Välkommen till Chefakademin Masterclass!

Ledarskap är inte något som du lär dig en gång, och sedan kan. Snarare behöver ditt ledarskap formas och utvecklas för att hålla jämna steg med de krav som ställs av organisation, medarbetare och omvärld. Ledarskap är något du gör, och kan träna på. Här får du ingångar till ledarskapets tre hörnstenar.

Du som deltog på Chefdagen 2023 får i denna masterclass stifta bekantskap med några av Chefakademins kunniga ledarutvecklare, som ger nya insikter inom ledarskapets tre grunddimensioner: Leda dig själv, leda andra, och leda verksamhet.

Denna masterclass är uppdelad i tre delar, som fokuserar på de respektive nivåerna av ledarskap. Till varje del hör ett reflektionsmaterial, så att det du och dina medarbetare har lärt er ska få fäste. Pausa filmen när ni behöver, så att ni får tid att reflektera och diskutera.

Vi hoppas att du vill vara med och sprida lärandet i din organisation!

Denna masterclass ingår i biljettpriset för Chefdagen, som ägde rum 8 november 2023 på Vasateatern i Stockholm.

Ditt lösenord som krävs för att spela delarna i vår masterclass har skickats per mejl. Om du deltagit i Chefdagen men inte hittar eller har mottagit ditt lösenord ber vi dig att kontakta oss genom info@chefakademin.se.

I videon berättar Chefakademins utbildningschef Helene Öhman mer om vår masterclass.

Chefakademin Masterclass