”How to be happy at work” – Annie McKee

Att vara lycklig på jobbet är viktigare än vi tror. Lyckliga medarbetare samarbetar bättre, är mer kreativa och fokuserade. Men du blir inte lycklig bara för att du är framgångsrik. Lycka kommer före framgång. I sin bok visar Annie McKee hur du ökar din och andras lycka.

Chefboken How to be happy at work

Lyssna eller läs i Chefboken-appen

.

Du använder väl Chefboken-appen? Den gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen »

Lycka är något som vi sällan pratar om i samband med jobb och yrkesliv. Det är som om lyckan inte riktigt har på arbetet att göra. Men ledarskapsgurun Annie McKee uppmanar oss att tänka om. Lycka är lika viktigt på jobbet som i privatlivet och den gör oss mer framgångsrika, slår hon fast.

Annie McKee har jobbat som ledarutvecklare och studerat företag och organisationer världen över i flera år. Hon har också undervisat och forskat i organisationspsykologi.

”Under årens lopp har jag blivit förbryllad och bestört över hur många som är djupt olyckliga på sina jobb”, säger Annie McKee i boken.

Vad har då lycka med jobbet att göra? Annie McKee berättar ett exempel utifrån två chefer – Ari och Candice – för att visa hur vårt välmående påverkar jobbet.

Ari är vice vd på ett stort företag. Han har klarat flera utmaningar och levererat kvartal efter kvartal. Han är en utmärkt ledare – smart, klok och intelligent med hög emotionell intelligens. Hans division går bra och det är inga större förändringar på gång, mer än de vanliga kraven på ökad vinst. Men Ari är olycklig. Han har ledsnat på att prestera om och om igen. Han är trött på alla förändringar och ledningens politik. Han orkar inte leverera ytterligare ett kvartal, eller ännu en gång säga upp medarbetare och bespara för att öka vinsten. Han ser inte någon mening med sitt jobb, men går ändå dit och försöker hålla skenet uppe, även om det blir allt svårare. Hans medarbetare smittas förstås av hans bristande engagemang. Verksamheten börjar påverkas negativt av hans trötta och dystra uppsyn.

Candice däremot är lycklig och engagerad i sitt jobb trots stora utmaningar och mycket press. Hon är senior chef på ett high-tech-företag. Det är en bransch som kanske mer än någon annan är i ständig förändring. Candice och hennes team måste ofta vara kreativa och innovativa under stark tidspress. Därför har hon bestämt sig för att hennes eller teamets stress och tvivel aldrig ska få ta över. Hon fokuserar på det roliga, intressanta och spännande i att få experimentera och lösa problem. Tillsammans med teamet hittar hon en vision som är större än företagets, något som handlar om det bidrag som deras arbete ger till människor. Det ger alla extra motivation och energi. Teamet känner att de är en del av en viktig grupp som har en meningsfull vision. Alla vågar vara kreativa och ta risker utan att vara rädda för att förlora sina jobb.

De flesta av oss ligger någonstans mellan Candice och Ari. Men ju mer stressen och pressen ökar, desto fler mår som Ari.

Naturligtvis är det inte bra för organisationen med olyckliga och oengagerade anställda. En person som är full av negativitet, irritation eller uppgivenhet kan förstås inte fokusera på sin arbetsuppgift. Vi kan omöjligt vara effektiva när vi är olyckliga. Och det påverkar naturligtvis organisationen som vi jobbar i och gruppen som vi leder. Candices lycka däremot skapar positiva ringar i hela organisationen.

Mängder av forskning visar att lycka bidrar till personlig effektivitet och framgång. Företag med lyckliga och engagerade anställda överträffar sina konkurrenter med 20 procent. När vi är positiva är vi 31 procent mer produktiva och vi har 40 procents ökad chans att avancera på jobbet. När vi är lyckliga är vi bättre på det vi gör och vi presterar bättre än olyckliga människor. Men du blir inte lycklig bara för att du är framgångsrik. Lycka kommer före framgång. Offrar du lyckan, offrar du framgången.

Trots de vetenskapliga bevisen är många missnöjda och nöjer sig med ett halvkul jobb. Varför väljer vi bort lyckan? Enligt Annie McKee beror det på att vi har köpt gamla myter och föreställningar om vad meningen med arbete är och vad vi kan förvänta oss av det.

Hon listar tre myter som stoppar jobblyckan:

1. Myten om att jobbet ska vara hårt och ansträngande lever kvar från de tuffa jobben i jordbruket och industrierna. Myten blir tydlig när folk kallar sina jobb för att gå in i grottekvarnen eller liknande.

Visst kan arbeten fortfarande vara krävande, men på ett helt annat sätt. Oftast är det hjärnan som måste jobba. För att vara framgångsrik behöver du kunna vara kreativ, effektiv och använda ditt intellekt. För att hantera den ökade mångfalden behövs din emotionella intelligens. Allt detta klarar du sämre om du är olycklig och tror att jobbet ska vara hårt och smärtsamt.

2. Myten om att det inte spelar någon roll hur vi mår på jobbet. Ökad effektivitet och produktivitet har länge varit ledord i arbetslivet. Det är fortfarande svårt att få igenom förändringar som handlar om de anställdas mänskliga behov. Detta trots alla vetenskapliga bevis på att känslor spelar stor roll för resultatet. Jakten på effektivitet tar också död på glädjen. Särskilt när vi alla förväntas göra mer, snabbare och fortare, med mindre resurser, utan att hinna fundera på om vi gör rätt saker.

3. Myten att vi inte kan begära mer av jobbet än lön. Den bygger på en gammal moral om att du ska förbli vid din läst, lyssna på chefen och lyda. Än i dag tror många att människor ofta är smartare ju högre upp de är i hierarkin. Men med dagens tekniska utveckling och snabba förändringar behöver självklart alla vara kompetenta. Vi behöver få vara med och fatta beslut på alla nivåer, annars går det för långsamt. När vi inte får förtroendet att tänka ut saker själva och vara med och påverka tappar vi motivationen.

De här tre myterna frodas fortfarande, medvetet eller omedvetet. Ändå vet de flesta att de inte tjänar oss och inte heller kommer att fungera i framtidens organisationer. I kunskapssamhället är vi allt fler som tänker, snarare än gör, för att tjäna pengar. Våra hjärnor behöver fungera så bra de kan och då behöver vi må bra fysiskt, psykiskt och andligt.

Annie McKee har också funnit fem vanliga fällor som hindrar oss från att bli lyckliga på jobbet:

1. Övertidsfällan är att du tror att du måste jobba hårt och mycket hela tiden. Samtidigt vet du vad du behöver göra för att må bättre, men du hinner inte göra det. Även när du är ledig sitter du och kollar upp jobbsaker, mejl och sms.

För att komma ur fällan behöver du ta reda på varför du jobbar så mycket. Är det för att du verkligen behöver eller är det av gammal vana? Är det för att fly ditt privatliv eller för att bevisa att du är betydelsefull? När du vet orsaken är det lättare att förändra ditt beteende.

2. Pengafällan innebär att din längtan efter mer pengar går utanför rimlighetens gränser. Du är fast i fällan om du stannar kvar på ditt jobb för att det är välbetalt eller tackar ja till en befordran mer för att lönen är hög, än för att jobbet verkar roligt.

De flesta väljer pengar framför lycka på grund av osäkerhet, statusjakt eller ett behov av att visa upp sin makt så alla kan se den. För att pengar ska bli resultatet av ett gott arbete, snarare än själva målet med jobbet, behöver du släppa gamla idéer som gör att du strävar efter mer och mer pengar och makt.

3. Ambitionsfällan kan ställa till problem om du fokuserar på att tävla och vinna. Att vara målmedveten och duktig kan ge fördelar i början av karriären. Men när du kommer uppåt och blir chef finns risken att du kontrollerar och kräver så mycket att medarbetarna tappar lusten. Stark konkurrens på jobbet gör att folk mår sämre och det kan minska effektiviteten. Om du ständigt fokuserar på nästa mål eller steg i karriären är det lätt hänt att du missar att njuta av den framgång och glädje som du har i stunden.

4. Bordefällan är när du gör saker eller karriär för att du ”borde” och inte för att du verkligen vill. Visst finns det mycket i livet som är bra och rimligt att vi gör, men många borden är inaktuella och destruktiva. Ändå följer vi dem.

I arbetslivet finns många mer eller mindre uttalade måsten och borden när det gäller hur vi klär oss, beter oss och sättet vi jobbar på. Ibland kan de vara bra eftersom de skapar gemensamma regler och normer på en arbetsplats. Men de kan också göra att du lever efter normer, måsten och borden som inte alls passar dig. För att bli lycklig på jobbet behöver du göra medvetna val om vilka normer och regler du vill följa.

5. Hjälplöshetsfällan är när du tror att du aldrig kommer kunna påverka världen runt dig, förändra saker eller få vad du vill, hur mycket du än försöker. Den här fällan blir allt vanligare ju fortare förändringar i organisationer sker och det skapar ofta otrevliga arbetsplatser. Allt fler känner att de inte har någon kontroll över det som händer dem. För att komma ur denna fälla behöver du uppbåda mod och tillit för att ta de första små stegen mot en förändring. Du behöver återta makten över ditt eget liv.

Denna fälla hade chefen Ari hamnat i. Först behövde han inse att han faktiskt hade rätt att vara lycklig på jobbet. Sedan jobbade han för att hitta tillbaka till sina värderingar, sin lust, sitt engagemang och de goda relationerna. Han ville inte alls vara vd längre, utan tog över en division som jobbade med innovation och utveckling. Där hittade han tillbaka till sin jobblycka.

När du genomskådat myter och tagit dig ur olika tankefällor, kan du börja bygga mer lycka hos dig själv och dem du jobbar med. Annie McKee har funnit tre grundpelare för att bli riktigt lycklig på jobbet. Dessa är: syfte, hopp och vänskap.

Att känna att det du gör på jobbet har en mening, är den första nyckeln. När det du gör är i linje med dina värderingar och har en positiv inverkan på något du tror på, får du en stark inre motivation. Du klarar också att hantera utmaningar och kaos bättre.

”Vi är meningssökande varelser oavsett vad vi gör. Vi kan inte ge upp grundläggande mänskliga behov bara för att vi går till jobbet. Det är omöjligt att skilja på arbete och fritid”, menar Annie McKee.

Att se jobbet som ett uttryck för viktiga värden och som ett sätt att bidra, är grunden till välmående, lycka och fortsatt framgång. Passionen för en sak eldar på energi, intelligens och kreativitet och gör att du känner dig tillfreds varje dag. Även enkla uppgifter kan ses som viktiga och meningsfulla. Det är nämligen inte själva jobbet som avgör om det är meningsfullt eller inte – det är du. Hur du ser på jobbet och hur du engagerar dig i arbetsuppgifterna och människorna runt dig gör skillnaden. Din inställning är avgörande.

Annie McKee jobbade en tid som städerska hos ett äldre par, där kvinnan vårdade sin sjuke man. Hennes arbete gjorde att mannen mådde bättre och frun fick mer tid, både till sig själv och sin man. Deras hus låg vackert och Annie McKee njöt av att blicka ut över havet, som hon älskar. Hon hade också många givande samtal med den spännande och smarta frun. Hon minns jobbet som djupt meningsfullt, även om andra inte tyckte det var särskilt glamoröst, berättar hon.

Ett annat exempel på hur du kan jobba i linje med dina värderingar är historien om Josh Peirez. Han är hög chef i Dun and Bradstreet, ett internationellt bolag som jobbar med finansinformation. I en sådan föränderlig miljö är det lätt hänt att leda som en bulldozer, fort och med fokus på målet. Men Josh Peirez ville jobba utifrån sin starka övertygelse att alla är värda respekt, oavsett omständigheter.

Josh Peirez bestämde sig för att lämna det vanliga exekutiva sättet att leda. I stället investerade han tid i att förstå vad medarbetarna tyckte var meningsfullt i sättet att arbeta och vad som hindrade dem från att kunna göra mer av det.

Josh Peirez frågade vad som drev teammedlemmarna, vad som inspirerade dem och vad han kunde göra för att förstärka detta. Han lyssnade, brydde sig om och försökte förstå andras perspektiv. De berättade vad som stoppade flödet i jobbet, vilket ledde till att processer och policyer förändrades. Han tog bort traditionella kommunikationsvägar, så att alla lättare kunde få den hjälp de behövde i stunden. Hans sätt att leda gjorde att människor i organisationen kunde göra mer av vad de tyckte om och fick en ökad inre motivation. Samtalen ledde till att personalen kände sig stärkt och jobbade bättre. Resultatet blev bättre, både ekonomiskt och mänskligt.

Mycket av det som Josh Peirez gjorde låter självklart. Men enligt Annie McKees erfarenhet har många ledare en del kvar att lära. Många chefer hänvisar till att de har för lite tid eller för stort tryck uppifrån att agera snabbt. Andra säger att de gillar idén att allas röst är lika viktig. Men i praktiken skapar de inte det klimat som gör att människor vågar prata om det som verkligen är viktigt för dem. Inte heller finns tilliten som gör att folk vågar säga saker som inte passar in i organisationens kultur.

För att hitta din mening och syftet med ditt jobb måste du alltså först förstå vilka värderingar som är viktiga för dig. Sedan behöver du bete dig och agera i linje med dina värderingar. Först då kan du påverka både din egen och andras lycka.

Att vara hoppfull är den andra nyckeln till lycka på jobbet. All positiv förändring startar med ett hopp – att vi tror att vi kan förändra. Det är hoppet om att morgondagen kan bli bättre som får oss att gå upp på morgonen och som gör att vi orkar vidare, även när det är tufft.

Att vara hoppfull på jobbet är lika viktigt som det är i livet i stort. Hopp sätter i gång positiva signaler och reaktioner i hjärnan som lugnar dig. Det gör att du lättare får tillgång till din kunskap, ditt intellekt och din emotionella intelligens. Du blir mer öppen och villig att hitta nya sätt att nå dina mål på.

Ett sätt att bli mer hoppfull är att odla din optimism. Att vara optimist och ha ett positivt sinnelag ger många fördelar. Optimister är lyckligare, har färre hälsoproblem och mindre stress. Pessimisten kan utveckla och öka sin förmåga till en mer positiv syn på världen. Ett sätt är att ta kontroll över dina minnen. Tänk konstruktivt om det förflutna och lyft det som varit bra och som du lärt dig. Titta på vilka styrkor du använt som hjälpt dig i jobbet, vilka du använder just nu och se hur du kan använda mer av dem. Du kan alltid välja att se dina minnen med positiva eller negativa glasögon – det valet påverkar hur du känner.

För att skapa mer hopp i dig och din organisation behövs tre delar: en personlig vision för framtiden, planer och viljan att jobba för att nå målen och en tro på förmågan att få saker att hända.

I den personliga visionen ingår både privat- och arbetsliv. Den handlar om det du verkligen brinner för och det som är viktigt för dig. Den ska handla om den du verkligen är och den du vill bli. Formulera vad du älskar att göra på jobbet och vilket resultat du vill uppnå. En personlig vision för framtiden, som är grundad i vad som är viktigt för dig, säkerställer att ditt jobb är meningsfullt nu och framöver. Stötta gärna andra i att fundera över sina personliga visioner och hur de hänger ihop med och kan kopplas till organisationens.

Visionen hjälper dig att göra praktiska planer. Tänk dig olika vägar till din framtida vision. På varje möjlig väg finns det olika steg som du behöver ta, precis som det finns olika delmål och mål. Kreativa planer ökar chansen att nå dina mål och stärker din vilja att jobba för dem. Men se till att du inte blir fixerad vid dina planer. Du behöver vara flexibel.

Du behöver också stärka din tro på dig själv och din förmåga att påverka ditt liv för att känna mer hopp. Tro att du har en rimlig kontroll över dig själv och händelser i livet. Var villig att agera för att förverkliga dina drömmar. Skrid till handling. Se till att ta kontroll över dina känslor och tankar i stället för att låta dem kontrollera dig.

Ta exemplet att du vill befordras till en högre chefsbefattning. Fundera först på de aspekter av det jobbet som du verkligen älskar, exempelvis att kunna påverka människor, ta strategiska beslut eller att få vara i ett smart team med talangfulla människor. Tänk också på vad du skulle göra i den rollen och på vilket sätt det skulle kännas meningsfullt för dig. Ta reda på vad du måste göra eller lära dig för att få jobbet. Gör sedan en plan med flera olika vägar till ditt mål. Sätt sedan delmål som du tror du behöver nå för att få bli senior ledare på varje väg. Tänk också på vilka som kan hjälpa dig på vägen och vilka hinder som kan finnas och hur du ska kunna övervinna dem. Prova sedan de olika vägarna.

En hoppfull och positiv syn kan hjälpa oss att nå våra största och djärvaste drömmar, både som individer och organisationer. Ändå tvekar vi och tycker att hoppfullhet och optimism gör oss blinda för verkligheten. Att drömma stort kan kännas farligt eftersom vi har varnats för det hela livet av föräldrar, vänner och mentorer och inte sällan fått rådet att ta den säkra vägen för att minimera risker. De flesta av oss har därför ersatt våra stora drömmar med mer begränsade visioner.

”Vi låter våra rädslor, vår egen osäkerhet och social programmer-ing bestämma hur högt vi kan klättra och hur högt vi kan nå. Jag har mött förvånansvärt många som inte har någon riktig längtan efter någonting alls. Att göra något åt sina drömmar är vad som skiljer hopp från fantasier”, skriver Annie McKee.

Den tredje nyckeln till lycka på jobbet är goda relationer. Något som glasögonkedjan Sunglass Hut förstått. Janet Duliga blev vice vd på Sunglass Hut några år efter finanskrisen. Konkurrenterna hade det tufft, men Sunglass Hut visade strålande resultat. Hon såg att orsaken var företagskulturen: vad medarbetarna trodde på, hur de såg på kunderna och hur de arbetade tillsammans. Kulturen yttrade sig på flera sätt. Alla anställda såg som sin uppgift att få folk att tycka om sig själva. Samtidigt stöttade de kunderna i att få en god syn, något de tycker är en mänsklig rättighet. Ingen sa att de sålde glasögon.

De har en anda av att respektera varandra, värdesätta skillnader, jobba hårt och göra allt man kan för att göra jobbet roligt. Relationerna präglas på det stora hela av tillit, stöd och kamratskap. De anställda var vänner, inte bara kolleger. De goda relationerna på jobbet gjorde företaget lönsamt, det var alla anställda överens om.

När du gillar dina kolleger gillar du ditt jobb. Tycker du illa om dina kolleger, är risken stor att du inte alls vill gå till arbetet och att du gör ett sämre jobb. Goda relationer ger trygghet och arbetsglädje. De gör det också lättare att ta sig igenom kriser och sämre tider. Vi mår inte bara bra av goda relationer, de leder också till bättre resultat och ökad produktivitet. Trots det tror många att det är bra att ha lite distans till sina kolleger.

Goda relationer skapar du genom att fokusera på tillit, generositet och att ha roligt.

Tillit handlar om att vi vet att vi kan räkna med andra, att de gör vad de säger att de ska göra och att de vill oss väl. Du skapar tillit genom att alltid vara stolt över det du gör mot andra. Naturligtvis ska du prata med människor och inte om dem och ofta ge beröm. För att bygga tillit behöver du också se hur du använder din makt så att du inte går över en moralisk gräns bara för att du kan.

Generositet är en annan viktig byggsten för goda relationer. Ju mer du ger på jobbet, desto mer får du. Det är långt ifrån attityden att slå sig fram på jobbet med hårda nypor och vassa armbågar och först och främst se till sina egna intressen.

Att ha roligt och skratta på jobbet bygger relationer. Skratt ger mängder av positiva känslor som är bra för kreativiteten och känslan av flow. Det skapar band och gör att spänningar och stress -släpper. Att ta jobbet på lite mindre allvar kan göra dig mer avslappnad och trevligare att jobba med.

Även i virtuella team behövs goda relationer. Det är lätt hänt att bli fokuserad på uppgiften och praktiska frågor när man inte ses dagligen. Men för att få en virtuell grupp att fungera, behöver du avsätta tid för att lära känna individerna och deras kulturer, inte bara deras uppgifter. Prata om saker som inte är jobbrelaterade även på era virtuella möten. Att skapa varma meningsfulla relationer på jobbet är en nyckel till lycka och effektivitet, oavsett om ni ses ansikte mot ansikte eller virtuellt.

Ibland kan lyckan kännas flyktig och utanför vår kontroll. Stora och små problem, som i sig kanske inte är så besvärliga, kan hopa sig och till slut göra så att du går omkring och känner dig olycklig, utan att du ens märkt att du är det. Långsamt har du vant dig vid att må halvdant och tycker att det är normalt. När du blivit blind för din egen situation finns det varningsklockor du behöver lyssna på.

Stress är förstås ett av de största hoten mot lycka på jobbet. Ofta försöker vi ta bort stressen genom att jobba över eller förneka den. Inget av det hjälper. Lyssna i stället på varningssignalerna och gör något åt din situation.

Fysiska varningssignaler är bland annat att äta för mycket eller för lite, sömnproblem, magproblem, spänningar och värk i rygg, axlar och nacke, huvudvärk och att du inte ler eller skrattar så mycket som du brukade. Känslomässiga varningssignaler är att du ser glaset som halvtomt, när du tidigare såg det som halvfullt, att små problem blir oövervinnerliga hinder, att du är ledsen oftare än vanligt, att du inte känner dig uppskattad, att du blir utmattad vid tanken på att göra något nytt och annorlunda eller är lättirriterad.

Konkreta varningssignaler är att alla mejl är korta och sakliga, att folk ofta frågar dig om du är okej eller arg, att du inte är intresserad av att lära känna dina kolleger eller att folk blir tysta när du kommer in i ett rum.

Att odla lycka på jobbet är en avsiktlig, medveten handling. Du behöver hitta och leva efter ditt syfte, fokusera passionerat på din framtid och bygga meningsfulla relationer. Livet är för kort för att vara olycklig på jobbet, skriver Annie McKee, och uppmuntrar alla att praktisera det hennes bok handlar om. I stället för att fastna i myter om hur arbete ska vara och olika lyckofällor – förändra ditt jobb och gör det du verkligen vill.

Skapa ett lyckligt team

1. Skapa er känslomässiga verklighet. Känslor smittar. Är någon i gruppen irriterad blir andra det, är någon glad och optimistisk så smittar det. Bli medveten om vilka signaler du sänder ut och lär dig att styra dem. Hur du låter, vad du säger och gör påverkar gruppen. Fokusera på styrkor och det som fungerar. Stolthet, entusiasm och glädje påverkar varje individ och klimatet i en grupp.

2. Hitta ett gemensamt syfte. Ha ett gemensamt gott syfte och en önskan att göra skillnad tillsammans. Först behöver alla individer vara klara över sina värderingar. Sedan behöver ni hitta en gemensam grund. De flesta organisationer har värderingar och en mission – använd dem i ditt team.

3. Föd hopp och ditt teams vision. Att ha en optimistisk vision för framtiden, en plan för att nå dit och en tro att ni har makten att få det att hända är nycklar till både lycka och ett effektivt team. Odla optimism, självkänsla och anpassningsförmåga.

4. Följ emotionellt intelligenta normer. Förstå varandra synvinklar och känslor, respektera och acceptera människor som de är, ha en öppen och ärlig dialog, var pålitlig och konsekvent och fly inte undan konflikter. Fira era framgångar och ha roligt tillsammans.

Eller som Annie McKee uttrycker det: ”Lycka på jobbet är en djup och bestående glädje över de dagliga aktiviteterna, driven av passion för ett meningsfullt syfte, en hoppfull syn på framtiden och sann vänskap.”

Chefboken i 6 månader för totalt

1494:-

  • Sammanfattningar av böcker som får dig att ligga i framkant med nya metoder, idéer och trender inom ledarskap.
  • Lyssna eller läs på bara 30 minuter.
  • Över 150 titlar att lyssna och läsa direkt.
  • Ny sammanfattning varje månad.
  • Rabatt på hela boken hos Adlibris.

Skaffa Chefboken nu

Se alla våra erbjudanden