Minska sjukfrånvaron – så jobbar du proaktivt som chef

Siffrorna ljuger inte. Sjukskrivningarna ökar. Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur med skenande mat- och elpriser och högre krav på att prestera, både på jobbet och privat. Budgetar stramas åt och det nya hybrida arbetslivet har medfört en stress av att jämt och ständigt vara tillgänglig. Vi har inte bara sjukfrånvaro – utan sjuknärvaro. 

Hur kan du som chef värna om dina medarbetares mående och hälsa? Vilka är enligt statistiken i den högsta riskzonen för att bli sjuka på jobbet? Hur undviker man stora kostnader för individ, företag och samhälle genom att förebygga sjukfrånvaro? Och vilka är de tidiga signalerna du som chef behöver ha koll på?

På plats i studion:

Calle Fleur, chefredaktör Chef, modererar Chef Webinar i samarbete med MedHelp. Webinaret går igenom inte bara siffrorna från myndigheter och undersökningar hos chefer om sjukskrivningar, utan ger även verktyg för jobba proaktivt med sjukfrånvaro och sjukskrivningar.

Anders Johrén, analytiker och utredare Nyckeltalsinstitutet, ger en bild över den hälsoekonomiska situationen i Sverige.

Milla Jonsson, expert inom arbets- och arbetsmiljörätt, ger värdefull fakta om hur våra lagar och regler ser ut. Hon pratar även om det moraliska ansvaret samt hur du upskillar dig på bästa sätt för att värna dina medarbetares mående och hälsa.

Lasse Roth, strategichef på MedHelp, berättar om deras rapport “Hälsodata visar vägen till en hållbar affär”. Vilket stöd upplever de 200 000 tillfrågade cheferna att de saknar idag? Vilka verktyg kan underlätta för chefer att kunna arbeta proaktivt med att minska sjukfrånvaro och sjukskrivningar? 

Moderator: Calle Fleur, chefredaktör Chef och vice vd Chefakademin

Webinaret presenterades i samarbete med MedHelp.

Intresserad av att bli samarbetspartner? Läs om våra lösningar och kontakta oss idag!