”Act like a leader, think like a leader”, Herminia Ibarra

Vill du få tid att utvecklas som chef trots en stressig tillvaro? Sluta tänka så mycket — gör något i stället, sträck dig utanför din komfortzon. För förändring sker utifrån och in, inte tvärtom. Det är genom handling som du verkligen utvecklas.

Nyhet! Lyssna eller läs i Chefboken-appen

.

Du har väl inte missat Chefboken-appen? Appen gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen här.

Act like a leader, think like a leader

Titel: Act like a leader, think like a leader.

Författare: Herminia Ibarra.

Förlag: Harvard Business Review Press.

Utgiven: 2015.

Antal sidor: 221.

Språk: Engelska.

Typ av bok: En bok om vikten av att skapa förändring genom att utgå från omvärlden, inte sig själv.

Bokens nytta: Läsaren får tänka till när det gäller autenticitetsbegreppet, att det ibland är bättre att agera än att tänka. Handlar även om hur vi kan finna tid för att utveckla vårt ledarskap i en tillvaro präglad av stress.

Bokens innehåll: Vilar på tre byggstenar: Hur vi kan finna nya arbetssätt, hur vi kan använda vårt nätverk för att öka påverkan utifrån samt hur vi kan utvecklas genom att förändra synen på oss själva.

Skriven för: Egentligen alla chefer. Det blir allt svårare att utöva ett ledarskap i en siloorganisation, vi behöver ta intryck från omvärlden för att utveckla oss själva och vår verksamhet.

Bokens viktigaste budskap:
Att utveckling – oavsett det gäller dig personligen eller verksamheten – kräver ett nytt sätt att tänka. Om du fortsätter att tänka som du alltid gjort kommer du att stå stilla. Självkännedomen ökar som mest när vi är i färd med att åstadkomma förändring.

Är du redo att tänka tvärtom, att ändra ditt beteende för att utveckla både dig själv och ditt team? Vill du faktiskt få till en förändring, lära dig något nytt, kanske till och med ta ett kliv i karriären trots att du har kalendern full med måsten och tiden inte räcker till?

Det är vad boken ”Act like a leader, think like a leader” av ledarskapsprofessorn Herminia Ibarra handlar om.

Enligt den gängse ledarutvecklingen utvecklas du som ledare genom att reflektera över vem du är och vem du vill vara. Du uppmanas att öka din självkänsla, se till att tydligt definiera ditt syfte och försök hitta ditt autentiska jag. Du förväntas hitta dina styrkor och jobba på att förbättra dina svagheter.

”Introspektion och reflektion har blivit ledarutvecklingens heliga graal”, konstaterar Herminia Ibarra i sin bok ”Act like a leader, think like a leader”.

Som boktiteln antyder förespråkar hon den raka motsatsen: Det mest effektiva sättet att förändra ditt sätt att tänka är i stället att börja agera annorlunda, menar hon.

Sökandet efter inre drivkrafter kan förvisso hjälpa dig att identifiera de styrkor och den ledarstil som du har – just nu. Problemet är bara att det ju ofta är just ditt nuvarande sätt att tänka – på ditt jobb, på dig själv – som hindrar dig från att utvecklas.

Vill du ta dig ur dina inkörda hjulspår är det bästa tillvägagångssättet i stället att göra något som du inte har gjort förut, är Herminia Ibarras poäng.

Ditt sätt att tänka är en produkt av dina tidigare erfarenheter. Det bästa sättet att förändra det är att börja agera annorlunda. För att göra saker, i stället för att bara tänka på dem, kommer att öka dina insikter om vad ledarskap handlar om.

Det här förstod den grekiska Aristoteles, som förklarade att ”människor blir ärbara genom att agera ärbart”. Om du gör något bra, kommer du att bli bra, helt enkelt.

Eller som ledarskapsgurun Richard Pascale har sagt: ”Vuxna är mer benägna att agera sig in i ett nytt sätt att tänka, än att tänka sig in ett nytt sätt att agera.”

Stöd i forskningen

Detta synsätt får stöd av socialpsykologisk forskning, som visar att människor förändras genom att först förändra sitt beteende.

Även forskning kring vuxna människors inlärningsbeteenden visar att den logiska följden – tänka först, agera sedan – faktiskt är den omvända i personliga förändringsprocesser.

Självkännedomen ökar som mest när vi är i färd med att åstadkomma förändring. Vi prövar något nytt och observerar resultatet – hur känns det, hur reagerar andra omkring oss? Först senare reflekterar vi över vad erfarenheten har lärt oss.

Med andra ord, vi agerar som en ledare innan vi tänker som en ledare.

Herminia Ibarra

Herminia Ibarra debuterade som författare med boken ”Working identity – unconventional strategies for reinventing your career”, som utkom 2003. Hon är professor i ledarskap och inlärning samt organisationsbeteende vid INSEAD-universitetet. I sin forskning arbetar hon bland annat med frågan om varför kvinnor fortfarande inte får de högsta chefsrollerna, trots att så många organisationer ser det som en prioritet.

Herminia Ibarra är medlem i  World Economic Forums Global Agenda Council och sitter med i  Harvard Business School Visiting Committee, som är en sorts advisory board. Hon har sina rötter på Kuba och sägs redan som 13-åring ha bestämt sig för att bli professor.

2013 utsåg nätverket Thinkers50 henne till den nionde mest inflytelserika managementgurun i  världen.

Hönan eller ägget?

Förändring sker alltså bäst utifrån – från omvärlden – och in, inte inifrån och ut, är Herminia Ibarras utgångspunkt. Likväl klamrar vi oss fast vid tanken på att förändring ska komma inifrån. Varför då?

Det hänger ihop med hur ledarskap traditionellt sett har studerats, menar hon. Forskare identifierar högpresterande, innovativa, autentiska ledare – ofta de som är våra förebilder – och väljer att studera dem och vad de gör.

Men inte alltid vet vi varför dessa chefer har blivit så självmedvetna, autentiska och drivna. Är de framgångsrika för att de har varit insiktsfulla eller har de drabbats av insikt efter att de har blivit framgångsrika? Vad kom först, hönan eller ägget?

Genom att fokusera på dessa exempel misslyckas forskningen ofta med att fungera som vägledning för våra egna personliga utvecklingsresor, konstaterar Herminia Ibarra.

Bli ännu mer en ledare

Om du nu inte ska tänka, utan agera som ledare, hur ska du då göra?

Svaret är: föreslå nya idéer, gör saker som egentligen ligger utanför ditt kompetensområde, anställ människor och använd resurser som finns utanför ditt nätverk.

Poängen är att hela tiden sträcka dig utanför din komfortzon och försöka bortse från dina begränsningar. Det får dig att göra saker som du inte trodde att du kunde. Och om du dessutom vid upprepade tillfällen visar tecken på detta modiga ledarskap får du snart ett erkännande och ett rykte som påverkar din egen identitet.

Psykologer talar om att ”internalisera en ledarskapsidentitet”, vilket betyder att du kommer att börja betrakta dig själv ännu mer som en ledare och bete dig därefter. Om din ledarskapsförmåga ökar, ökar också sannolikheten att fler hör talas om dig, vilket kan leda till nya karriärkliv. Så skapas en positiv spiral där du utvecklas som ledare och framförallt lär dig tänka ännu mer som en ledare.

Internalisering är ett nödvändigt steg som får människor att ta sig från vad de vet och gör till vilka de är.

Låter det flummigt? Men i sådana fall efter; det är stor skillnad mellan att göra det du tror att du ska göra och göra saker på grund av vem du är och vad du tror på.

Herminia Ibarra nämner ett exempel: om du håller ett tal är det bättre att tala ur hjärtat och titta på dem som lyssnar än att låsa blicken vid din egen powerpointpresentation. Det här vet du, i synnerhet om du vill få trötta medarbetare att inspireras till att göra anständigt jobb.

Men om du pressar dig strax utanför din egen komfortzon och intalar dig att det är en del av din identitet att vara inspirerande och knyta an till människor så kommer förmodligen ditt tal att bli än mer kraftfullt.

Förändringen sker därmed utifrån och in.

Herminia Ibarra talar om outsight, vilket är en svåröversättlig motsats till insight, det vill säga insikt.

Ompröva hur du arbetar

Att agera mer proaktivt är lättare sagt än gjort. Många chefer upplever att de inte hinner med sina befintliga arbetsuppgifter. Hur ska de då kunna hitta tid att sträcka sig utanför sina komfortzoner?

Detta är också erfarenheten hos de chefer som Herminia Ibarra har träffat. De dagliga, operativa uppgifterna slukar största delen av deras tid. Hjulen snurrar snabbare, kraven ökar, stressen tilltar.

”Jag vet att jag måste skapa mig mer tid att tänka strategiskt kring mitt företags verksamhet, men alla mina kolleger exekverar så att de nästan spricker och jag vill inte hamna på efterkälken”, som en av Herminia Ibarras ledarskapsstudenter sa och därmed satte fingret på hur många känner.

Vad innebär det att ha ett mer strategiskt förhållningssätt till sitt jobb?

Kokas det ned till sin kärna handlar det om att du ska ha förmågan att sortera bland alla de saker som konkurrerar om din uppmärksamhet, veta hur du får det gjort och varför.

Dessvärre arbetar de flesta av oss på ett sätt som gör att vi inte har utrymme för strategiskt tänkande. I stället drivs vi in i stress och känslan av att vi står och stampar och inte tar oss vidare.

Kompetensfällan

Historien är full av exempel på hur framgång har bromsat utvecklingen. När tillvaron är stressig är det heller inte så konstigt att vi lutar oss tillbaka, klappar oss på axeln och känner oss nöjda när det går bra. Vi känner att ”det här funkar ju” och fortsätter i samma spår, vilket får till följd att vi inte lär oss något nytt.

Herminia Ibarra talar om en kompetensfälla i tre steg:

Du tycker om att göra det som du är bra på. Så du gör mer av det och blir bättre på sådant du redan kan.

När du avsätter tid till att göra det som du redan kan bäst, ägnar du mindre tid åt att lära dig andra saker, som också är viktiga.

Med tiden blir det allt dyrare att investera i att lära dig att göra nya saker.

Ett sätt att undvika kompetensfällan är att helt enkelt känna till den.

Ett annat sätt är att bygga upp en inre trygghet som motverkar stressen, genom att börja agera på ett radikalt annorlunda sätt, enligt följande fyra punkter:

Lär från omvärlden

Forskning visar att de bästa cheferna inte är de som bara klarar av att hantera sitt team, utan de som lyfter blicken och länkar samman sitt team med omvärlden. De spanar och ser till att teamet får rätt information och resurser. Dessutom övervakar de vad andra team, kolleger eller konkurrenter gör, för att på så sätt inte behöva uppfinna hjulet en gång till.

De chefer som spanar efter intryck i omvärlden, som söker återkoppling från utomstående, blir mer framgångsrika än andra, erfar Herminia Ibarra. De får mer stöd och resurser för att bygga innovativa produkter och tjänster snabbare än de som enbart ägnar sig åt att hantera sitt team.

En del av hemligheten bakom deras framgång är att alla deras insatser ger dem ett utifrånperspektiv, som får dem att se sin verksamhets del i helheten.

Tänk längre

Om du erövrar det externa perspektivet har du möjlighet att skaffa dig goda strategiska idéer. Kan du omformulera dessa till en framtidsvision för ditt team eller organisation kommer du att nå långt.

För den typ av vision som tar en organisation framåt kommer inte från en isolerad process inspirerad av tanken. Inte heller handlar det om att Moses kommer ner från berget med budorden. Du får visionen genom att vara där ute och snoka reda på hur omvärlden påverkar er verksamhet.

Engagera först – led sen

Om dina medarbetare har förtroende för dig kommer de att samarbeta och engagera sig, vilket ökar sannolikheten för framgång. Oerfarna chefer är inte bara ofta alltför idéorienterade. De är ofta ivriga att hoppa på nya idéer eller bygga en ny struktur utan att tydliggöra vare sig idé eller de förväntningar som den för med sig. Här hjälper ett externt perspektiv dig att översätta dina idéer till en tydlig framtidsvision som kan engagera ditt team och din organisation.

Förkroppsliga förändringen

Ledare som inspirerar till handling börjar alltid med frågan varför, för att förklara deras övertygelser och syfte. Här krävs mer än en bra idé. Dina medarbetare mäter dig utifrån din passion, övertygelse och konsekvens – med andra ord din karisma.

När det gäller att få medarbetarna att agera är det bra att plocka fram dina erfarenheter.

Forskning visar att karismatiska ledare har tre saker gemensamt:

– De har en stark övertygelse som baseras på personliga erfarenheter.

– De är goda kommunikatörer och använder sig framförallt av personliga historier.

– De har en samstämmighet mellan vad de tror, vad de gör och vilka de är.

Skapa en plattform

Hur kan du bli bra på att länka samman grupper, förutse framtiden, engagera andra och vara den som förkroppsligar en förändring? Hur kan du bli en mer effektiv förändringsledare, just nu, där du är, utan att fastna i de där gamla hjulspåren som innebär att du gör allting som du alltid har gjort?

Herminia Ibarra föreslår att du skaffar dig ett nytt synsätt på din arbetssituation:

Föreställ dig ditt jobb som en plattform.

Från den har du utsikt åt alla håll som gör det lättare att överblicka vad som är viktigt och värt att göra, i din omvärld och på din arbetsplats. Syftet med plattformen är att du ska göra nya saker och lära dig nytt. I grund och botten handlar det om att försöka lära känna din omvärld för att kunna ta kontroll över din arbetssituation, vilket underlättar ett mer handlingsdrivet ledarskap.

Herminia Ibarra nämner fem saker som du kan göra för att skapa denna plattform:

1. Utveckla dina sensorer: Vi strävar ständigt efter att förstå vår omvärld, inte minst i vår chefsroll.

Till exempel: Hur kommer tekniken att påverka samhället, din verksamhet, din roll och så vidare? Många chefer fokuserar på att utföra sina uppgifter felfritt. Men en framgångsrik ledare behöver utveckla en näsa för trender. Du behöver också skapa en större förståelse för din omvärld, till exempel hur alla led i en logistikkedja fungerar eller hur andra avdelningar inom din verksamhet kommunicerar.

2. Involvera dig i projekt utanför din expertis: I sin forskning har Ibarra upptäckt att chefer har mycket att lära av att involvera sig i ett internt projekt utanför sitt vanliga ansvarsområde. Många tvekar inför tanken på att ta på sig extra arbete. Det är stressigt nog som det är. Men, skriver författaren, du lär dig mer av det än av att ytterligare fördjupa din kunskap i ett ämne som du redan kan. I det nya projektet får du ny kunskap, du breddar din horisont och
– inte minst – du får nya kontakter. Ju fler som vet vem du är, desto fler chanser till nya karriärmöjligheter får du.

3. Delta i aktiviteter utanför arbetet: Om du känner att du står still eller att din kompetens känns inaktuell, öka din omvärldsbevakning genom att delta i till exempel olika typer av konferenser och nätverk med folk från olika verksamheter. Eller gör något annat som bidrar till att din kunskap ökar, men som ligger utanför ordinarie arbetstid: föreläs, blogga om ämnen som intresserar dig eller gå en kurs.

4. Kommunicera ditt personliga ”varför”: Vill du presentera en idé till en målgrupp som inte nödvändigtvis har samma bakgrund eller kompetens som du måste du lita på den minsta gemensamma nämnaren i din idé för att få fram budskapet. Och den utgår ofta från en bra historia. Lär dig att berätta din historia på ett sätt som främjar ditt ledarskap. Lyssna och lär av andra berättare. Öva. Berätta dina historier om och om igen.

5. Skapa vilopauser i ditt schema: En dyrbar och begränsad tillgång i samband med ledarutveckling är – tid. Och den fyller vi med allt vi måste göra. Ofta misslyckas vi med att bygga in den så värdefulla vilopausen i arbetet. Men det är när vi har som mest att göra som vi är i störst behov av att frigöra tid, så att vi kan ägna den åt det oplanerade och det oväntade. På så sätt ökar vi vår kapacitet för att leda.

Herminia Ibarra beskriver John Kotters experiment då han följde och filmade höga chefers vardag. Han fann att de mest framgångsrika cheferna ägnade mycket tid åt oplanerade möten, de pratade med kunder i en flygplatslounge och stannade och pratade med människor som de sprang på. Deras kalendrar innehöll mycket mer luft än andra chefers.

Detta kan såklart vara svårt att anpassa till en stressig mellanchefsvardag, men det är värt att tänka på att det oftast är en investering som ger god avkastning.

Experimentera på jobbet

Under de kommande tre dagarna.

Observera någon som du betraktar som en strategisk tänkare eller visionär ledare. Lär hur hon eller han tänker och kommunicerar.

Under de kommande tre veckorna.
Hitta ett projekt, i eller utanför din organisation men som ligger utanför ditt expertis-område och anmäl dig till det.

Under de tre kommande månaderna.
Titta på några TED Talks. Var uppmärksam på hur föreläsarna berättar sina historier och hur de understryker poängen de vill framföra. Lyssna sedan på ledare i din omgivning som är duktiga historieberättare. Anmäl dig till en kurs i storytelling.

Nätverka mera

I din utveckling utifrån och in är ditt nätverk värdefullt. Om du tror att nätverkande är något som sker slumpvis och som bygger på naturlig kemi mellan människor kommer ditt nätverk att bestå av narcissistiska och lata människor, menar Herminia Ibarra.

Hon talar i stället om operationella, personliga och strategiska nätverk för att få saker gjorda och därmed utvecklas personligt och professionellt. Herminia Ibarra konstaterar att även om de flesta framgångsrika cheferna är bra på det operativa nätverkandet, så kopplar de bort sina personliga nätverk från sitt arbete. Och deras strategiska nätverk är ofta obefintliga eller underutnyttjade.

Du blir mer strategisk i ditt nätverkande genom att titta i utkanten av ditt nuvarande nätverk. Där kan du hitta extern expertis eller locka fram input och perspektiv av kamrater från olika funktioner eller stödgrupper.

Medan många chefer använder sig av sitt nätverk för att utföra de dagliga sysslorna -använder de mest effektiva ledarna sitt nätverk för att kläcka nya idéer, koppla samman människor mellan olika världar och på så sätt komma åt radikalt olika perspektiv.

Autenticitet blir ett ankare

På senare år har ordet autenticitet kommit att spela en avgörande roll när det gäller ledarutveckling. Det finns otaliga kurser och böcker i ämnet. Men även här vänder Herminia Ibarra på perspektiven.

Jo, visst är den autentiska självkänslan en viktig kompass när vi jobbar på att förbättra vår prestation där vi är och verkar i dag. Den hjälper oss att navigera mellan val och ta oss mot våra mål. Men om vi vill förändra vår spelplan kan denna autenticitet faktiskt bli ett hinder, som ett ankare som hindrar oss framåt.

På samma sätt som du kan känna dig falsk när du gör saker som inte är naturliga för dig, kan äktheten bli en ursäkt att stanna i din komfortzon, menar författaren.

Så hur kommer du förbi det? Tricket är att arbeta mot en framtida version av ditt autentiska jag genom att pressa dig själv bortom gränserna för vem du är i dag.

Av bokens många exempel om att agera först och tänka sedan hämtar Herminia Ibarra det allra bästa från sig själv. Det handlar om hur hon som föreläsande forskare satte en heder i att få in så mycket information som möjligt i sina föreläsningar. Hon tyckte att de som talade i anekdoter, som drog skämt och som rörde sig över scenen för att skapa en teatralisk känsla var oseriösa.

Problemet var bara att hon inte fick någon att lyssna. Det blev stökigt i föreläsningssalen, studenter kom och gick och trots alla förberedelser kände hon sig otillräcklig.

Men så fick hon några råd från en kollega, en professor på MIT-universitetet, som sett hennes föreläsning och sa:

”Du verkar tro att allt handlar om ditt innehåll, men i själva verket handlar det väldigt lite om det. När du kliver in i rummet har du bara ett uppdrag: du ska göra det klart för alla som är där att det här är ditt rum, inte deras. Du måste markera revir, likt en hund. Smyg dig på dem, viska i deras öron, lägg en arm om deras axlar, rör vid dem. Visa att inte ens den som sitter på den mellersta raden, mitt i rummet, är säker. När du uppnått det, då kan du gå över till budskapet du vill förmedla till dem.”

Detta låg väldigt långt ifrån hur Herminia Ibarra ville uppfattas, men hon bestämde sig för att försöka. Till en början kändes det mycket riktigt obekvämt. Men så märkte hon att hon alltmer började vinna studenternas uppmärksamhet. Och att det dessutom var roligt. Hon började öppna sig och kunde lära känna studenterna bättre och därigenom lära sig hur de tänkte och vad de ville lära sig.

Hon gick från att leverera ett budskap till att ge eleverna en lärorik upplevelse. Och på köpet blev hon en bättre forskare.

Precis så är det för många chefer som kliver in i en ny roll, som kanske känns för stor, eller obekväm. Det är svårt att sälja sina idéer, att hantera högre chefer, att arbeta i en främmande kultur eller att lära sig från negativ feedback.

Experimentera med din självbild

Om du, i likhet med Herminia Ibarra, fastnar i det som hon kallar för autenticitetsfällan kan du försöka ta dig ur din komfortzon genom att experimentera med nya beteenden.

I boken nämns tre sätt som du kan leka med din självbild.

Stjäl som en konstnär. Observera och lär av dina förebilder. Anpassa deras stilar tills de blir din egen.

Sträva efter lärande. Sätt inte bara prestationsmål, sätt mål för vad du ska lära dig.

Håll dig inte till en enda berättelse. Det är lätt att fastna i ett sätt att berätta en historia. Pröva olika versioner, testa att lyfta fram olika avgörande ögonblick, redigera på samma sätt som du anpassar ditt cv efter jobbet som du söker.

Det är viktigt att komma ihåg att din identitet inte enbart bygger på ditt förflutna. I vem du är ingår också de möjligheter du ser för dig själv i framtiden.

Det bästa sättet att växa är att ständigt ifrågasätta platsen som du befinner dig på just nu, att inte låsa dig vid hur du agerar just nu utan att aktivt söka alternativa arbetssätt.

Då kommer förändring att ske. Både hos dig själv och hos dem du leder.

Sannolikt kommer ledarskapsutvecklarna fortsätta att övertyga oss om att vi måste öka vår självkännedom för att vi ska bli bättre chefer. Introspektion och reflektion kommer fortsätta att vara ledarutvecklingens heliga graal.

Det är inte nödvändigtvis dåligt, menar Herminia Ibarra.

Men kom ihåg att all den insikt vi skaffar oss genom att kartlägga våra inre liv och styrkor och svagheter kommer att vara till användning först senare, då vi har skaffat oss nya upplevelser att reflektera över.

Varför då? Jo, för att det vi reflekterar över i dag ju är sådant som tillhör det förflutna.

För att utvecklas i din egen roll behöver du vända på den konventionella logiken som säger att du ska tänka innan du agerar.

Att använda utifrånperspektivet – outsight – innebär att vi får lättare att utvecklas i takt med den så föränderliga omvärlden.

Men detta nya tankesätt kommer inte att åstadkomma förändring över en natt. Det är en förvandling som bygger på många små steg. Du börjar med att agera, sedan stannar du upp och reflekterar över dina erfarenheter och vad de betyder för dig, ditt arbete och kanske din karriär.

Sedan fortsätter du. Att göra.

Chefboken i 6 månader för totalt

1494:-

  • Sammanfattningar av böcker som får dig att ligga i framkant med nya metoder, idéer och trender inom ledarskap.
  • Lyssna eller läs på bara 30 minuter.
  • Över 150 titlar att lyssna och läsa direkt.
  • Ny sammanfattning varje månad.
  • Rabatt på hela boken hos Adlibris.

Skaffa Chefboken nu

Se alla våra erbjudanden