”Principles”, Ray Dalio

Han har blivit hyllad av Bill Gates och kallats för finansvärldens Steve Jobs. I ”Principles” berättar Ray Dalio om de regler för livet och företagandet som han utvecklat under 40 år. Dessa 5 livsregler och 16 regler för arbetet är grunden för hans stora framgång i sitt företag Bridgewater – som han bland annat leder via algoritmer.

Lyssna eller läs i Chefboken-appen

.

Du använder väl Chefboken-appen? Den gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen »

Ray Dalios principer är ett gediget verk, fyllt av tankar, idéer och verktyg att använda. I början av boken berättar han om sitt liv och hur han investerade i sina första aktier när han var tolv år. Länge gick det bra. Men efter ett antal dåliga affärer började han fundera på vad det var som gjort att han misslyckades. Vad finns det för regler som gör att man kan undvika misstag? frågade han sig.

Han ser på sitt liv som ett spel där varje problem han stöter på är en gåta han behöver lösa. Genom att lösa gåtan får han en pärla som han gör till en princip. Den hjälper honom att undvika samma typ av problem framöver. Genom att samla dessa pärlor beskriver han hur han förbättrat sitt beslutsfattande så att han kan komma till högre och högre nivåer i spelet, där spelet blir svårare och insatsen större.

Det var hans dåliga minne som stärkte behovet av att skriva ner och systematisera sina tankar, berättar han. I boken har han samlat 16 principer för arbete och 5 livsregler som han lever och leder efter.

Redan 1975 grundade Ray Dalio företaget Bridgewater, som i dag är världens största hedgefond och ett extremt lönsamt företag. Där har han systematiskt utvecklat och använt sina principer.

Förutom att systematisera principerna har han också strävat efter att göra program och appar med hjälp av algoritmer. De har bland annat hjälpt företaget att fatta bättre investeringsbeslut. Men det finns också program och appar som hjälper ledningen att styra företaget på det mest effektiva sättet.

Bland annat har de undersökt vilka personer som oftast har lyckats bäst i sitt beslutsfattande. När de sedan ska fatta beslut i organisationerna, väger åsikterna tyngst från de som har lyckats bäst i sitt beslutsfattande enligt den data de samlat in. Majoriteten har nämligen inte alltid rätt, trycker Ray Dalio på. Att ta hjälp av dataprogram vid beslutsfattande och liknande situationer där mänskliga tillkortakommanden kan spela in, hjälper därför organisationen att bli effektiv.

Ett annat exempel är att alla anställda får göra personlighetstester. När det tillkommer nya uppgifter eller arbetsgrupper används ett program med testresultaten för att se till att rätt person hamnar på rätt plats. En person som är mer kreativ, får jobba med den typen av uppgifter och den som gillar detaljer får jobba med dem.

Idea meritocracy kallar han sitt sätt att organisera och leda företag. Dalio beskriver det som ett system som samlar smarta självständiga tänkare och som får dem att, på ett produktivt sätt, vara oeniga för att komma fram till bästa möjliga kollektiva tänkande och sedan lösa sina meningsskiljaktigheter på ett sätt som bygger på trovärdighet snarare än majoritet.

I en meritokrati blir alla belönade efter sina meriter och förtjänster. När det gäller beslutsfattande tycker han att det är den viktigaste lärdomen han dragit i livet.

”Att veta vad du kan och inte kan förvänta dig av varje individ och veta vad du ska göra för att vara säker på att de bästa idéerna vinner, är det bästa sättet att fatta beslut på. Idé-meritokrati är bättre i nästan allt beslutsfattande än traditionellt envälde eller demokrati”, skriver han.

För att en idé-meritokrati ska fungera behöver människor i organisationen göra tre saker:

 • De måste lägga sina ärliga åsikter på bordet så alla kan se dem.
 • De behöver ha omtänksam oenighet där åsikter kan utbytas så att alla utvecklar sitt tänkande för att komma upp med det bästa kollektiva svaret.
 • De behöver stå ut med idé-meritokratins sätt att komma förbi kvarstående oenigheter.

Du behöver inte komma ihåg alla principer i boken, betonar han. Det viktigaste är att du strävar efter att ha en idé-meritokrati. Ta reda på vad som fungerar för dig, genom att möta dina utmaningar, göra genomtänkta avvägningar för att sedan komma fram till dina egna principer för att hantera dem.

I boken beskriver han först sina livsregler. Dessa ser han som grunden till alla principer och de viktigaste att leva efter och anpassa efter sin egen verklighet och situation, både privat och på jobbet.

Här är de 5 livsreglerna:

 1. OMFAMNA VERKLIGHETEN OCH TA DIG AN DEN

På engelska skriver han embrace reality and deal with it, vilket kanske blir tydligare än en svensk översättning. Att förstå, acceptera och hantera verkligheten är både praktiskt och vackert, anser han. Själv är Dalio en hyperrealist som inte har mycket till övers för opraktisk idealism. Han tror på att förverkliga drömmar, att följa sina drömmar kryddar livet. Men de som når sina drömmar är de som bottnar i verkligheten. Att vara hyperrealist gör att du väljer dina drömmar omsorgsfullt och klokt för att sedan nå dem. Han tror på formeln: drömmar + verklighet + beslutsamhet = ett framgångsrikt liv. Vad framgång är, är upp till var och en att själv bestämma.

De flesta vill inte se verkligheten som den är, särskilt om den inte är som de vill att den ska vara. Det skapar problem och ger sällan goda resultat. Du behöver se ärligt och öppet på verkligheten.

Dalio pratar om begreppen radically open-minded och radically transparent, något som är grunden i hans filosofi. Att vara öppensinnad och transparent gör att du lär dig snabbare och kan nå en förändring snabbare.

Vi lär oss genom att konstant få feedback av våra resultat och vår omgivning. Ju mer öppen du är för det du lär dig av misstag och framgångar, desto lättare lär du dig och minskar risken för att du ska lura dig själv. Är du själv öppen för nya insikter, även sådana du inte gillar, är det lättare för andra att ge dig ärlig feedback som gör att du lär dig mer.

Att vara öppen och transparent kan vara skrämmande eftersom du öppnar för kritik, vilket de flesta vill skydda sig från. Men om du aldrig vågar utsätta dig för kritik kommer du inte lära nytt eller utvecklas. Du kan inte låta rädslan för vad andra ska tycka hålla dig tillbaka. Ju mer du vågar vara dig själv, vara öppen och ärlig, desto mindre obekvämt känns det. Till slut ger det dig friheten att vara dig själv. Vi skulle kunna undvika så många missförstånd om vi var mer öppna och ärliga om våra åsikter, tankar och idéer, skriver han.

De flesta framgångar kräver också ansträngning. No pain – no gain, som Dalio uttrycker det. Det är smärta kombinerad med reflek­tion som leder till framsteg, som i formeln smärta + reflektion = framsteg.

Dalio vill hjälpa andra att hantera verkligheten så att de kan få det de vill. En fördel är om du har förmågan att se på dig själv utifrån en högre nivå. Dalio tycker att du ska försöka att tänka dig själv som en maskin, som fungerar i en maskin. Det sätt som du fungerar för att nå dina mål är din maskin. Den består av olika delar du kan ändra och byta ut för att få ett bättre resultat. Du behöver kunna se skillnad mellan de delar av dig som skapar och designar din maskin och den som styr leder maskinen. Det är en konst att kunna se sig själv på det sättet utifrån, att du både är maskinen och samtidigt är den som styr, utformar och använder den. För att klara det behöver du träna dig i att se dig själv objektivt med en utifrånblick. Dalio har själv haft stor hjälp av meditation för att utveckla den förmågan.

 1. ANVÄND FEMSTEGSPROCESSEN FÖR ATT FÅ VAD DU VILL I LIVET

Den mesta utvecklingen sker i fem steg, menar Dalio. Kan du följa dem på ett bra sätt lyckas du med största sannolikhet med det du vill. Ta ett steg i taget i den ordning de står och gör varje del noga och på ett rationellt och effektivt sätt. Här är de i korthet:

 1. Ha tydliga mål.
 2. Identifiera och tolerera inte problemen som står i vägen för att du ska kunna nå dina mål.
 3. Analysera problemen korrekt så att du finner grund­orsaken till dem.
 4. Designa en plan som gör att du kommer runt dem.
 5. Gör det som krävs och är nödvändigt för att följa planen ända fram till önskat resultat.

När du nått ett mål, lär dig av vägen dit och börja sedan om från början med ett nytt mål. Dina lärdomar gör att alla steg går smidigare för varje gång. Särskilt om du på ett öppet sätt lär dig av dina misstag.

 1. VAR RADIKALT ÖPPEN FÖR NYA IDÉER

Att vara fördomsfri och öppensinnad är en utmaning för de flesta, men också en av de saker som underlättar mest för oss att nå våra mål. Det betonar Ray Dalio genomgående i boken. Att vara öppensinnad gör att du kan komma runt de två saker som hindrar de flesta människor att nå sina mål. Den först är vårt ego, den andra våra blinda fläckar. Tillsammans gör de att du får svårt att se objektivt på vad som faktiskt är sant när det gäller dig själv och din förmåga att få ut det bästa av andra. Du behöver lära dig hur den mänskliga hjärnan fungerar för att bli mer effektiv, lyckligare och få bättre relationer till andra, skriver Dalio.

Egot handlar om vår försvarsinstinkt som så lätt går i gång. Djupt inom oss i vår mest primitiva del av hjärnan är vi alla rädda för att inte bli älskade, sedda, accepterade eller att inte överleva. Den rädslan kan ställa till det för oss och du behöver lära dig hur.

Våra blinda fläckar är att vi har både en rationell och förnuftig del av hjärnan och en del som är känslomässigt styrd. Ofta styrs vi av irrationella behov och känslor, blinda fläckar, som vi behöver bli mer medvetna om.

När det gäller beslutsfattande är det viktigt att du är öppen även för de åsikter som inte stämmer överens med dina egna eller det du tror på. Lyssna mer på andra, ta in andras åsikter och perspektiv. När ni tycker olika saker, strunta i att se till vem som har rätt. Ha som mål att hitta vilken åsikt som är rätt, för att sedan bestämma vad ni ska göra åt det. Dalio kallar detta thoughtful disagreement, vilket betyder ungefär omtänksam oenighet.

Testa alltid dina åsikter med trovärdiga personer som är villiga att säga emot dig.

 1. INSE ATT MÄNNISKOR FUNGERAR VÄLDIGT OLIKA

På grund av de olika sätt våra hjärnor är utformade, upplever vi alla verkligheten på olika sätt. I princip varje sätt är förvrängt. Det är något vi måste inse och hantera. Vill du ta reda på vad som är sant och vad du ska göra åt det, måste du förstå hur hjärnan fungerar. Även om vi alla är överens om att människor har olika förmågor, styrkor och svagheter när det gäller kreativitet, intelligens, minnesförmåga och känsla för detaljer med mera, är vi ofta ovilliga att undersöka dessa förmågor på ett objektivt sätt. Men det är ändå nödvändigt, menar Dalio.

I företaget lät han personalen göra Myers-Briggstest och andra bedömningar vilket gjorde det lättare för alla att förstå sina olika sätt att tänka. De insåg att det inte var bristande kommunikation som gjorde att de var olika, utan det var deras olikheter som gjorde det svårt att kommunicera.

Att ta reda på hur du och andra fungerar genom en objektiv test kan vara till stor hjälp för förståelsen och för att organisera er rätt. Det är genom att få rätt person på rätt plats i enlighet med de mål ni har som är nyckeln till att lyckas. Oavsett vad du vill åstadkomma tillsammans med andra, måste du förstå hur de fungerar och agera utifrån det.

För att lyckas behöver du inse att vi har två stora strider i vår hjärna. Den medvetna delen i hjärnan strider med den omedvetna och tankarna strider med känslorna. De som lyckas förena tankar och känslor är de som lyckas bäst i livet. De kan förstå vad det är som gör att känslorna går i gång och blir därför inte kidnappade av dem. Att välja sina vanor och beteenden är också ett viktigt verktyg för att lyckas.

 1. LÄR DIG ATT FATTA EFFEKTIVA BESLUT

Dalio har ägnat sitt liv åt att studera hur man kan fatta bättre och mer effektiva beslut. Han har letat efter regler och system som kan öka oddsen för att han ska få rätt. Många av dem har han sedan gjort algoritmer och dataprogram av.

Ofta fattar vi beslut helt omedvetet och på ett komplext sätt. Dalio exemplifierar med bilkörning. Tänk dig hur du skulle förklara vad det är som gör att du bromsar in och har ett säkert avstånd till bilen framför dig på vägen. Vilka beslut har du fattat och hur uppstod de besluten?

Dalio vill kunna förklara sådant, fast i sin värld som investerare och företagsledare. Han strävar efter att kunna fatta alla sina beslut väl, på ett systematiskt sätt som går att repetera. Han vill kunna beskriva den processen klart och tydligt så att alla kan förstå den för att sedan kunna fatta samma kvalitativa beslut under samma förutsättningar.

För att kunna fatta bra beslut nämner han några grundregler. En är att du måste inse att det största hotet mot bra beslutfattande är ofördelaktiga känslor.

En vanlig fälla är annars att vi omedvetet bestämmer oss för en sak. I beslutsprocessen väljer vi sedan att enbart se de fakta och åsikter som stödjer det omedvetna beslutet. Allt för att rättfärdiga valet vi egentligen redan tagit innan vi analyserade situationen.

För att beslutsfattande ska bli bra, tänk på att:

 • Välj rätt personer att fråga och prata med. Se till att de är informerade och trovärdiga.
 • Tro inte på allt du hör och skilj på åsikter och fakta.
 • Allt ser större ut på nära håll. Ta ett steg tillbaka och få perspektiv.
 • Bra är bättre än nytt, även om många lockas av det nya.

Dalio har gjort ett system för att sammanställa olika händelser, och sedan värdera dem. Varje händelse eller situation kallar han en punkt. För att underlätta för dig kategoriserar du dem under olika bokstäver. Han ger exemplet från en glassbar. Försäljning är ett w, kundnöjdhet är x, och de anställdas engagemang är y. Varje dag värderar glassbaren om de olika punkterna varit bra eller dåliga. De får sedan en modell som de kan följa över tiden för att kunna se vilka för­ändringar som sker med de olika punkterna, beroende på vad de gör.

Logik och sunt förnuft är de bästa verktygen för att kunna sammanställa verkligheten på detta sätt, menar Dalio. Evidensbaserat beslutfattande är normen hos framgångsrika organisationer.

Att dela tankar och råd med väldigt trovärdiga och kunniga personer som kan tänka sig att säga emot dig och vara omtänksamt oeniga med dig är det bästa sättet att förbättra ditt beslutsfattande, skriver Dalio och uppmuntrar alla att prova. Men kom ihåg två fällor, en är att du värderar din egen trovärdighet högre än vad som är logiskt, den andra är att du inte kan se skillnad på vem som är mer eller mindre trovärdig.

Vill du göra precis som Dalio, gör du om dina egna regler, lärdomar och system för beslutsfattande till algoritmer så att en dator kan fatta beslut tillsammans med dig. För att du sedan ska få ditt bästa möjliga liv privat och på jobbet behöver du veta vilka som är de bästa besluten och ha modet att fatta dem.

Dalios livsprinciper är alltså grunden i hans filosofi. För att en organisation ska kunna fungera väl behöver dess principer och regler stämma med de principer som individerna i organisationen har, åtminstone när det gäller de viktigaste sakerna, som vilken mission de har i livet och hur de vill bete sig mot andra. Om människor känner den samstämmigheten kommer de värdera sina relationer på jobbet högt och arbeta tillsammans på ett harmoniskt sätt och företagskulturen kommer genomsyra allt de gör, menar Dalio.

För honom och hans företag är principerna inte bara slogans eller floskler i stil med att ”kunden kommer alltid först”. Snarare är de konkreta direktiv. Han ser på organisationer som en maskin bestående av människor och kultur. Människorna påverkar kulturen och kulturen påverkar vilka människor som passar in i organisationen. En bra organisation har en bra kultur med bra människor. Bra människor beskriver han som de som har bra karaktär och god förmåga. I en bra kultur kommer problem och oenighet upp till ytan och löses, och människor i organisationen älskar att tänka ut och bygga nya fantastiska saker som ingen byggt förut.

Dalio anser att det han kallar tuff kärlek är effektiv om du vill uppnå både ett fantastiskt jobb och relationer. Med det menar han att ställa krav och inte låta folk kompromissa bort det som är viktigt för att det är obekvämt. Att kämpa och slita för något du tror på, trots att det kan vara smärtsamt och obehagligt är extremt belönande, är hans rättesnöre.

Den första principen för arbete är en viktig grund för Dalios tankesätt och alla principer. Den lyder:

Lita på radikal sanning och radikal transparens. Radikal sanning är att inte filtrera sina tankar eller frågor, i synnerhet inte sin kritik. Radikal transparens är att ge alla möjligheten att se allt.

Många tycker att Dalios sätt att driva företag är galet, men Dalio frågar retoriskt:

”Vilket sätt tycker du är galet och vilket är förnuftigt? Ett där människor är ärliga och transparenta eller ett där människor döljer sina sanna tankar? Ett där problem, misstag, svagheter och oenigheter tas upp till ytan och diskuteras med omtanke eller ett där de inte tas upp till ytan eller talas om på ett rättframt sätt? Ett system där kritik inte är hierarkisk, eller ett där kritik bara kommer uppifrån? Ett system där människor bedöms genom objektiva data och analyser, eller där utvärderingen av människor är mer godtycklig?”

Principen yttrar sig på flera olika sätt i Bridgewater. Förstås märks den i kulturen i stort, hur medarbetare pratar med varandra och vilken information som sprids. Men den är också strukturerad i olika hjälpmedel och metoder.

En app de själva utformat kallas dot-collector. Den används i möten där alla kan uttrycka sin åsikt om allt och alla i realtid för att hjälpa gruppen att fatta ett bra beslut. Deltagarna skriver in sina bedömningar av varandras prestationer, positiva eller negativa, utifrån olika kännetecken och egenskaper. En stor skärm med alla punkter för alla som är med på mötet syns hela tiden. Det hjälper folk att se olika perspektiv på en fråga och att släppa fokus på sina egna tankar. Om någon får väldigt låga poäng på något, kan den senare få hjälp av en coach, också som en app, med att bli bättre. Vitsen är dock främst att fatta bra och effektiva beslut.

I appen finns också en bedömning av allas trovärdighet i beslutsfattandet. Ju fler gånger dina beslut har lett till ett bra resultat, desto mer trovärdig bedöms du. När en omröstning sker, väger de mest trovärdigas röster tyngre än andras. Din röst och åsikt värderas alltså utifrån hur väl du lyckats i ditt beslutsfattande tidigare. Och allt registreras i appen och olika program som finns på Bridgewater.

De har också något de kallar Baseball Cards, där varje anställds styrkor och svagheter står och ”bevisen” på dem. Korten används så att människor ber rätt person om råd och hjälp och sätter ihop grupper med individer som är mest lämpade för uppgiften. Till korten är en personprofil kopplad som är ännu mer utförlig. Den bygger på personlighetstesterna som gjorts.

Eftersom Dalio tycker att motstånd och smärta är ett tecken på att det finns något nytt att lära har han utvecklat en app som kallas Pain button. När en person tycker att något känns jobbigt skriver de ner sina känslor och tankar runt situationen. Senare, när de lugnat ner sig, går de tillbaka till appen för att reflektera med hjälp av olika frågor vad det var som gjorde det jobbigt och vad de kan lära av det. Det hjälper personen att bli tydlig med vad den ska göra åt situationen och hur den bäst ska agera. I en del av appen kan du se hur ofta du känt samma sak, orsaken till känslorna och om du genomförde det du tänkte dig och hur effektivt det du gjorde var. Syftet med appen är att lära sig från jobbiga situationer så att problemen kan lösas och försvinna. Personalen tycker att appen är som att ha en psykolog på fickan.

En annan app de utvecklat är Despute resolver – konfliktlösaren. Eftersom folk på Bridgewater uppmuntras till oenighet behövdes tydliga steg för att lösa konflikter, tyckte Dalio. Despute resolver ställer olika frågor som syftar till att guida människor genom konflikter. Den hjälper också till att hitta trovärdiga personer i organisationen som kan hjälpa till att avgöra om konflikten behöver tas högre upp i organisationen eller inte. Appen gör det också tydligt att alla behöver uttrycka sina åsikter klart och tydligt, även om de är ensamma om dem. Att ha ett system för hur konflikter ska lösas tycker Dalio är viktigt. Annars är risken att personen med mest makt trycker ner den med mindre makt för att få igenom sin vilja.

Bridgewater har liknande verktyg och appar för en mängd olika uppgifter och situationer. För Dalio är det ett sätt att få organisationen att fungera optimalt och att fortsätta ha goda resultat. En annan baktanke är också att organisationen ska fungera väl även när han inte är där och leder den längre. Boken är också ett sätt för honom att dela med sig och föra vidare de tankar och system han använt sig av i en framgångsrik karriär nu när han är 68 år och allt mer ägnar sig åt välgörenhet.

DALIOS 16 PRINCIPER FÖR ARBETE

 1. Lita på radikal sanning och radikal transparens – alla ska få säga vad de tycker och tänker, och alla ska få veta allt.
 2. Odla meningsfullt arbete och meningsfulla relationer – goda relationer på jobbet skapar det förtroende och stöd människor behöver för att pusha varandra till stordåd. Se personalen som en stor familj så långt det går.
 3. Skapa en kultur där det är okej att göra misstag men oacceptabelt att inte lära av dem. Alla gör misstag – fram­gångs­rika människor lär av dem. Var tydlig med vilka misstag som inte är acceptabla för att konsekvenserna blir för stora.
 4. Bli och var synkade – det är mer krävande att vara i en idé-meritokrati. Se till att ni hela tiden justerar era principer. Var öppensinnad, men bestämd. Ha tydliga vägar för att komma från oenighet till beslut.
 5. Trovärdighet ska påverka beslutsfattandet – den som lyckats bäst tidigare i sitt beslutsfattande ska ha mest inflytande på nya liknande beslut, inte den som har mest makt.
 6. Identifiera och lär dig hur man kommer bortom oenigheter – ha tydliga riktlinjer för det. Kan två personer inte lösa konflikten, be en trovärdig person om hjälp eller rösta. Acceptera det beslut som fattats och stå bakom det, oavsett vad du tyckte från början.
 7. Kom ihåg att vem är viktigare än vad – de viktigaste besluten är vem du överlåter en uppgift till, inte vad de ska göra. Utgå från målen för att hitta den person som är bäst lämpad att nå dem, utifrån personlighet, styrkor och kunskaper.
 8. Anställ rätt, eftersom straffet för att anställa fel är enormt – var extremt tydlig med vilken typ av person du söker, vilka värderingar, förmågor och kompetenser personen ska ha. Utveckla sätt att söka och värdera arbetssökande.
 9. Träna, testa, utvärdera och ordna människor konstant – alla måste utvecklas hela tiden för att organisationen ska bli bättre. Utvärdera korrekt, inte snällt. Var öppen med det du ser hos andra. Låt folk jobba där deras styrkor kommer till mest nytta.
 10. Led som någon som hanterar en maskin för att nå ett mål – du behöver känna till alla delar i din organisation. Om en del inte fungerar, studera noga vad grundproblemet är. Jämför hela tiden era resultat mot målen ni har. Använd femstegsprocessen.
 11. Uppfatta och tolerera inte problem – identifiera alla problem, att finna lösningar på dem för er framåt. Akta så ni inte vänjer er vid problem eller fastnar i grupptänkande där ingen vill se problemen. Beskriv problem specifikt och ta tag i det som är svårt.
 12. Diagnostisera problem så du kommer till roten av dem – gör en grundlig undersökning av svårigheter för att komma åt den verkliga orsaken. Vilka personer, mönster eller system är det som inte fungerar och brukar det hända? Vem/vad bär ansvaret?
 13. Konstruera förbättringar för din maskin för att komma runt svårigheter – bygg din organisation som en maskin, i stället för att titta på små uppgifter och frågor. Lär av misstag, Gör dina egna principer. Bygg organisationen runt mål snarare än uppgifter.
 14. Gör det du är där för att göra – arbeta mot mål som gör dig och din organisation exalterade. Då står ni ut med att det mesta av jobbet är vardagligt och ibland motbjudande. Påminn dig om hur uppgiften är kopplad till målet. Vila och fira.
 15. Använd verktyg och protokoll för att utforma hur arbetet utförs – ingen förändring görs enbart med hjälp av ord. Se till att ha verktyg och processer som stödjer det beteende ni vill ha och som samlar in data som kan hjälpa er.
 16. Och för guds skull – förbise inte att leda – en bra ledning ser till att ha överblick över hela systemet och ser till att helheten fungerar och inte bara till enskilda detaljer eller individer. Det är bättre att ha en grupp ledare än en enskild.

Chefboken i 6 månader för totalt

1494:-

 • Sammanfattningar av böcker som får dig att ligga i framkant med nya metoder, idéer och trender inom ledarskap.
 • Lyssna eller läs på bara 30 minuter.
 • Över 150 titlar att lyssna och läsa direkt.
 • Ny sammanfattning varje månad.
 • Rabatt på hela boken hos Adlibris.

Skaffa Chefboken nu

Se alla våra erbjudanden