Lediga tjänster på Chefakademin

På Chefakademin förenas vi som jobbar med passion för lärande, utveckling och ledarskap. Vårt hjärta klappar för chefer och vi är Sveriges största kunskapshubb för chefs- och ledarskapsfrågor. Outtröttligt har vi varit drivande för att utveckla det svenska ledarskapet sedan 1931 och kommer fortsätta att nå samma mission men på nya sätt.

På Chefakademin jobbar ca 50 medarbetare i olika roller inom utbildning, redaktion, marknad, sälj eller ekonomi.  Varje måndag träffs vi för frukost och uppskilling genom att vi själva eller externa gäster ökar vardagslärande och bygger kultur i önskad riktning.  Vi eftersträvar en öppen, platt och transparent kultur med en flexibilitet mellan distans- och kontorsarbete.

Vi publicerar lediga tjänster på denna sida när vi söker nya medarbetare.

Chefakademins personal

AKTUELLA TJÄNSTER


UTBILDNINGSCHEF

Som utbildningschef ansvarar du tillsammans med ett team av skickliga medarbetare – och vårt stora nätverk av ledarskapskonsulter – för leverans, kvalitet och ständig utveckling av vårt erbjudande.