”The coaching habit”, Michael Bungay Stanier

Pluskund

Syftet med The coaching habit är inte att göra dig till en coach – det är författaren noga med att påpeka. Syftet är att göra dig till en mänskligare ledare och chef. Det innebär att du ska skaffa dig en ny vana som är enkel och svår på samma gång: att behålla din nyfikenhet lite längre än du brukar och avvakta med att ge råd. Som coachande chef kommer du att kunna jobba mindre och uppnå mer.

Liknande innehåll hittas här:
Ledarskapsbiblioteket

Lyssna eller läs i Chefboken-appen

.

Du använder väl Chefboken-appen? Den gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen »

Därför valde vi den här boken

Ett kommunikativt ledarskap och coachande förhållningssätt har visat sig vara oumbärliga verktyg för chefen i det hybrida arbetslivet. Trots att The coaching habit gavs ut redan 2016, det vill säga fyra år före pandemin, när chefer världen över plötsligt tvingades leda på distans, är dess innehåll mer relevant än någonsin. För att företag ska fortsätta vara framgångsrika i en värld där inte minst AI sätter beprövade regler ur spel, är det nödvändigt att chefer hjälper medarbetarna att nå sin fulla potential. Med sitt pedagogiska anslag, byggt på författarens erfarenhet av att ha utbildat en stor mängd chefer i coachningsteknik, ger boken läsaren det stöd som behövs för att vässa ledarskapet genom att lyssna mer och prata mindre.

Tre saker du lär dig av att läsa boken

 1. Att ställa frågor i stället för att ge svaren. När du behåller din nyfikenhet genom hela samtalet och är försiktig med att dra snabba slutsatser och dela ut råd, kommer både du och medarbetaren att få information som är ovärderlig för er båda.
 2. Vilka frågor du ska ställa. Författaren har kokat ner essensen av coachning i sju kärnfrågor och berättar också vid vilka tillfällen de olika frågorna passar.
 3. Att göra coachning till en vana. När du vet vilka frågor du ska ställa samt hur och när du ska ställa, blir det lättare att väva in det coachande förhållningssättet i ditt dagliga ledarskap.

Om författaren

Michael Bungay Stanier har utsetts till ”number 1 thought leader” inom coachning, och hans bok The coaching habit har sålts i över en miljon exemplar. Även andra böcker han skrivit, som Do more great work och The advice trap, har tagit sig in på Wall Street Journals numera nedlagda bästsäljarlista. Michael Bungay Stanier är grundare av utbildnings- och utvecklingsföretaget Box of Crayons, och har anlitats som coachningslärare av många globala storföretag. Han är född i Australien, men bor numera i Toronto, Kanada.

Som chef har du antagligen redan testat att coacha dina medarbetare, och antagligen blev du inte riktigt nöjd. Författaren hänvisar till en internationell undersökning från 2006, enligt vilken 73 procent av cheferna gått någon form av coachutbildning. Undersökningen visade också att endast 23 procent tyckte att den coaching de själva fått varit bra. Tio procent tyckte till och med att den haft en negativ effekt.

Troligtvis är det så, summerar författaren, att du varken blivit effektivt coachad eller levererat bra coachning. Författaren gör tre antaganden om varför dina tidigare försök att coacha inte fungerat.

 1. Den coachutbildning du fått var antagligen alltför teoretisk, för komplicerad, lite tråkig och väsensskild från den vardag du verkar i.
 2. Även om utbildningen engagerade dig, ägnade du dig antagligen inte tillräckligt mycket åt att omsätta de nya insikterna i praktisk handling.
 3. Den till synes enkla beteendeförändringen att ge lite färre råd och ställa lite fler frågor kan kännas knepig – åtminstone i början.

Författaren hänvisar till en artikel i Harvard Business Review från början av 2000-talet, skriven av psykologen och författaren Daniel Goleman (mannen som populariserade begreppet känslomässig intelligens). I artikeln beskriver Goleman sex olika ledarstilar, varav coachning är en. Enligt Goleman har coachning utmärkt sig för att ha en verkligt positiv effekt samtidigt som det är den minst tillämpade ledarstilen. Orsaken? Goleman skriver:

”Många chefer berättade för oss att de inte har tid för det långsamma och tråkiga arbetet att utbilda folk och hjälpa dem att växa i vårt högpresterande samhälle.” Redan vid millennieskiftet, när Golemans bok publicerades, tyckte alltså chefer att det var svårt att hinna coacha.

Men coachning behöver inte vara tidskrävande, menar Bungay Stanier. Han och hans kolleger på Box of Crayons har kommit till följande slutsatser efter att ha utbildat tusentals chefer i praktiska coachning-kunskaper:

 • Coachning är enkelt. Den här bokens sju centrala frågor ger dig det mesta du behöver.
 • Du kan coacha någon på tio minuter eller mindre. Vilket också är vad du behöver göra i dagens stressiga värld.
 • Coachning ska vara en daglig, informell handling, inte ett formellt möte av typen ”det är coachningsdags!”

Det är fullt möjligt för dig som chef att skapa en coachningsvana, men bara om du förstår, och använder, den beprövade tekniken och är beredd att ändra ditt beteende, menar författaren.

Han betonar att coachning inte bara hjälper andra. Att coacha andra hjälper även dig. Du behöver inte längre jobba lika hårt och du kan lättare bryta de tre onda cirklar som plågar många chefer.

 1. Ond cirkel 1: Alla behöver dig. Att skapa en coachningsvana gör teamet mindre beroende av dig. De får möjlighet att utveckla sitt självledarskap.
 2. Ond cirkel 2: Du har för mycket att göra. Du kan bli överväldigad av den mängd arbete du har att utföra. Att skapa en coachningsvana hjälper dig att fokusera på det viktigaste och återta känslan av kontroll.
 3. Ond cirkel 3: Du tappar kontakten med uppdraget. Du har så mycket med det dagliga att du glömmer själva uppdraget du är satt att utföra. Att skapa en coachningsvana kommer att hjälpa dig och ditt team att återknyta till de arbetsuppgifter som gör skillnad och för organisationen framåt. Coachning kan elda på teamet så att de vågar ta sig utanför sin komfortzon och utveckla sin potential.

Hur man skapar en vana

Innan vi tittar på vad som ska förändras med hjälp av coachning behöver vi förstå hur man förändras. De flesta av oss vet att det är svårt att ändra inlärda beteenden, även om intentionerna är aldrig så goda. Författaren hänvisar till en undersökning från Duke University som säger att minst 45 procent av vår vakna tid styrs av vanor. Även om vi tror att vi har kommandot över vår vardag låter vi oss till stor del styras av vårt omedvetna. Fascinerande, menar författaren – och lite störande.

För att lyckas med förändring gäller det att inte fokusera för mycket på det resultat man vill uppnå. Författaren hänvisar till journalisten och författaren Leo Babuta som i sin bok Zen-habits: Mastering the art of change uppmanar läsaren att avge ett löfte som går ut på att tjäna andra. Det handlar alltså att fokusera mindre på vad den nya vanan kan göra för dig och mer på hur den kan hjälpa andra.

En annan bok som Michael Bungay Stanier hänvisar till är The Power of habit av Charles Duhiggs. En av nyckelteserna i den är att om du inte vet vad som triggar igång ditt gamla beteende kommer du aldrig att kunna ändra på det. Det beror på att du redan har utfört handlingen innan du är medveten om det. Det gäller alltså att hitta dina triggerpunkter, eller snarare dina triggerstunder – de ögonblick som automatiskt får dig att agera på ett visst sätt. Det kan till exempel vara när någon av dina medarbetare ber om feedback. I stället för att av gammal vana rabbla upp en serie råd, kan du välja att anta ett coachande förhållningssätt.

Författaren listar fem punkter för att skapa en ny vana:

 1. Var kortfattad och specifik
  Michael Bungay Stanier är en förespråkare av mikrovanor och berättar också varför: Om du definierar din nya vana på ett abstrakt och vagt sätt kommer du inte att märka av någon effekt. Om det tar för lång tid att utföra vanan kommer hjärnan att bli uttråkad och spoliera dina goda intentioner. Men om du definierar din nya vana som en mikrovana som tar mindre än sextio sekunder att uppfylla, ökar chanserna att lyckas. Många mikrovanor efter varandra skapar en god ny, stor, vana.
 2. Dela upp träningen i mindre bitar
  Dela upp det du tränar på i små bitar, manar författaren, och exemplifierar med konsten att göra en bra tennisserve. I stället för att träna på hela serven, börja med att träna på att kasta upp bollen. Repetera vanan tills den sitter. Var närvarande så att du lägger märke till när det går bra. Fira dina framgångar! På liknande sätt kan du smyga in din nya coachningsvana i ditt befintliga ledarskap.
 3. Planera hur du ska ta dig upp på banan igen
  När man misslyckas med något, vilket alla gör nu och då, är det lätt att ge upp. Det kan till exempel vara att du tar en bulle till kaffet fast du bestämt dig för att sluta med sötsaker. Men, betonar Michael Bungay Stanier, sträva inte efter perfektion. Ha i stället en plan för vad som händer när du tar bullen, till exempel att du bestämmer dig för att njuta av den och se den som ett tillfälligt avsteg från din uppgjorda plan.
 4. Börja med något lätt
  När det gäller coachning: Välj en medarbetare som du vet är mottaglig för coachning och som gillar nya idéer.
 5. Börja i liten skala

Försök inte inkorporera alla bokens idéer på en gång. Börja någonstans, i en del som känns naturlig för dig, och håll på med detta tills det satt sig i kroppen. Då kan du gå vidare till nästa del.

Tips!

Ställ en fråga i taget.
Gör det till en vana att bara ställa en fråga i taget. Var sedan tyst och lyssna på svaret.

Coachning för prestation eller utveckling?

Författaren menar att du som chef behöver förstå skillnaden mellan att coacha för prestation och att coacha för utveckling.

Coachning för prestation handlar om att coacha för att lösa ett särskilt problem eller en specifik utmaning. Det handlar om att tända elden eller att släcka den.

Coachning för utveckling handlar om att skifta fokus från frågan till personen som sliter med den, det vill säga till den som hanterar elden. Det här är en mer kraftfull konversation än den förra. Fokuset ligger på att få dig att utvecklas, att växa snarare än att lösa ett problem. Den här boken handlar främst om coachning för utveckling.

Coachningens sju frågor

De sju viktigaste frågorna när du coachar är enligt författaren:

 1. Kickstartfrågan
 2. OVM-frågan
 3. Fokusfrågan
 4. Den grundläggande frågan
 5. Den lata frågan
 6. Den strategiska frågan
 7. Inlärningsfrågan

Kickstartfrågan

Med kickstartfrågan vill författaren ge dig kraften i en öppningsfråga som får igång konversationen snabbt och på djupet.

En bra öppningsreplik kan göra hela skillnaden, menar författaren och exemplifierar med filmserien Star Wars öppningsreplik: ”För länge sedan i en galax långt, långt borta.”

En av anledningarna till att chefer inte coachar oftare är att de inte vet hur de ska börja, hävdar han. Men det är helt okej att värma upp med lite småprat. Däremot är småprat inte bryggan till en meningsfull konversation. Du behöver vara medveten om att det är lätt att fastna i småpratandet, men desto svårare att ta sig ur. Och du måste inte småprata, utan kan gå direkt på kickstartfrågan: Vad tänker du på?

Det är en öppen fråga som går rakt på sak och får folk att berätta det som är viktigast för dem. Du tillrättalägger inte samtalet eller guidar vad de ska säga. Du visar dem tillit och ger dem autonomin att själva välja vad de ska ta upp.

”Vad tänker du på?” är en fråga vars innebörd är ”Låt oss prata om det mest betydelsefulla”. Det är en fråga som tar er förbi småpratet och går direkt på kärnan.

OVM-frågan

Denna fråga är enligt författaren den bästa coachningsfrågan i världen och han menar att du kommer att förundras över kraften i tre korta ord: Och vad mer?

Denna fråga har magiska egenskaper, menar Michael Bungay Stanier. Ställ den och svaren kommer att forsa ur den tillfrågades mun. Utan att den är till synes ansträngande skapar denna fråga en mer-effekt: Mer visdom, fler insikter, mer självmedvetenhet, fler möjligheter …

Författaren anger tre skäl till att frågan har den effekt den har: Den leder till bättre beslut eftersom den är öppen och inte utestänger några möjligheter, den tämjer rådgivningsmonstret inom dig, och den kan köpa dig tid om du tillfälligt tappat fokus i samtalet.

Fyra praktiska tips för att ställa frågan ”Och vad mer?”

 • Var nyfiken och närvarande. Den du coachar märker direkt om du ställer frågan slentrianmässigt.
 • Ställ frågan flera gånger. Om du frågat ”och vad mer?” kan det vara lämpligt att göra detta 3–5 gånger innan du går vidare till nästa fråga.
 • Inse när frågan är färdigställd. När du ställt frågan ett antal gånger kommer den du coachar att säga att det inte är något mer. Då är det bara att konstatera faktum och gå vidare till nästa fråga.
 • Variera frågan. För att inte trötta ut den du coachar, kan du variera mellan ”och vad mer?” och ”är det något annat?”

Frågan ”och vad mer?” kan du använda dig av nästan när som helst under samtalet. Frågan fungerar så bra eftersom den får dig som coach att vara tyst och den du coachar att fundera över olika alternativ.

TIPS!

Undvik retoriska frågor
Ska man ställa retoriska frågor? frågar sig författaren retoriskt. Svaret är enligt honom nej, eftersom retoriska frågor inte är frågor i dess rätta bemärkelse. I stället är det mer som förtäckta råd – råd med ett frågetecken efter.

Din nya vana när detta ändå händer, det vill säga att du tycker dig ha svaret och vill föreslå det genom att fråga har ”har du tänkt på att …?” eller ”hur skulle det vara om du…?” i stället gör så här: Ställ en av de sju grundläggande frågorna. Och om du vill presentera en idé, presentera den som ett alternativ i stället för som en fråga.

Fokusfrågan

Denna fråga lägger författaren extra vikt vid i boken, eftersom den är central för medarbetarens utveckling. Frågan hjälper er båda att sluta ödsla tid och kraft på att lösa fel problem. Vi vet alla att det är lättare att göra saker rätt än att göra rätt saker. Fokusfrågan hjälper till med det senare, att komma fram till vad som är det verkliga problemet. Fokusfrågan är: ”Vilken är din verkliga utmaning?” Den sätter strålkastarljuset på det verkliga problemet, inte det första problem som dyker upp.

Nästa gång du coachar en medarbetare, testa att dela upp den här frågan i tre steg:
Vad är utmaningen?
Vad är den verkliga utmaningen?
Vad är den verkliga utmaningen för dig?

Om den du coachar börjar prata om tredje person – för varsamt men bestämt tillbaka fokus till personen framför dig. Du kan till exempel fråga: ”Jag tror att jag förstår lite av vad som pågår med X. Vad är den verkliga utmaningen här för dig?” Undvik alltså att prata om någon som inte är i rummet. Skvaller är inte coachning. Du kan bara coacha personen framför dig.

Det är orden ”för dig” som gör skillnaden och flyttar fokus till personen du coachar. Svaret kräver personlig insikt och med personlig insikt kommer också ökad utveckling och förmåga.

Michael Bungay Stanier nämner två strategier för dig som coach för att fokusfrågan ska få avsedd effekt:

 1. Känn tillit till att du i din roll som coach är betydelsefull. När du avhåller dig från att ge råd och erbjuda lösningar och i stället börjar ställa frågor är det lätt att känna sig otillräcklig. ”Jag ställer ju bara frågor. De kommer att genomskåda detta när som helst.” Men fokusfrågan visar att du bryr dig om medarbetaren på djupet.
 2. Kom ihåg OVM-frågan. Precis som allt smakar bättre med bacon, enligt författaren, blir alla frågor bättre om du följer upp med OVM-frågan. ”Och vad mer?” efter ”Vad är den verkliga utmaningen här för dig?” gör att medarbetaren ges möjlighet att gräva i vad som är den verkliga utmaningen.

Tips!

Det är tillåtet med raka svar
Allt är inte coachning. Om någon knackar på din dörr på jobbet och frågar var pärmen är, berätta då var pärmen är. Fråga inte ”Vad är den verkliga utmaningen här för dig?” Det gäller att veta skillnaden när man ska coacha och när man ska leverera ett rakt svar.

Den lata frågan

Den lata frågan kallas så av författaren för att den kan hjälpa till att minska din arbetsbörda. Den får medarbetaren att fundera på djupet över vad du kan göra för honom eller henne i stället för att som tidigare automatiskt delegera problemet uppåt, det vill säga till dig, så fort situationen blir lite utmanande.

Den lata frågan är: ”Hur kan jag hjälpa dig?” Du kan också välja att vara mer rakt på sak och fråga: ”Vad förväntar du dig av mig?”

Frågan i dess olika variationer ger en inblick i medarbetarens förväntningar på dig. Det kan vara väldigt användbart för er båda. Din medarbetare kanske inte är säker på varför han eller hon startat diskussionen med dig förrän du ställer den lata frågan. Själv har du nytta av frågan eftersom du kan välja om du ska tillmötesgå medarbetarens önskemål eller ej. Dessutom hejdar frågan dig från att tro att du vet bäst. Den hindrar dig också från att skrida till verket innan du vet säkert vad medarbetaren behöver av dig. Alltför mycket av din arbetstid går ändå åt till att göra saker som du tror att folk förväntar sig av dig – trots att de kanske inte gör det.

Samtidigt varnar författaren för risken att falla i fällan att tro du måste göra det medarbetaren säger sig vilja ha hjälp med av dig. Se det i stället som en öppning för flera frågor. Och kom ihåg tipset att vara bekväm i tystnaden. När du ställer den lata frågan och vågar vara tyst efteråt, visar tystnaden att medarbetaren respekterar dig, eftersom din fråga tål att tänkas på.

Den strategiska frågan

Säkert har du bland dina medarbetare någon eller några som tenderar att ta på sig för mycket. Det är lätt att lägga på dessa personer ännu mer, ända till halmstrået som knäcker kamelens rygg. Så låt dig inte förledas av de medarbetare som säger ja till allt, skriver författaren. Som påstår att de visserligen är stressade, men att det handlar om positiv stress. Som lovar att de ska jobba smartare, inte hårdare. Dessa personer behöver din hjälp att reflektera över sin situation innan de tackar ja till nästa projekt. Den strategiska frågan är: ”Om du säger ja till detta, vad behöver du då säga nej till?”

Denna fråga är mer komplex än den först verkar. Den bygger på att du ber medarbetaren att vara hängiven sitt ja, att inte tacka ja halvhjärtat, utan i så fall hellre tacka nej.

Här kan du ställa följdfrågan: ”Låt oss vara tydliga, vad är det du tackar ja till?” Följt av: ”Vad skulle det innebära för dig att engagera dig helhjärtat i det du tackar ja till?”

Ett ja är nämligen inte värt något om det inte tar avstamp i det som du också måste tacka nej till, framhåller Michael Bungay Stanier.

Du måste heller inte avkräva medarbetaren ett svar omedelbart. Att säga ja långsamt betyder att medarbetaren tar sig tid att bedöma omfattningen av uppdraget.

Så återigen, ställ frågan: ”Om du säger ja till det här, vad behöver du då säga nej till?” när du ber en medarbetare att ta på sig ytterligare en uppgift, till exempel att leda ett projekt.

Tips!

Bekräfta svaren du får.
Lyssna aktivt när medarbetaren besvarar din fråga och använd olika sätt för att uppmuntra honom eller henne att fortsätta. Det kan vara att nicka, humma instämmande eller bekräfta det som sägs med ett ”bra där, det där gillar jag” eller liknande. Det får medarbetaren att känna att svaren är värda att lyssna till, något som brukar leda till att nya dörrar öppnas. Låt det därför bli en vana att bekräfta personen som besvarar din fråga innan du går vidare till nästa fråga

Inlärnigsfrågan

Du vill att medarbetarna ska utvecklas och prestera bättre. Det vill de också. Men att hjälpa folk att lära sig saker är svårt. Orsaken till det är: Folk lär sig inte av att du berättar något för dem. De lär sig inte ens när du visar det för dem. De börjar lära sig först när de får möjlighet att reflektera över händelsen. Inlärningsfrågan är, enligt författaren, den fråga som avslutar samtalet. Den lyder: ”Vad var mest användbart för dig?”

Det handlar om ett lärande i två steg. Medarbetaren behöver se eller höra något samt reflektera över det. Din uppgift som chef är att ge medarbetarna utrymme för denna reflektion. Och för att göra det behöver du ställa en fråga. Frågan är: ”Vad i det du just såg eller som jag berättade för dig var mest användbart för dig?”

Det är tack vare forskning inom neurovetenskap och psykologi vi vet mer om lärande, påpekar Bungay Stanier. Han nämner den så kallades AGES-modellen som vetenskapsmannen Josh Davis med kolleger på det globala konsultbolaget Neuroleadership Institute har tagit fram. Det är en förklaringsmodell för de fyra huvudsakliga förutsättningarna för att aktivera långtidsminnet.

AGES står för Attention (uppmärksamhet), Generation (alstrande), Emotion (känsla) och Spacing (mellanrum). AGES skapar nya förbindelser i hjärnan mellan nervcellerna. När vi lägger ner tid och ansträngning på att lära oss något, snarare än att bara läsa om det, ökar nämligen vår minneskapacitet. Detta förklarar varför det ofta fungerar så dåligt att ge råd, menar författaren.

Det finns många frågor som hjälper lärandet på vägen, till exempel ”Vad lärde du dig?”, ”Vilken var den viktigaste insikten?”, ”Vad kommer du att minnas av detta?”, ”Vad är viktigt att fånga?”. Alla är de exempel på bra frågor. Men frågan ”Vad var mest användbart för dig?” slår dem alla på åtminstone sex sätt, menar Michael Bungay Stanier:

 1. Den förutsätter att samtalet var användbart. Inlärningsfrågan slår fast att er konversation var värdefull, vilket gör det lättare för medarbetaren att värdera den.
 2. Den ber medarbetaren att identifiera den mest användbara delen i samtalet och koka ner det till en eller två punkter.
 3. Den gör samtalet personligare. Tillägget ”för dig” gör att personen går från objekt till subjekt och känner sig värdesatt. Dessutom, när personen berättar både för sig själv och för dig vad som var mest användbart ger det större effekt än om du i rådgivande form säger vad som var mest användbart för personen.
 4. Frågan ger dig feedback. Lyssna till svaret du får. Det är användbart inte bara för den du coachar, utan även för dig. Det ger dig vägledning om vad du kan göra mer av nästa gång. Frågan lär dig också att du är användbar även om du inte ger råd.
 5. Frågan är lärande, inte bedömande. I stället för att fråga ”Var detta användbart?”, vilket inte skapar insikt utan bara är en bedömning, lär sig personen något av sitt eget svar.
 6. Frågan påminner medarbetarna om hur viktig du är för teamet. Vid nästa medarbetarundersökning när personalen ska svara på frågan: ”Har du nytta av din chef?” kommer de att inse att varje samtal med dig har varit av värde.

Till sist

Du har nu fått en uppsättning verktyg för att kunna ställa frågor i stället för att ge råd samt för att kunna lyssna aktivt och trivas i den tystnad som kan uppstå mellan frågor och svar. Dessa verktyg ger dig alla möjligheter att utveckla vanan att coacha dina medarbetare. På så sätt förbättrar du ditt sätt att leda och kan fokusera på det viktigaste. Det gör dig inte bara till en bättre chef utan också till en bättre människa, menar Michael Bungay Stanier och uppmanar dig att börja anta ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare redan i dag.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
 • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
 • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
 • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
 • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+