Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Verktyg för hållbart självledarskap och ledarskap

Verktyg för hållbart självledarskap och ledarskap

Mer fokus. Mindre stress. Ledare som lär sig hållbart självledarskap tar kommandot över sitt arbetsliv. 
Lär dig att rikta energi och fokus mot det som verkligen ger resultat. Vinsterna är stora – både för chefer, medarbetare och verksamhet. 
Den mentala tallriksmodellen är ett av flera verktyg som du får träna dig i under kursen.

Hjälp dig själv och dina medarbetare att må bra och prestera över tid. Med kunskap och insikter i hjärnans funktioner minskar du stress och ökar fokus. Här lär dig bland annat hur du använder de sju aktiviteter som stöttar ledarskapet och får hjärnan att fungera optimalt, utifrån den mentala tallriksmodellen (Healthy Mind Platter).

Du får strategier för att skapa struktur och balans i din vardag. Forskningsbaserade modeller för självskattning hjälper dig att utveckla en mer hållbar livs- och arbetsbalans.

Den här kursen är perfekt för dig som längtar efter att:

  • Skärpa ditt fokus och effektivisera din arbetsdag.
  • Navigera i ”informationsoverload” utan att känna dig överväldigad.
  • Uppnå dina personliga och professionella mål med klarhet och balans.
  • Inspirera och stödja ditt team mot trygghet, hållbarhet och goda resultat.

Vi använder en tydlig ledarskapsmodell som hjälper dig att skapa hållbar balans för ditt team. Du får insikter grundade i forskning för hur du och ditt team bygger resiliens och klarar påfrestningar bättre.

Konkreta tips och metoder, ihop med träning, reflektion och diskussion, rustar dig för att:

  • Leda på ett sätt som ökar fokus och minskar stress.
  • Få mer av proaktiv återhämtning i vardagen för dig och ditt team.
  • Skapa en mer hållbar och produktiv arbetsmiljö.

UTBILDARE

Margaretha Öström

Margaretha Öström är författare, coach, föreläsare och organisationskonsult. Hon har lång chefserfarenhet, och är idag vd för Leading Insight AB, med stort fokus på hållbart ledarskap. Margaretha Öström har skrivit boken Hållbar hjärna med mindfulness.