3 steg för att få bukt med fysisk och psykisk ohälsa på jobbet

Vet du hur dina medarbetare mår – egentligen? Om inte är det dags att ta hälsoarbetet på allvar.
”Om vi så bara hjälper en medarbetare att upptäcka en allvarlig hälsorisk har det ett jättestort värde” säger Helena Ölander, HR-direktör på Plan International Sverige, som regelbundet mäter både medarbetarnas och organisationens mående.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: OneLab

”Om vi så bara hjälper en medarbetare att upptäcka en allvarlig hälsorisk har det ett jättestort värde” säger Helena Ölander, HR-direktör på Plan International Sverige.

Antalet sjukskrivningar har ökat ända sedan 2010 och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det visar statistik från Försäkringskassan. Psykisk ohälsa har också blivit en vanlig orsak till att anställda säger upp sig.

I en brittisk undersökning från 2021 svarade så många som 61 procent att de antingen redan slutat eller funderar på att göra det på grund av psykisk ohälsa orsakad av bland annat stress på jobbet. Vidare står det i rapporten att de flesta oftast eller alltid går till jobbet när de mår psykiskt dåligt även om de skulle må bättre av en tids ledighet. Det finns alltså all anledning att ta det förebyggande hälsoarbetet på allvar.

En arbetsgivare som gör det är hjälporganisationen Plan International Sverige som verkar för barns rättigheter och flickors villkor runt om i världen. Sedan 2018 använder de plattformen OneLab för att i tid upptäcka hälsorisker, både fysiska och psykiska, hos de 100 anställda.
Organisationens HR-direktör Helena Ölander berättar att det finns två avsikter med samarbetet:

”Dels är det en förmån för medarbetarna. De får insyn i sin egen hälsa. Snittåldern i organisationen är relativt låg, 38 år. I den åldern är det inte många som går och kollar sig om de inte har symtom. Och högt blodtryck, till exempel, är inget man märker, men är viktigt att hålla koll på. Dels har det ett värde för oss som arbetsgivare. Vi får en hälsokontroll på organisationen och ett mått på hur det står till med den psykosociala arbetsmiljön.”

Som ideell organisation behöver Plan International Sverige tänka kostnadseffektivt.
”Vi har en liten plånbok. De pengar vi lägger ner måste nå rätt syfte.”
Helena Ölander säger att hon uppskattar OneLabs portal där hon kan gå in och se hur organisationen mår.

”Det är ett användbart verktyg för mig som HR-chef. Dessutom är hela processen enkel, eftersom OneLab sköter all administration. En annan bra sak är att det är effektivt. Tiden och pengarna läggs på de medarbetare som behöver det.”

Till själva undersökningen, den så kallade screeningen, får medarbetarna en kallelse via mejl.
”Att göra hälsoundersökningen går snabbt, det tar mindre än tio minuter. Vi brukar hålla till i konferensrummet”, säger Helena Ölander.

Medarbetarna får också svara på frågor i en digital hälsokoll och kan sedan se sina resultat i en app. I appen kan medarbetarna även ta del av självhjälpsprogram och annat innehåll för att öka välmåendet. De medarbetare som bedöms vara i riskgrupp – till exempel har höga stressnivåer eller ligger på gränsen till diabetes – kontaktas av en läkare eller en sjuksköterska som följer upp resultaten.

Hälsoundersökningarna öppnar också för en dialog mellan chef och medarbetare. Dessutom finns ett skyddsnät bestående av regelbundna utvecklingssamtal, tydliga mål- och uppdragsbeskrivningar samt halvårsavstämningar för att fånga upp tecken på ohälsa i tid.

”Om vi bara hittar en person i riskgrupp med hjälp av vårt hälsoarbete har det ett jättestort värde”, säger Helena Ölander.

3 STEG TILL BÄTTRE HÄLSA BLAND MEDARBETARNA

Helena Ölander, HR-direktör på Plan International Sverige, delar med sig av erfarenheter om hur du som chef kan främja medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa.

1. Fokusera insatserna på de som verkligen behöver. Alla medarbetare är inte i riskgrupp. Genom mätningar som visar både hur individen och organisationen mår kan du göra insatserna på rätt ställen.

2. Ha regelbundna avstämningar med varje medarbetare. Som chef behöver du ta initiativ till att prata om hur medarbetaren kan avgränsa sina uppgifter och prioritera rätt.

3. Testa ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt mäter och följer upp hur medarbetarna mår. Det blir också en mätning av hela organisationens mående.