Man i kontorsmiljö

Coaching och personligt anpassat ledarstöd

Personligt anpassat ledarstöd är vår tolkning av begreppet coaching. Klientens behov är utgångspunkten för samtalens innehåll och inriktning. Aktuella dilemman och frågor är i förgrunden. Samtalens grund utgår från traditionell coaching, där coachens roll är att ställa frågor, återkoppla, tydliggöra och stödja klienten att nå sina mål.

Vi kan arbeta med gemensam problemlösning eller idéskapande och beroende på klientens behov och önskemål kan vi inkludera rådgivande och utbildande inslag i samtalet. Klienten bestämmer agendan. Därför är personligt anpassat ledarstöd ett bredare begrepp än coaching.

Värdet med individuellt chefs- och ledarstöd

Individuell coaching gör det möjligt att skräddarsy din egen utvecklingsprocess där innehållet anpassas utifrån dina unika behov och erfarenheter. Du och din coach arbetar med konkreta verktyg och upprättar en personlig handlingsplan. Med utgångspunkt i vad du behöver för att växa i din roll och utifrån vad din omgivning förväntar sig av dig så hittar ni nya vägar för att skapa framgång – för dig och för din organisation.

Individuell chef- och ledarstöd/coaching ger dig:

  • En skräddarsydd utvecklingsprocess utifrån klientens unika förutsättningar
  • Fördjupad självinsikt
  • Stärkt självförtroende
  • Förbättrad handlingskraft
  • Konkreta verktyg och personliga handlingsplaner
  • Nya perspektiv på dig själv, ditt uppdrag och din organisation
  • Ökad förmåga att involvera och engagera dina medarbetare
  • Bättre balans i rollen som chef, ledare och människa

Användningsområden

Alla chefer och ledare kan ha användning för personligt anpassat ledarstöd. Det kan vara särskilt hjälpsamt för chefer och ledare i utsatta lägen, t.ex. i samband med förändringar i sitt eget uppdrag eller i organisationen. Eller för chefer och ledare som av olika skäl inte har möjlighet att delta i något av våra öppna ledarskapsprogram.

Snabbhet och flexibilitet

När du behöver stöd i din utveckling är det viktigt att processen är snabb. Vi matchar dig direkt med en coach som lämpar sig för din unika profil. Likaså vet vi att din agenda kräver anpassning. Därför lägger vi stor vikt vid flexibilitet och tillgänglighet i samtalsprocessen.

Samtalsformer

Coaching bokas som en serie samtal. Kontinuitet och långsiktighet är en förutsättning för bestående effekt och resultat. Vi har ett antal olika upplägg som vi erbjuder enligt nedan.

Individuell coachning i ett personligt möte
En serie om 6 eller 10 samtal där vi avsätter 1,5 timme per samtal. Därutöver ingår ett inledande planeringssamtal.

Individuell coachning per video eller telefon
En serie om 6 eller 10 samtal där vi avsätter 1,5 timme per samtal. Därutöver ingår ett inledande planeringssamtal.

Kombinerad coachning (personligt möte och telefon)
Kontakta oss så hjälper vi dig skräddarsy en lösning.

Samtalen äger rum under 6–12 månader.


Kontakta oss så berättar vi mer!

Sara Rönnqvist

Sara Rönnqvist

Försäljningschef

070-598 43 05
sara.ronnqvist@chefakademin.se

Sara Thomsgård

Sara Thomsgård

Key Account Manager

070-988 41 01
sara.thomsgard@chefakademin.se