”Fearless leadership”, Carey D Lohrenz

Som stridspilot var rädsla en del av vardagen för Carey Lohrenz. När hon lämnade militären insåg hon att det är likadant för alla chefer. Hennes bok handlar om att hantera rädslan — och göra den till en tillgång.

Nyhet! Lyssna eller läs i Chefboken-appen

.

Du har väl inte missat Chefboken-appen? Appen gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen här.

”Fearless leadership”

Titel: Fearless leadership – high performance lessons from the flight deck.

Författare: Carey D Lohrenz.

Förlag: Greenleaf Book Group Press.

Utgiven: 2015.

Antal sidor: 266.

Språk: Engelska.

Typ av bok: Carey Lohrenz har översatt sina erfarenheter från sina år som stridspilot till affärsvärlden och drar paralleller till hur rädsla präglar prestationen. Boken bygger till största del på hennes egna erfarenheter.

Bokens nytta: Att visa att du kan dra nytta av rädsla om du bara konfronterar och hanterar den. Störst av allt är rädslan för att misslyckas. Men misslyckanden är grunden för lärande, menar Carey Lohrenz.

Bokens innehåll: Lohrenz redogör för de tre grundstenarna i det orädda ledarskapet – mod, ihärdighet och integritet – samt hur de fungerar i chefens vardag. Karakteriserande för det orädda ledarskapet är förmågan att omfamna och dra nytta av misstag.

Skriven för: Dig som står inför en stor förändring, som är ny i en roll, som tvivlar på din egen förmåga. Ja, handen upp du som inte känner dig träffad …

Bokens viktigaste budskap: Att det går att arbeta medvetet, envist, flexibelt och modigt, trots rädslor. Det är djärva, orädda åtgärder som driver utveckling och framgång. Våga utmana dina rädslor!

Det börjar som en actionfilm. Ett flygplan, som är på väg att landa, slår i hangarfartygets ramp, bryts sönder i två delar och exploderar i ett eldklot. En del av flygplanet glider av rampen, medan resten blir stående kvar på däck, uppslukat i lågor.

Flygplanet är en F-14 Tomcat, specialiserat på jakt och spaning, avsett att starta och landa på hangarfartyg. Det är samma typ av flygplan som Tom Cruises rollfigur flyger i den populära filmen ”Top Gun” från 1986.

Men det här är på riktigt.

Planets båda besättningsmän hinner skjuta ut sig ur planet innan kraschen, men piloten har otur och landar rakt i elden.

Runtomkring dem står hundratals besättningsmän och tittar på. En av dem är Carey Lohrenz, den första kvinnliga stridspiloten i den amerikanska flottan. Hon känner piloten väl.

Piloten överlever, men händelsen kommer att leva kvar i hennes minne. Carey Lohrenz beskriver hur hon bokstavligen kan känna smaken av rädsla när hon är på väg in mot hangarfartygets landningsbana, samtidigt som skeppet guppar upp och ned i hård sjö.

Rädslan finns alltid där.

Och till viss del finns den där för oss alla, även om vi inte jobbar som stridspiloter.

För några år sedan lämnade Carey Lohrenz cockpiten och flottan. I sitt nya jobb som ledarskapskonsult ser hon gång på gång parallellerna mellan de båda världarna.

Precis som inom flyget är risken, komplexiteten och förändringstakten hög inom affärsvärlden.

Som chef är du exponerad och förväntas hela tiden göra rätt saker. Ett snedsteg eller ett felaktigt beslut kan innebära stora kostnader. Så även om du inte, som på hangarfartyget, ständigt spelar med livet som insats, tvingas du hela tiden leva med rädslan i din omedelbara närhet.

Det kan handla om rädsla för att göra misstag, rädsla inför en ny roll, rädsla för att behöva utöva ledarskap utan att känna oss som ledare.

Med sin bok vill Carey Lohrenz hjälpa chefer i de situationer som kan tänkas provocera fram rädsla.

En ledare som kan hantera rädsla betraktas som relevant, respekterad och framåtsträvande.

Oräddhetens tre grundpelare

Den som är orädd besitter ofta tre egenskaper: mod, uthållighet och integritet.

Dessa utgör grundstenarna i det orädda ledarskapet. Gemensamt för dem är att de smittar av sig. När du är modig, kommer dina medarbetare att bli modigare. När du är uthärdlig, kommer de att bli uthärdliga. Samma sak är det med integritet. Det lönar sig alltså att jobba med dessa egenskaper.

Om författaren

Carey Lohrenz var den första kvinnan att flyga en F-14 Tomcat i den amerikanska flottan. Som strids-pilot har hon deltagit i uppdrag över hela världen.

Inom det militära lärde hon sig se skillnaden mellan ett effektivt ledarskap och ett dåligt ledarskap och vad som karakteriserar ett högpresterande lag. Detta var egenskaper som hon tog med sig till sin nästa karriär som föreläsare och ledarskapskonsult. I den sistnämnda rollen har hon bland annat jobbat med Cisco, AT&T och Walmart.

Just nu är hon i färd med att färdigställa sin MBA i strategiskt ledarskap.

Carey Lohrenz har även varit professionell rodderska.

Mod

Rent krasst kan det sägas att frånvaron av mod hämmar tillväxt, förminskar ambitioner och dödar drömmar.

Det är bara med hjälp av mod som du kan få din omgivning att växa. Om du brinner för att leda din verksamhet finns det inte på kartan att du inte skulle utnyttja de möjligheter som du har runtomkring dig.

Tanken på att det endast är ett fåtal extraordinära människor i toppen av en organisation som kan leda tycker Carey Lohrenz är löjlig.

Om du är intresserad av att leda, gör det, skriver hon och refererar till tidningsmannen Darren Hardy som en gång sade att ”du behöver bara vara modig tjugo sekunder åt gången”.

Rätt mod vid rätt tillfälle är allt som krävs. Bakom i stort sett alla stora beslut ligger det mod. Modet behövs inte bara för att kunna landa ett snabbt plan på en liten båt, det behövs i vardagen. Det kan handla om att höja din röst, lyssna till dina instinkter eller att lyssna på din passion som ledare.

I boken uppmanar Carey Lohrenz oss att välja att vara modiga, att se faran i vitögat, möta dess blick – och göra motstånd.

Ledarskap kräver förmågan att tryggt formulera ett budskap och en vilja att då och då säga – och göra – det impopulära. Modiga ledare måste kunna ta sig igenom svåra situationer och acceptera att de kommer att hållas ansvariga för konsekvenserna av sina beslut.

Sant mod i ledarskapet kretsar också kring din förmåga att betrakta dig själv som ledare, och att hålla fast vid det. Övertyga dig om att du har lust att leda även vid tillfällen när alla andra, inklusive den där rösten inne i ditt huvud, säger att du inte kan göra det.

Ledarskap inte en gåva

Vissa personlighetsdrag, som att vara extrovert, kan säkert vara till nytta för en chef. Men annars är tanken på att ledaregenskap skulle vara något medfött mest ett sätt att ge ditt undermedvetna en god ursäkt för att backa vid åsynen av rädsla.

Men ledarskap är inte en gåva. Det är något som måste tränas upp, oavsett om du är introvert, inte gillar konfrontation eller är dålig på att ta mycket plats.

Din utmaning är att räkna ut vad du behöver träna på. Och att hitta modet att verkligen tro att du kan göra det. Mod är en muskel som måste tränas varje dag.

Många har tackat nej till en befordran eller en möjlighet att leda för att de säger ”jag är inte redo än” eller ”jag måste utvecklas först”.

”Nio gånger av tio är det rädslan som lurar dig”, skriver Carey Lohrenz.

Tänk i stället ”varför inte jag?” nästa gång ett tillfälle dyker upp, uppmanar hon.

Och så påminner hon om att mod smittar.

”Om inte du visar mod och tar det första steget, oavsett om det handlar om att agera med förtroende i teamet eller acceptera utmaningen att framföra en impopulär sanning, hur i hela friden kan du förvänta dig att de människor som du leder ska göra detsamma?”

Ihärdighet

Det sägs att Thomas Edison sa: ”jag har inte misslyckats, jag har kommit på 10 000 sätt som inte fungerar” när han beskrev sitt envisa arbete med att få den första glödlampan att lysa.

Orädda ledare arbetar hårt. Och de ger inte upp.

En orädd ledare måste arbeta både hårt och smart, skriver Carey Lohrenz och citerar den före detta amerikanska utrikesministern (och generalen) Colin Powell:

”Det finns ingen genväg till framgång. Framgång är resultatet av förberedelse, hårt arbete och att lära sig av misstag.”

Den orädda chefen fortsätter att vara envis även när hon eller han känner att den har nått framgång. Du fortsätter att vara den som tar det första steget, som initierar förändring, kommunicerar eller drar i gång projekt.

Detta är svårare än det låter. Det ligger i vår natur att frossa i framgång, att klappa oss själva på axeln och tänka ”jag gjorde det!”.

Men samma sekund som du börjar känna att ”jag klarade det!” och tillåter dig att vara mindre orädd, mindre modig, mindre ihärdig, är det kört.

Vad som händer härnäst? Du misslyckas, skriver Carey Lohrenz.

Håll kursen

Ett häpnadsväckande resultat bygger väldigt sällan på häpnadsväckande begåvning. Det kräver inte tur, det kräver inte någon sällsynt genetisk gåva.

Däremot kräver det förmågan hos dig att välja ett mål, ta fram en plan, arbeta hårt och sedan hålla kursen.

Denna orubblighet gör mer än att ta dig dit du vill. När du som ledare konsekvent visar envishet börjar dina medarbetare att följa detta exempel. På så sätt kan du med din envishet ladda gruppen med effektivitet.

Integritet

Det här skulle kunna vara ett kort kapitel, skriver författaren om avsnittet som avhandlar integritet. Uppmaningarna ”gör det rätta”, ”var ärlig” och ”var pålitlig” skulle kunna räcka som beskrivning.

Och så räknar hon upp ett antal stora ledare, från både det militära och affärs-världen, som exempel på män-niskor med integritet: Mahatma Gandhi, generalerna Colin Powell och Norman Schwarzkopf, Ciscos grundare John Chambers, Amazons Jeff Bezos och Ebays Meg Whitman.

Det är människor som är bekväma med sin identitet, trogna sina kärnvärden och lever som de lär, som är beredda att erkänna sina misstag och vågar fatta obekväma beslut som får deras popularitet att minska. Ja, allt sådant som är karakteristiskt för integritet.

När människor känner sig rädda, sårbara eller hotade fattar de ofta hemska beslut.

De hamnar snabbt i det tillstånd som Lohrenz kallar för CYA, som är en förkortning av ”cover your ass”, vilket skulle kunna översättas med ”rädda din heder”.

Så hur ska du fatta ett beslut när du står inför en utmanande situation?

Börja med att fråga dig själv: Vad tror jag på?

Lohrenz hänvisar till marinens kärnvärderingar: ära, mod och engagemang.

”Varje dag kämpar jag med att bli lite bättre på att följa dessa värderingar än dagen innan”, skriver hon.

Även integritet kan liknas vid en muskel. Att hela tiden prata om värderingar och integritet – vid möten, vid fikabordet, med dina barn – är ett första steg för dig att stärka dina integritetsmuskler.

Och att agera med integritet – att handla i linje med dina mål, vara autentisk, tjäna dem du leder – är din sanna utmaning.

Mod, ihärdighet och integritet är vackra ord och fina symboler för den orädda ledaren. Men hur
fungerar de i verkligheten?

Ett sätt är att skapa en tydlig vision för dina medarbetare.

Att måla upp en bild av framgång och sedan få medarbetarna att vilja sträva efter den är ju själva essensen av ledarskap.

Om du saknar mod att skapa en vision, ihärdighet att följa den och integritet nog att utöva den på ett autentiskt sätt kommer ditt team inte att klara sig.

Du ska inte göra allt själv, men du ska vara katalysatorn som knuffar medarbetarna på väg mot den visionen.  Du ska få dem att blicka framåt, inte bakåt.

Vision i små steg

Precis som när det gäller envisheten så är nyckeln till ett lyckat visionsarbete att sätta upp ett stort mål som sedan bryts ner till ett antal mindre som markerar vägen till slutdestinationen. Att vinna små segrar ökar förtroendet och håller din grupp engagerad.

Din vision sätter tonen för agerande i ditt lag: hur de samarbetar, samverkar, firar och växer. Den är en kulturskapare. Carey Lohrenz framhåller Ciscos vice vd Bill McCarthy som förebild när det gäller att hålla en vision personlig. Han har utvecklat en mycket specifik, personlig väg till en högpresterande kultur inom sitt team.

McCarthys agerande är som en checklista:

Han är konsekvent. Medarbetarna vet vad de kan förvänta sig av honom som ledare.

Han pekar ut riktningen och syftet. Med-arbetarna vet vilken som är vägen framåt.

Han har byggt teamet väl. Alla känner sig trygga med att teamet har rätt människor på rätt plats.

Han har vunnit medarbetarnas förtroende. De är övertygade om att han vill hjälpa dem att uppnå sina mål.

Han är uppriktig och transparent. Medar-betarna vet att han kommer att vara brutalt, men hövligt, ärlig.

Han eftersträvar kontinuerlig förbättring. Medarbetarna vet att han är väl förberedd, påläst och beredd att ställa frågor.

Han är en tydlig kulturbärare, vet vilka beteenden som förväntas.

Han motiverar. Medarbetarna vet att han kommer att arbeta lika hårt som de – om inte hårdare – för att uppnå visionen.

Han är autentisk. Alla vet att han är allvarlig när det gäller att bli bäst beträffande utförande, men också att han vill ha roligt.

Håll visionen kort, koncis och synlig

Att göra din vision synlig är en av de mest värdefulla saker du kan göra för att skapa ett högpresterande team.

Sammanfatta därför gärna din vision i slagord som är lätta att använda. Tänk på BMW:s ”The ultimate driving machine”, Nike’s ”Just do it” eller Barack Obamas ”Change”.

Men tvångsmata inte ditt team med röriga mål, filosofier, strategier och affärsspråk. Komplicerade visioner fungerar inte. Se till att hålla det kort och koncist.

Skriv ner visionen. Sätt upp den där alla kan se den. Läs den ofta. Upprepa den ofta.

Förändringskultur 

Flygplanets cockpit må vara ett litet utrymme, men där ryms såväl pilotens överlevnad, som framgång på lagarbete.

Så är det även i din organisation. Även om du är chefen så bygger framgång på att gruppen är engagerad, aldrig slutar att lära, kan omfamna motgångar och gemensamt har åtagit sig att genomföra uppdraget framgångsrikt.

Och hur når du dit?

Jo, genom att bygga en kultur av ständig förbättring. En kultur som står på tå.

Och vilket är ditt främsta verktyg för att komma dit? Kommunikation.

Sätt egot åt sidan

Inom flyget har det utvecklats en kultur som bygger på tydlig kommunikation, disciplin, samarbete och beslutsfattande. Det talas om ”besättningssamarbete” för att förhindra olyckor.

Kommunikationen mellan flygplan och hangar-skepp måste vara tydlig, effektiv och snabb (tänk på ”Top Gun” eller någon annan film där det förekommer stridsplan och tänk på hur kommunikationen brukar gestaltas). Det finns inget utrymme för individuell ärelystnad i en grupp som på riktigt vill göra den gemensamma visionen verklig.

Se därför till att varje medarbetare vet exakt var den behöver fokusera sin insats för att stödja verksamhetens mål eller framtidsbild. I snabba, dynamiska och ibland fientliga miljöer är samordning och samarbete mellan medarbetarna oerhört viktigt.

Gör dina medarbetare till varandras mentorer

Effektiva chefer skapar högpresterande team genom att lära känna sina medarbetare väl och förstå deras utmaningar.

Du behövs i deras vardag för att kunna gjuta mod i dem.

Ett annat sätt att höja prestationen är att låta dina medarbetare bli mentorer åt varandra. Att rutinerade medarbetare tar sig an nyanställda har du säkert sett, men det finns mycket att vinna på att göra mentorskapet till något mer långsiktigt än bara en introduktion.

På så sätt fördelas kunskap och erfarenhet i din grupp. På köpet stärker du banden mellan medarbetarna.

Studier visar att mentorskap förkortar medarbetarnas inlärningskurva och ökar produktiviteten.

Dessutom bygger du lojalitet på lång sikt. Mentorskap gör att medarbetarna känner att du investerar tid och intresse i dem vilket gör dem mindre benägna att lämna sitt jobb.

Förbereda, utföra och säkra för framtiden

Redan under sin första dag på flygskolan fick Carey Lohrenz lära sig en process som för alltid kom att förändra hennes sätt att arbeta.

Det är en enkel process (hon kallar den bedrägligt enkel) som beskriver hur prestationsnivån kan höjas inom flyget och som bygger på planering, genomförande och sedan hantering av erfarenheten.

Hon kallar formeln, som fungerar nästan lika bra i alla typer av verksamheter, för Förbereda, Utföra, Säkra för framtiden.

”Detta hjälpte oss att uppnå hållbara resultat i situationer där ett fel, oavsett var i teamet det uppstod, kunde innebära förlust av liv”, skriver Carey Lohrenz.

1. Förbereda

Att inte välja förberedelse är att välja misslyckande – eller att vara medioker.

Planering skapar engagemang och engagemang är viktigt, oavsett om detta innebär att flyga ett flygplan, tillverka saker eller lansera en ny marknadsplan. Noggrann planering hjälper dig att förutse det oförutsedda. För det spelar ingen roll hur noga du förbereder dig, saker kommer att förändras.

Ett sätt att planera är att skapa en checklista och bocka av.

Så här ser den ut i den amerikanska marinen, men den är grundläggande och fungerar säkert även i  din verksamhet:

Formulera uppdragets mål.

Fråga: ”Hur ser det här projektet ut i sitt slutskede?” Oavsett om du är projektledare eller chef bör målen vara tydliga, mätbara, uppnåeliga och värdiga ditt lags ansträngning.

Fråga: ”Har någon någonsin gjort det här förut?” Lär av andra så att du slipper göra samma misstag själv. Att återanvända kunskap sparar tid, energi och pengar.

Analysera resurser kontra hot. Vilka tillgångar har ni som kan hjälpa er att uppnå ett lyckat resultat? Vilka hot står mellan ditt team och er framgång?

Kartlägg er handlingsplan. Vilket är ert tillvägagångssätt? Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att nå framgång?

Fråga: ”Vad händer om …?” Planera för oförutsedda händelser – överraskningar, risker, svagheter, brist på pengar, människor eller resurser.

Agera djävulens advokat. Få några, som inte är involverade i planeringsprocessen, att försöka sticka hål i era planer.

Förbered uppföljning. Detta är alltid en del av planeringen inför en flygstart. Om du inte i förväg planerar för hur återkopplingen kommer att se ut, är chanserna små att du faktiskt kommer att följa upp eller ta dig tid att avrapportera efter ett utförande.

2. Utföra

När du har förberett dig väl är det dags att ta bort all rädsla och tvivel och bara verkställa. Din förmåga att komma i gång, att driva arbetet, hålla dig till planen och endast behöva göra mindre justeringar är avgörande för hur utförandet går.

Den vanligaste orsaken till att genomföranden spårar ur är överbelastning. Vi ställs inför fler krav än vad vi kan hantera på en och samma gång.

Carey Lohrenz skiljer mellan två typer av överbelastning. Den första har att göra med tekniska färdigheter. Vid en stressig situation väljer hjärnan att fokusera på en enda orsak i ett försök att stabilisera situationen. Vi tar inte in hela bilden, utan fattar beslut utifrån ett fåtal ledtrådar.

Den andra är överbelastning av information. För mycket information gör att vi inte klarar av att sortera och förstå det som händer.  Det sägs att det maximala antalet signaler som vi kan sköta samtidigt är sju, plus/minus två.

Hur ska du hantera att din grupp är överbelastad? Börja med att försöka fokusera på det som är viktigt och bromsa den stigande panikkänslan som kan uppstå. Få ditt team att känna sig stabilt, säkert och fungerande. Behåll lugnet. Ställ frågor.

Nästa steg är att ta reda på vart ni ska ta vägen härnäst. Medan du försöker ta reda på lösningen på problemet – eller att ta reda på vem som kan hjälpa dig att hitta den – fortsätt att försöka hålla tempot nere.

Tredje steget är att kommunicera vad du har kommit fram till: ”Det här är problemet, så här ska vi hantera det och det här ska ni prioritera just nu.”

3. Säkra för framtiden

Den viktigaste delen av problemlösning. Att utvärdera resultatet av planering och utförande har sparat många liv och minimerat missöden inom militära flyget. Och inte bara det, utvärdering hjälper även till att utveckla kommande generationers piloter.

Genom att utvärdera kan du snabbt identifiera eventuella brister eller luckor i utförandet.

När utvärdering sker regelbundet, hjälper det organisationen att fokusera på lärande och kontinuerlig förbättring. Utvärdering visar också hur effektiv och lättbegriplig din plan var.

Led dig själv för att leda andra

Varje människa och organisation upplever någon gång utmaningar och motgångar. Ibland är dessa utmaningar så stora att vi bara vill lägga oss ner och ge upp.

Men de som är motståndskraftiga, som orkar stå emot de tuffaste utmaningarna, är de som lyckas.

Att ha en känsla av att du gör något som är viktigt är avgörande. Icke-engagemang suger själen ur dig. Så för att kunna leda andra genom förändringar och utmaningar måste du kunna leda dig själv.

Carey Lohrenz guidar till hur du kan leda dig själv genom motgångar i sju steg:

1. Var inte ett offer. Låt inte dina misslyckanden göra dig till ett offer. Då kommer du själv börja tro att din förmåga är begränsad. Du finner trygghet i status quo. Du blir rädd.

2. Omfamna förändring. Vad som än hände så går det inte att göra om. Acceptera vad som hänt, förpassa det till ditt förflutna och omfamna din nya verklighet.

3. Fokusera på det som är betydelsefullt. Backa, se det större perspektivet och fokusera på det som är av största vikt – du är vid liv, till exempel – och det som stämmer överens med dina värderingar, ditt syfte. Vad finns det att bygga vidare på? Det är ditt jobb att skapa en vision för ditt lag att anpassa sig till.

4. Skaffa dig en wingman. Många är rädda för att söka hjälp eller visa sig sårbara. Men alla behöver hjälp; sätt dig ner och prata med någon.

5. Inse vad du kan kontrollera. Ödsla inte tid på att försöka förändra omständigheter som du inte kan kontrollera. Fråga dig själv: ”Vad kan göras?”

6. Lär dig av dina motgångar. Så fort du tar dig ur komfortzonen riskerar du att misslyckas. Bra! Då har du tillfälle att lära! Men sluta se det som en fara. Se i stället motgångar som ett tillfälle att lära.

7. Vidta åtgärder. Känn rädslan men skrid till handling ändå. Välj att gå vidare.

Just de sista tipsen summerar författarens budskap i boken: Möt faran, sluta vara rädd för den, lär dig hantera den och använd erfarenheterna av den för att i framtiden skapa ännu bättre prestationer.

Allra viktigast är den sista punkten: Gör något. Var medveten, envis, flexibel och modig. Det driver framgång.

Utmaningen för dig som chef är att konfrontera dina rädslor, att vara modig och agera trots dina rädslor.

Du måste lära dig att vara bekväm med att vara obekväm.

Som Carey Lohrenz skriver på bokens sista sida: ”Du lär dig att vara orädd genom att leva – inte genom att vara rädd.

Chefboken i 6 månader för totalt

1494:-

  • Sammanfattningar av böcker som får dig att ligga i framkant med nya metoder, idéer och trender inom ledarskap.
  • Lyssna eller läs på bara 30 minuter.
  • Över 150 titlar att lyssna och läsa direkt.
  • Ny sammanfattning varje månad.
  • Rabatt på hela boken hos Adlibris.

Skaffa Chefboken nu

Se alla våra erbjudanden