Chefakademin / Alla utbildningar / Feedback och psykologisk trygghet

Feedback och psykologisk trygghet

Ledarskap är egentligen inte svårt, åtminstone i teorin. Utmaningen är inte att veta, utan att göra. Exempelvis vet de flesta chefer att feedback är viktigt för att utveckla medarbetare. Ändå uteblir ofta konkret och utvecklande återkoppling i vardagen.

För att de främsta talangerna ska vilja arbeta i just din organisation behöver du kunna erbjuda ett ledarskap som är utvecklande. Hur gör man det?

Många chefer tror själva att de ger sina medarbetare återkoppling på utfört arbete mycket oftare än de faktiskt gör. Och när det väl sker så görs det gärna i generella ordalag, vilket gör det svårt för den anställde att veta precis vad det var som gjordes bra, och vad som skulle behöva förfinas. På så sätt får inte feedbacken den utvecklande funktion den kunde ha haft.

Än svårare är det att som chef ta upp något som inte fungerar – när prestationerna dalar, när medarbetaren uppvisar ett oönskat beteende på arbetsplatsen, eller liknande. Feedback blir då negativt laddat, och någonting avvikelsebetonat. Det är kanske en förklaring till att chefer i regel är dåliga på att bjuda in medarbetarna till att lämna feedback kring det egna ledarskapet.

Målsättning med utbildningen

För att lyckas bygga upp en utvecklande, hälsosam feedbackkultur behöver du ha de rätta verktygen till hands att använda i ditt dagliga ledarskap. I denna korta och intensiva utbildning får du som chef den teoretiska förståelsen för olika beteenden, och för feedbackens betydelse i medarbetarnas utveckling.

Vi arbetar också med praktiska övningar för att säkerställa att det du lärt dig fäster, och kan användas direkt i din vardag. Vi diskuterar även hur man kan skapa en miljö som främjar psykologisk trygghet – ett begrepp som forskare menar kan appliceras såväl på individ-, grupp-, och organisationsnivå. För den enskilde medarbetaren innebär det att kunna vara trygg i att ett felsteg inte får konsekvenser för karriären eller ställningen i gruppen.

Med en psykologiskt trygg miljö i ditt team så kommer dina medarbetare vara mer benägna att visa sina äkta jag – och kunna ta till sig feedback på ett mer effektivt sätt.

När alla vågar bidra utan att veta att man har helt ”rätt” kan ni lära av varandra och fokusera på organisationens kärnverksamhet, i stället för att lägga energi på att vara rädda för att göra misstag, säga fel och därmed bli förlöjligade. En fungerande feedbackkultur ger helt enkelt bättre utveckling, ökat lärande, mer innovationskraft och bättre kvalitet!

Utbildningen ger dig:

  • Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback
  • Möjlighet att öva på feedback i olika situationer för att tillämpa och träna
  • Teorier om feedback och psykologisk trygghet
  • Modeller för att förstå och arbeta med att skapa en trygg miljö
  • Gruppuppgifter och enskilda reflektioner
  • Förståelse för varför, hur, när och hur ofta man bör ge feedback

Så är utbildningen upplagd

Vi tränar både på att kunna ge så kallad positiv feedback, men också den mer utmanande negativa feedbacken. Hur kan jag ge en lite tuffare typ av feedback och samtidigt ge känslan av att jag som chef vill dig väl?

Vi tar alltså upp hur, men även när och hur ofta feedback ska ges. Vi menar att det behöver ges löpande och inte bara vid det årliga utvecklingssamtalet. Men vi pratar även om rätt timing och hur vi kan anpassa vår kommunikation efter medarbetarnas olika personligheter.

Mellan modul ett och två kommer du få övningar att göra i din vardag för att förstärka beteendet.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är chef och/eller ledare, och som önskar bli bättre på att ge feedback i olika situationer i arbetslivet.

Oavsett om du är chef inom HR, försäljning eller ekonomi eller annan typ av ledande befattning, så är den gemensamma faktorn att du leder människor genom mycket kommunikation och samtal – för att utvecklas framåt.

utbildare

Anna Lundwall & Erik Lundvall

Erik Lundvall är en engagerad ledarskapsutvecklare med särskilt intresse för hållbarhet – både för människan och för organisationen. Han är utbildad pedagog med många års erfarenhet från skolans värld.

Anna Lundwall är sedan flera år konsult inom organisationsutveckling och HR. Hon utbildar och coachar också ledare och ledningsgrupper. Att som ledare våga visa en rispa i fasaden för att nå sina medarbetare är Annas hemliga recept. Anna är utbildad beteendevetare och coach.

Frågor kring utbildningen? Vi hjälper dig!

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.