hanterar andra med respekt, empati, är ärlig, skapar en positiv stämning, konflikthantering.
  3. Kommunikation: kommunicerar förväntningar, förväntningar på tid, målsättningar, kommunicera vision, inspirerar.
  4. Utvecklar sina anställda: motivera, konstruktiv feedback, utmanar, uppmanar anställda att dela idéer, involvering, har en karriärplan för anställda, har tilltro i sina anställda, ger ansvar, förstår sina anställdas styrkor och utvecklingsområden.
  5. Självledarskap: genomför arbetsuppgifter med passion och är effektiv, tar ansvar för beslut, tar motgångar professionellt, anpassar sig lätt till förändringar, förblir lugn i stressiga situationer.

En 360-utvärdering ger en helhetsbild av styrkor och svagheter i ledarskapet. Utifrån analysen blir det enklare att prioritera och planera din ledarskapsutveckling.

Vill du komma i kontakt med Netigate för att lära dig mer om hur du kan använda 360-graders feedback i din organisation?