Är din organisation psykologiskt trygg? Testa här!

Begreppet ”psykologisk trygghet” myntades av Amy C Edmondson, professor vid Harvard Business School. I sin bok The Fearless Organization pekar hon på hur orädda medarbetare och organisationer är mer framgångsrika och innovativa än andra, eftersom trygga människor i högre grad vågar lufta och prova nya idéer.

Gör vårt snabbtest för att utvärdera hur mycket psykologisk trygghet som finns i din organisation, och vad du kan göra för att öka den!

Trygga arbetsgrupper vågar mer!

I denna heldagsutbildning på distans fördjupar vi oss i psykologisk trygghet tillsammans med organisationspsykologen Tor Wennerberg. Hur kan du bana väg för trygghet och innovation i din organisation?

Om utbildningen