Kompetensutveckling: Hitta rätt utbildning för just dig

När du ska välja utbildning bör du ställa dig en enda första fråga: ”Vad behöver jag?” Roy Olofsson, pro­­gramansvarig för Integrerat Ledarskap vid IFL på Handelshögskolan i Stockholm, tipsar om hur du hittar rätt kurs för dig.

För att finna svaret på frågan: ”Vad behöver jag?” bör du börja med att ta reda på var i livet du befinner dig just nu. Då kan du få ut mesta möjliga av din utbildningsframtid.

1: Vad vill jag ska hända i min karriär?

– På lång sikt (5–10 år) respektive…

– …kort sikt (1–3 år)…

– …och vad behöver jag för min roll i dag?

Organisationer har visioner som de delar upp i strategiska mål (med ett tidsperspektiv på 3–10 år), taktiska mål (2–3 år) och operativa mål (nuvarande och nästa år) för att utvecklas. Det behöver du också träna på. Om du som chef inte har idéer för din egen utveckling och framtid kan du inte heller inspirera andra. Det känns i hela organisationen när chefen inte har tillräckligt långt framtidsperspektiv.

2: Vem är jag just nu?

Tänk efter vad du har för studiebakgrund, erfarenheter och nivå i företaget i dag. Man utvecklas genom att man vågar se sig själv. Träna på det varje dag. Vad gjorde jag bra, vad kunde jag ha gjort bätt­re? Genom att reflektera över hur du verkligen beter dig blir det lättare att leda.

3: Vad behöver jag för att mina långsiktiga mål ska uppfyllas?

Vilka är mina starka respektive svaga sidor inom följande tre områden:

– l ledarskap/självkännedom, mänskliga och gruppers processer och organisation?

– l affärsmannaskap, marknad, ekonomi och strategi?

– l omvärld, teknikutveckling, globala frågor, miljö och politik?

Ledarskap kräver kännedom om både sig själv och and­ra. Därför måste du ha en aktuell omvärldsbild, vilket betyder att ha koll på utvecklingen av konkurrenssituationer, politik, valutor och teknik.

4: Har jag kommit så långt i ålder eller karriär att jag be­höver en helt ny grund för mitt avstamp mot framtiden?

Ibland behöver man tid för sig själv för att se sig själv utifrån. Din karriär så här långt baserar sig ofta på val, med eller utan slump, av skola och arbetsplats när du var ung. Sedan går några år åt till att bygga upp livet med karriär, familj och hem. Någonstans börjar man fundera över frågan: Vad händer om jag fortsätter rakt fram på det här spåret? Kommer jag att vara nöjd då?

5: Vad vill jag ha för sorts nätverk efter att jag har gått min utbildning?

Här kan du välja på ett antal perspektiv när du tittar på olika utbildningar. Behöver du branschnätverk finns det en hel del branschprogram. Här kan du bygga både kunskaps-, affärs- och karriärrelationer. Om du redan känner din bransch väl är det nyttigt att skapa nätverk från helt andra branscher. Då får du idéer från andra håll, tillsammans med vänner som du inte direkt är arbets- och karriärberoende av. De kan ge dig en ärlig feedback.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden